Susținem Nemodificarea Datei Examenului de Definitivat in Profesia de Avocat - 24.112019

Având în vedere modificarea intempestivă a datei Examenului de Definitivat în Profesia de Avocat, intervenită la data de 11.10.2019, prin Hotărârea nr. 6 a Consiliului de Conducere al I.N.P.P.A, adoptată prin nesocotirea termenului de 45 de zile prevazut de art. 309 alin. 2 din Statutul Profesiei de Avocat, prin care se modifica data probei scrise a examenului din 24.11.2019 în data de 17.11.2019, solicitam: Anularea acestei Hotarari si pastrarea datei initiale a examenului ori progarea acesteia pentru un termen ulterior.

Mentionam că noua noua hotarare, motiveaza aceasta modificare prin argumentul că sustinerea examenului în data de 24 ar fi de natură să restrângă drepturile electorale ale cursantilor I.N.P.P.A.

Consideram ca sustinerea examenului de definitivat nu ne îngrădește drepturile electorale, având în vedere că examenul se desfăsoară doar pe durata a 3 ore, iar conform dispozițiilor Legii 370/2004 privind alegerea Președintelui României, perioada orară de votare începe la 7 și se finalizează la ora 21, alegătorii putand să își exercite dreptul de vot atât în cadrul secției în care sunt arondați, cât și în în afara acesteia, pe listele suplimentare.

Pe lângă considerentele expuse mai sus, amintim si trei motive întemeiate prin care solicitam ca data examenului să fie  cea initial stabilită 24.11.2019 sau o data ulterioara acesteia:

1. Colegilor avocati stagiari le este suprimat in mod considerabil timpul alocat studiului

2. Colegii și-au programat concediile, iar mandatele au fost distribuite deja către colegi, cu luarea în considerare a zilelor de evaluare anterior fixate. Schimbarea intervenită cu atât de puțin timp înainte afectează semnificativ activitatea profesională curentă.

3. Noua data stabilita pentru proba scrisă se suprapune cu data sustinerii concursului de admitere la I.N.M, iar pentru colegii stagiari au inteles sa se inscrie la ambele examene, necunoscand aceasta decizie intempestiv a Consiliului de Conducerre al I.N.P.P.A, li se anuleaza, de plano, sansa de a sustine unul dintre examene.

 

ACEASTA PETIȚIE VA FI SEMNATĂ DOAR DE CATRE AVOCAȚI STAGIARI, CE VOR SUSȚINE EXAMENUL DE DEFINITIVAT ÎN SESIUNEA NOIEMBRIE 2019.


Alina-Ana-Maria Nistor    Contactați autorul petiției
Facebook