STOP FINANTARII din bani publici a PARTIDELOR POLITICE!

TABEL_abrogati_FINANTAREA_PARTIDELOR_POLITICE.jpgPETIŢIE CĂTRE:

Senatorii şi Deputaţii din Parlamentul României,

Avocatul Poporului,

Prim-ministrul Guvernului României, 

 

Subsemnaţii, semnatari ai prezentei petiţii, ne exercităm dreptul de petiţionare prevăzut în disp. art.51 din Constituţia României şi vă solicităm ca,

în funcţie de atribuţiile legale şi constituţionale pe care le aveţi, să faceţi demersurile necesare ÎN SCOPUL ABROGĂRII URMĂTOARELOR PREVEDERI DIN  LEGEA nr.334/2006, republicată, privind FINANŢAREA ACTIVITĂŢII PARTIDELOR POLITICE ŞI A CAMPANIILOR ELECTORALE:

art.3 alin.1 lit.d și alin.10, art.18-20, art.22-25, art.28 alin.8, art.42 alin.2, 2^1 şi 2^2, art.45, art.48 şi 48^1, art.62 ultima teză („şi a compartimentului specializat pentru alocarea subvenţiei de la bugetul de stat”), art.63 alin.2 lit.b şi lit.f, dar şi cele corespunzătoare din art.52 alin.2.

În consecinţă, vă mai solicităm să vă exercitaţi atribuţiile legale şi constituţionale ca, din toate actele normative corelative, să ABROGAŢI orice prevedere devine contrară noilor reglementări, inclusiv H.G. nr.78/2018 şi prevederile corespunzătoare din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr.10/2016.

MOTIVE 

ARTICOLUL 56 alineatul (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI, referitor la “CONTRIBUŢII FINANCIARE”, prevede că: „CETĂŢENII au obligaţia SĂ CONTRIBUIE, prin IMPOZITE ŞI prin TAXE, LA CHELTUIELILE PUBLICE.

În temeiul ARTICOLULUI 40 alineatul (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI, cu privire la „DREPTUL DE ASOCIERE”, „CETĂŢENII SE POT ASOCIA liber ÎN PARTIDE POLITICE, în sindicate, în patronate şi în alte forme de asociere”.

Aşadar, NU POT FI REALIZATE CHELTUIELI PUBLICE PENTRU PARTIDELE POLITICE ŞI celelalte FORME DE ASOCIERE ALE CETĂŢENILOR, prevăzute în  ARTICOLUL 40 din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI, din cauză că acestea NU sunt INSTITUŢII PUBLICE.

În consecinţă, ESTE NECONSTITUŢIONAL ORICE ACT NORMATIV ce reglementează FINANŢAREA DIN BANI PUBLICI A PARTIDELOR POLITICE sau A ALTOR FORME DE ASOCIERE A CETĂŢENILOR.

Premierii VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ şi DACIAN-JULIEN CIOLOŞ AU ADOPTAT două Hotărâri de Guvern prin care au stabilit NORMELE METODOLOGICE PRIVIND JAFUL DIN BUGETUL DE STAT, PE CARE PARLAMENTARII L-AU LEGALIZAT PENTRU FINANŢAREA PROPRIILOR PARTIDE POLITICE.

Oricum, putem constata că PE NICIUNUL dintre cei care şi-au anunţat candidaturile la funcţia de Preşedinte al României, NU L-A INTERESAT JAFUL LEGALIZAT DIN BANII ROMÂNILOR PENTRU PARTIDELE POLITICE, ba mai mult, CEI MAI MULŢI DINTRE ACTUALII  CANDIDAŢI LA ALEGERILE PREZIDENŢIALE, cât şi partidele politice care îi susţin, AU CONTRIBUIT LA VOTAREA ŞI PROMULGAREA FINANŢĂRII PARTIDELOR POLITICE DIN BUGETUL DE STAT

Conform reglementărilor pe care şi le-au stabilit prin intermediul propriilor parlamentari şi guvernanţi, partidele politice şi-au tot majorat subvenţiile primite din bugetul de stat,  de la suma totală de 3,3 MILIOANE de LEI, primită în decembrie 2017, la suma totală de 13,5 MILIOANE de LEI, în martie 2018, ajungând la suma totală de peste 21,3 MILIOANE DE LEI în decembrie 2018. Mai multe detalii am scris pe Facebook, la acest link: https://www.facebook.com/MonaPetrut/photos/a.398103933656718/1459590040841430

 În total, doar în anul 2018, partidele politice au primit peste 35,5 MILIOANE DE EURO, adică aproape 170 DE MILIOANE DE LEI ( https://www.antena3.ro/politica/cate-milioane-de-euro-au-luat-partidele-in-2018-509455.html): - PSD - 20,3 milioane de euro; - PNL - 9,2 milioane de euro; - USR - 2,7 milioane de euro; - ALDE - 2 milioane de euro; - PMP - 1,3 milioane de euro.  

INFORMAŢIILE OFICIALE LE GĂSIŢI PE SITE-UL AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE, LA ACEST LINK (în ordine invers cronologică): http://www.roaep.ro/prezentare/comunicate-de-presa

 

HOTĂRÂREA GUVERNUL ROMÂNIEI nr.78 din 1 martie 2018 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.10/2016 - Publicată în Monitorul Oficial nr.207 din 7 martie 2018: https://lege5.ro/Gratuit/gi3tenzrhaza/hotararea-nr-78-2018-pentru-modificarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-legii-nr-334-2006-privind-finantarea-activitatii-partidelor-politice-si-a-campaniilor-electorale-aprobate-prin-hotararea-guv

«În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. ARTICOL UNIC Normele metodologice de aplicare a Legii nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.55 din 26 ianuarie 2016, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 22, alineatul (2) va avea următorul cuprins: "(2) SUBVENŢIA DE LA BUGETUL DE STAT acordată partidelor politice ai căror CANDIDAŢI DE GEN FEMININ au obţinut mandate în alegeri se majorează conform art. 18 alin.(2) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

2. La articolul 24 punctul 1, subpunctul 1.1 va avea următorul cuprins: "1.1. Calculul subvenţiei MAJORATE DUBLU proporţional cu NUMĂRUL DE MANDATE DE PARLAMENTAR obţinute în alegeri de CANDIDAŢI DE GEN FEMININ a) COEFICIENT de majorare DUBLU proporţională a subvenţiei pentru formaţiunile/alianţele/partidele politice ai căror CANDIDAŢI DE GEN FEMININ au obţinut în alegeri mandate de parlamentar: k = 2 x P_f/P_t, unde: P_f = numărul total de mandate de PARLAMENTAR obţinute în alegeri de CANDIDAŢI DE GEN FEMININ; P_t = numărul total de mandate de parlamentar obţinute în alegeri. b) Determinarea valorii pentru MAJORAREA SUBVENŢIEI pentru formaţiunile/alianţele/partidele politice ai căror CANDIDAŢI DE GEN FEMININ au obţinut în alegeri mandate de parlamentar: M_spf = S_p x k c) Coeficienţii de repartizare a MAJORĂRII DUBLU proporţionale cu numărul de mandate de PARLAMENTAR obţinute în alegeri de către CANDIDAŢII DE GEN FEMININ pentru fiecare formaţiune/ alianţă/partid politic: z_p1 = P_f(p1)/Pf z_pn = P_f(pn)/Pf, unde: P_f(x) = numărul total de mandate de parlamentar obţinute în alegeri de CANDIDAŢI DE GEN FEMININ pentru formaţiunea/alianţa/partidul politic p1, ... pn. d) Calculul valorii pentru MAJORAREA DUBLU proporţională cu numărul de mandate de PARLAMENTAR obţinute în alegeri de către CANDIDAŢII DE GEN FEMININ la nivel de formaţiune/alianţă/partid politic: M_spf(p1) = M_spf x z_p1 M_spf(pn) = M_spf x z_pn"

3. La articolul 24 punctul 2, subpunctul 2.1 va avea următorul cuprins: "2.1. CALCULUL SUBVENŢIEI MAJORATE DUBLU proporţional cu numărul de MANDATE DE CONSILIER JUDEŢEAN ŞI DE CONSILIER GENERAL al municipiului Bucureşti obţinute în alegeri de CANDIDAŢII DE GEN FEMININ ai formaţiunilor/alianţelor/partidelor politice care au obţinut la nivelul ţării cel puţin 50 de mandate de consilier judeţean şi de consilier general al municipiului Bucureşti a) COEFICIENT DE MAJORARE DUBLU proporţională a subvenţiei pentru formaţiunile/alianţele/partidele politice ai căror CANDIDAŢI DE GEN FEMININ au obţinut în alegeri mandate de consilier judeţean şi de consilier general al municipiului Bucureşti: k_cj = 2 x C_ jf / C_ jt, unde C_ jf = numărul total de mandate de consilier judeţean şi de consilier general al municipiului Bucureşti obţinute în alegeri de CANDIDAŢII DE GEN FEMININ ai formaţiunilor/alianţelor/partidelor politice care au obţinut la nivelul ţării cel puţin 50 de mandate de consilier judeţean şi de consilier general al municipiului Bucureşti; C_ jt = numărul total de mandate de consilier judeţean şi de consilier general al municipiului Bucureşti obţinute de candidaţii formaţiunilor/alianţelor/partidelor politice care au obţinut la nivelul ţării cel puţin 50 de mandate de consilier judeţean şi de consilier general al municipiului Bucureşti. b) Determinarea valorii pentru MAJORAREA SUBVENŢIEI pentru formaţiunile/alianţele/partidele politice ai căror CANDIDAŢI DE GEN FEMININ au obţinut în alegeri mandate de CONSILIER JUDEŢEAN ŞI de CONSILIER GENERAL al municipiului Bucureşti: M_scjf = S_cj x k_cj c) Coeficienţii de repartizare a MAJORĂRII DUBLU proporţionale cu numărul de mandate de CONSILIER JUDEŢEAN şi de CONSILIER GENERAL al municipiului Bucureşti obţinute în alegeri de către CANDIDAŢII DE GEN FEMININ pentru fiecare formaţiune/alianţă/partid politic care a obţinut la nivelul ţării cel puţin 50 de mandate de consilier judeţean şi de consilier general al municipiului Bucureşti: z_cj1 = C_ jf(p1)/C_ jf ... z_cjn = C_ jf(pn) / C_ jf, unde: C_ jf(x) = numărul total de mandate de consilier judeţean şi de consilier general al municipiului Bucureşti obţinute în alegeri de CANDIDAŢII DE GEN FEMININ pentru formaţiunea/alianţa/partidul politic p1, ... pn. d) Calculul valorii pentru MAJORAREA DUBLU PROPORŢIONALĂ A SUBVENŢIEI cu numărul de mandate de CONSILIER JUDEŢEAN şi de CONSILIER GENERAL al municipiului Bucureşti obţinute în alegeri de către CANDIDAŢII DE GEN FEMININ la nivel de formaţiune/alianţă/partid politic: M_scjf(p1) = M_scjf x z_cj1 ... M_scjf(pn) = M_scjf x z_cjn"

PRIM-MINISTRU, VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Marian Muhuleţ »

----------------------

Când era premier, DACIAN-JULIEN CIOLOŞ şi-a pus semnătura pe HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr.10 din 13 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/175291 NORMELE METODOLOGICE din 13 ianuarie 2016 de aplicare a Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/198340

 

SOLICITĂM ABROGAREA URMĂTOARELOR PREVEDERI DIN LEGEA NR.334/2006: 

„ART.3     (1) Sursele de finanţare a activităţii unui partid politic sunt: (...) d) subvenţii de la bugetul de stat; (...) (10) Veniturile realizate din activităţile prevăzute la alin. (1) lit. c) sunt scutite de impozite şi taxe.” ...

“CAP. III     Finanţarea publică     Subvenţii de la bugetul de stat     

ART.18     (1) Partidele politice primesc anual subvenţie de la bugetul de stat, în condiţiile legii.     (2)  Suma alocată anual partidelor politice de la bugetul de stat este de cel puţin 0,01% şi de cel mult 0,04% din produsul intern brut. Pentru partidele politice care promovează femei pe listele electorale, pe locuri eligibile, suma alocată de la bugetul de stat va fi majorată dublu proporţional cu numărul mandatelor obţinute în alegeri de candidaţii femei.  (3) Subvenţia de la bugetul de stat se acordă în funcţie de următoarele criterii:     a) numărul de voturi primite la alegerile generale pentru Camera Deputaţilor şi Senat;     b) numărul de voturi primite la alegerile generale pentru autorităţile administraţiei publice locale.     (4) În cazul alianţelor politice sau electorale, subvenţia se va împărţi între membrii alianţei după numărul de mandate obţinute.

    ART. 19     75% din bugetul anual acordat partidelor politice vor fi împărţite partidelor politice, proporţional cu numărul de voturi primite la alegerile parlamentare, respectiv media voturilor valabil exprimate pentru Camera Deputaţilor şi Senat, dacă au realizat pragul electoral.    

ART. 20     25% din bugetul anual acordat partidelor politice vor fi împărţite partidelor politice, proporţional cu numărul de voturi valabil exprimate, primite la alegerile locale pentru alegerea consilierilor judeţeni şi consilierilor din cadrul municipiului Bucureşti, dacă au obţinut cel puţin 50 de mandate de consilier judeţean şi de consilier din cadrul municipiului Bucureşti.”

“ART. 22     Formaţiunile politice şi alianţele politice sau electorale primesc anual subvenţii de la bugetul de stat în condiţiile legii.    

ART. 23     (1) Subvenţia de la bugetul de stat se varsă lunar, prin bugetul Autorităţii Electorale Permanente, într-un cont special deschis de către fiecare partid politic. Veniturile din subvenţii de la bugetul de stat se reflectă distinct în evidenţa contabilă a partidelor politice.     (2) La nivelul Autorităţii Electorale Permanente se constituie un compartiment specializat pentru alocarea subvenţiei de la bugetul de stat.     (3) Subvenţiile de la bugetul de stat acordate partidelor politice au statut de afectaţiune specială şi nu sunt supuse executării silite prin poprire.    

ART. 24     (1) Acordarea subvenţiei de la bugetul de stat poate fi suspendată temporar, prin decizie a Autorităţii Electorale Permanente, pentru încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 3 alin. (8), art. 5 alin. (4), art. 13, art. 15 alin. (3), art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (4), art. 25 alin. (1) şi (2), art. 50 şi art. 51 alin. (2), până la îndeplinirea cerinţelor legale.     (2) Autoritatea Electorală Permanentă notifică în prealabil partidului politic neregulile constatate şi termenul de remediere a acestora.     (3) Termenul acordat partidelor politice pentru remedierea neregulilor constatate nu poate fi mai mare de 15 zile.     (4) Decizia de suspendare temporară a acordării tranşelor lunare de la bugetul de stat poate fi contestată în termen de 15 zile de la comunicare, la instanţa de contencios administrativ competentă, care trebuie să se pronunţe în termen de 15 zile de la sesizare. Hotărârea instanţei este definitivă.     (5) Pe durata suspendării temporare a subvenţiei, aceasta este păstrată de către Autoritatea Electorală Permanentă în sume de mandat, până la pronunţarea definitivă a instanţei, acestea nefăcând obiectul rambursării la sfârşitul anului la bugetul de stat.     (6) În termen de 10 zile de la notificarea scrisă a partidului politic referitoare la remedierea neregulilor constatate, Autoritatea Electorală Permanentă se pronunţă asupra ridicării suspendării tranşelor lunare.    

ART. 25     (1) Veniturile care provin din subvenţii de la bugetul de stat pot avea următoarele destinaţii:     a) cheltuieli materiale pentru întreţinerea şi funcţionarea sediilor;     b) cheltuieli de personal;     c) cheltuieli pentru presă şi propagandă;     d) cheltuieli privind organizarea de activităţi cu caracter politic;     e) cheltuieli de deplasare în ţară şi în străinătate;     f) cheltuieli pentru telecomunicaţii;     g) cheltuieli cu delegaţiile din străinătate;     h) cheltuieli cu cotizaţiile datorate organizaţiilor politice internaţionale la care este afiliat partidul politic;     i) investiţii în bunuri mobile şi imobile, necesare activităţii partidelor respective;     j) cheltuieli de protocol;     k) cheltuieli de birotică;     l) cheltuieli cu comisioane bancare;     m) cheltuieli cu chiriile şi utilităţile sediilor;     n) cheltuieli de întreţinere şi reparaţii auto;     o) cheltuieli cu prime de asigurare;     p) cheltuieli de transport;     q) cheltuieli cu combustibili şi carburanţi;     r) cheltuieli cu producţia şi difuzarea de spoturi publicitare;     s) cheltuieli cu consultanţa politică;     t) cheltuieli cu consultanţa juridică;     u) cheltuieli cu sondajele de opinie naţionale şi locale;     v) cheltuieli cu onorariile avocaţilor, executorilor şi experţilor;     w) cheltuieli cu taxele de timbru;     x) cheltuieli cu taxele mărcilor înregistrate;     y) cheltuieli cu penalităţile.     (2) Este interzisă folosirea veniturilor provenite din subvenţii de la bugetul de stat pentru oricare alte destinaţii decât cele prevăzute la alin. (1).     (3) Eficienţa şi oportunitatea acestor cheltuieli se hotărăsc de organele de conducere ale partidelor politice, potrivit statutului lor şi dispoziţiilor legale.”

“CAP. IV     Finanţarea în timpul campaniilor electorale     SECŢIUNEA 1     Contribuţiile pentru campania electorală   

ART. 28 (...) (8)  Prin excepţie de la prevederile art.25 alin.(1) şi (2), campania electorală pentru alegerea Parlamentului European şi a Preşedintelui României poate fi finanţată din veniturile prevăzute la art.3 alin.(1) lit. d), în acest caz, prin excepţie de la prevederile alin. (5), fiind utilizat un cont bancar distinct.”

“CAP. V     Controlul finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale   

ART. 42 (...)  (2)  Controlul privind subvenţiile de la bugetul de stat va fi efectuat şi de Curtea de Conturi, conform dispoziţiilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.        (2^1) Curtea de Conturi poate controla legalitatea validării sumelor în vederea rambursării către competitorii electorali în termen de 30 de zile de la data finalizării controlului finanţării campaniei electorale de către Autoritatea Electorală Permanentă.           (2^2) În cazul efectuării de către Curtea de Conturi a controlului prevăzut la alin. (2^1), termenele pentru rambursarea cheltuielilor electorale prevăzute la art. 48 se prelungesc cu 30 de zile.”     

“ART. 45     (1) Situaţiile financiare anuale întocmite de partidele politice care primesc subvenţii de la bugetul de stat sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditorii statutari, persoane fizice sau juridice autorizate, în condiţiile legii.     (2) În cel mult 60 de zile de la data efectuării auditului, partidele politice prevăzute la alin. (1) transmit Autorităţii Electorale Permanente o copie a raportului de audit.”   

 “ART. 48  (1) În cel mult 90 de zile de la data alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat, Autoritatea Electorală Permanentă rambursează partidelor politice, alianţelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar în cel mult 30 de zile de la data alegerilor, sumele aferente cheltuielilor efectuate în toate circumscripţiile electorale, precum şi cele efectuate la nivel central, în cazul în care partidul politic, alianţa politică, alianţa electorală sau organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale a obţinut minimum 3% din voturile valabil exprimate la nivel naţional, pentru fiecare dintre cele două Camere ale Parlamentului.     (2) În cazul în care partidul politic, alianţa politică, organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegerile pentru Camera Deputaţilor sau pentru Senat nu a obţinut minimum 3% din voturile valabil exprimate la nivel naţional, Autoritatea Electorală Permanentă rambursează acestora, pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar, numai sumele aferente cheltuielilor efectuate la nivelul circumscripţiei electorale în care acesta a obţinut minimum 3% din voturile valabil exprimate.     (3) În cel mult 90 de zile de la data alegerilor pentru Parlamentul European şi Preşedintele României, Autoritatea Electorală Permanentă rambursează partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, respectiv candidaţilor independenţi, pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar în cel mult 30 de zile de la data alegerilor, sumele aferente cheltuielilor efectuate la nivel naţional în cazul în care partidul politic, alianţa politică, alianţa electorală, organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, respectiv candidatul independent a obţinut minimum 3% din voturile valabil exprimate la nivel naţional.     (4) În cel mult 90 de zile de la data alegerilor locale, Autoritatea Electorală Permanentă rambursează partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar în cel mult 30 de zile de la data alegerilor sumele aferente cheltuielilor efectuate în toate circumscripţiile electorale, precum şi cele efectuate la nivel central, în cazul în care partidul politic, alianţa politică, alianţa electorală sau organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale a obţinut minimum 3% din voturile valabil exprimate prin cumularea voturilor exprimate pentru toate consiliile locale şi de sector ale municipiului Bucureşti, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi toate candidaturile de primar, respectiv primar general al municipiului Bucureşti*).     (5) În cazul în care partidul politic, alianţa politică, organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegerile locale nu a obţinut minimum 3% din voturile valabil exprimate prevăzute la alin.(4) la nivel naţional, Autoritatea Electorală Permanentă rambursează acestora, pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar, numai sumele aferente cheltuielilor efectuate la nivelul circumscripţiei electorale judeţene, de sector sau a municipiului Bucureşti, în care acesta a obţinut minimum 3% din voturile respective, după caz.     (6) Sumele cheltuite suplimentar, la nivel central, de către partidul politic, alianţa politică şi organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale se rambursează numai în cazul în care acestea au obţinut minimum 3% din voturile valabil exprimate la nivel naţional.     (7) În cel mult 90 de zile de la data alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat, Autoritatea Electorală Permanentă rambursează candidaţilor independenţi, pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar în cel mult 30 de zile de la data alegerilor, sumele aferente cheltuielilor de campanie, dacă au obţinut minimum 3% din voturile valabil exprimate la nivelul circumscripţiei electorale în care au candidat.     (8) În cazul alegerilor locale, cheltuielile efectuate într-o circumscripţie electorală de către un candidat independent se rambursează numai dacă acesta a obţinut minimum 3% din voturile valabil exprimate pentru funcţia la care a candidat.     (9) În cel mult 90 de zile de la data alegerilor pentru Camera Deputaţilor, Autoritatea Electorală Permanentă rambursează sumele aferente cheltuielilor de campanie organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care a obţinut un mandat de deputat, la nivel naţional, pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar în cel mult 30 de zile de la data alegerilor.     (10) Partidele politice, prin intermediul mandatarilor financiari, au obligaţia de a restitui candidaţilor, în termen de 30 de zile de la data rambursării de către Autoritatea Electorală Permanentă, sumele rambursate şi/sau sumele necheltuite conform contribuţiilor pe care aceştia le-au depus.       (11)  Nu se rambursează:     a) sumele de bani aferente cheltuielilor care depăşesc plafoanele stabilite conform art. 37;     b) sumele de bani aferente cheltuielilor finanţate din alte surse decât cele prevăzute de prezenta lege;     c) sumele de bani utilizate în campania electorală cu încălcarea prevederilor art. 38 alin. (2);     d) sumele de bani aferente cheltuielilor electorale care au fost finanţate din veniturile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d).          (12) Autoritatea Electorală Permanentă validează şi rambursează, în limita plafoanelor stabilite la art. 37 şi art. 38 alin. (2), sumele aferente cheltuielilor efectuate în circumscripţiile electorale, precum şi cele efectuate la nivel central, pentru care s-a constatat că respectă destinaţiile prevăzute de art. 38 alin. (2) şi nu sunt finanţate din alte surse decât cele prevăzute de lege.        (13) Eventualele neconcordanţe şi/sau erori din documentele justificative pot fi corectate de competitorul electoral până la finalizarea controlului Autorităţii Electorale       Permanente. În cazul în care erorile nu sunt corectate din proprie iniţiativă sau la cererea autorităţii de control, suma conţinută în documentul justificativ respectiv nu va mai fi validată şi rambursată de Autoritatea Electorală Permanentă.       

ART. 48^1     (1) Prin documentele justificative prevăzute la art. 48 alin. (1)-(5), (7) şi (9) se înţelege facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a statului în care acestea au fost emise ori alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligaţia de plată, precum şi documente privind efectuarea plăţilor.     (2) În situaţia în care din documentele justificative prevăzute de alin. (1), depuse de către mandatarii financiari, nu rezultă în mod clar legalitatea şi realitatea cheltuielilor, Autoritatea Electorală Permanentă poate solicita declaraţii, clarificări sau documente justificative suplimentare.”

“ART. 62     Prin hotărâre a birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului se aprobă noua structură organizatorică a Autorităţii Electorale Permanente, în vederea asigurării funcţionării Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale şi a compartimentului specializat pentru alocarea subvenţiei de la bugetul de stat.”

“ART. 63 (...) (2) Normele metodologice reglementează în mod obligatoriu: (...) b) acordarea şi utilizarea subvenţiilor de la bugetul de stat; (...) f) categoriile de documente justificative şi metodologia de rambursare a sumelor cheltuite pentru campania electorală.”

--------------

Aceste solicitări se impun a fi luate în considerare, având în vedere sumele pe care, lunar, partidele politice le primesc de la bugetul de stat, prin intermediul Autorităţii Electorale Permanente (AEP). 

 

P.S.: - Pentru această petiţie am decis să adun inclusiv semnături pe tabele printate pe coli format A4, care să îmi fie trimise prin poştă, conform unei proceduri pe care o pot comunica pe e-mail celor interesaţi. Persoanele care doresc să primească pe e-mail formularul cu tabelul ce poate fi printat, pot să îmi trimită o solicitare în acest sens la adresa de e-mail MonaPetrutPresedinte[]yahoo.com  (în loc de "[]" trebuia scris "@", dar nu acceptă acest site). 

- Pe e-mail, o să trimit ŞI TABELUL pentru petiţia "OPRIŢI ÎNFIINŢAREA INSTITUŢIEI „REGELE Mihai I”! NU MAI FINANŢAŢI din bani publici FIICELE fostului rege!" ( https://www.petitieonline.com/opriti_infiintarea_institutiei_regele_mihai_nu_mai_finantati_din_bani_publici_fiicele_fostului_rege ), dar fiecare semnează şi trimite NUMAI ceea ce doreşte şi DACĂ doreşte.      

- Pe Facebook, am creat un grup cu diverse informaţii despre partidele politice şi schimbarea Constituţiei şi puteţi cere să fiţi acceptaţi în grupul publicat la acest link: https://www.facebook.com/groups/434523803865600/

 

  • Vă rog să vă confirmaţi semnăturile după ce deschideţi mesajul pe care îl veţi primi, automat, în e-mailul cu care v-aţi înregistrat când aţi semnat petiţia!  
  • Detalii despre demersurile pe care le voi face şi despre răspunsurile pe care le voi primi la petiţie, voi publica la acest link: https://www.petitieonline.com/a/238712?u=187139&s=63322278 

 


NICOLETA-MONICA PETRUŢ    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe NICOLETA-MONICA PETRUŢ să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...