Spune STOP abuzurilor asupra educatiei, instituite de Primarul sectorului 4 !!!

În atenția:  

Doamnei Ministru al Educației, dna. Ecaterina Andronescu

Domnului Primar al Sectorului 4, dl. Daniel Băluță 

Doamnei Inspector General ISMB, dna. Mihaela Neacșu

Doamnei Inspector Școlar Pentru Management Educațional, dna. Gabriela Postescu  

           Stimate doamne, stimați domni,  

     Noi, Comitetul Reprezentativ al Părinților  Elevilor Colegiului Național “Gheorghe Șincai”, reprezentând  995 de elevi si implicit circa 2000 de părinți, vă aducem la cunostință și vă supunem atenției urmatoarea situație:

Ca urmare a unui ordin emis de Ministerul Educației Naționale, s-a stabilit conținutul Contractului de Management administrativ-financiar ce se încheie între managerii instituțiilor de învățământ din țară și autoritatea administrativă locală, respectiv primăriile locale, reprezentate prin primarul în exercițiu. În cazul de față, Contractul de Management are ca părți: reprezentantul Colegiului Național “Gheorghe Șincai”, doamna Director General Silvia-Mihaela Mușătoiu și Primarul Sectorului 4 al Capitalei, domnul Daniel Băluță . Acest contract este standard și  în forma unică pentru toate unitățile de învățământ din țară.

     Domnul Primar al Sectorului 4, Daniel Băluță  a modificat acest Contract de Management administrativ-financiar în mod abuziv, adăugând un articol prin care finanțarea unitaților de învățământ arondate se va face în mod condiționat, achiziția bunurilor sau serviciilor necesare făcându-se numai cu acordul dansului și de la furnizori nominalizați și agreați de dumnealui. Este vorba de punctul C - Drepturile și obligațiile Directorului de Instituție, subpunctul 7 I, unde a fost adăugată de Dumnealui precizarea: “achizițiile publice efectuate în condițiile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare , vor fi realizate doar cu aprobarea prealabilă a Primarului sectorului 4 al Municipiului București.”, specificație care nu există și nu se aplică nicăieri în țară sau în alte sectoare ale capitalei, în situații similare. Acest lucru, contravine pe de o parte prevederilor legale, prin modificarea  unui document emis de o autoritate competentă, respectiv Ministerului Educației Naționale, iar pe de altă parte reprezintă o măsură neperformantă și de impunere a unui anumit furnizor, care poate duce la costuri mai mari, în condițiile în care răspunderea de plată aparține unităților de învățământ.    

     Ca urmare a refuzului doamnei Director General al Colegiului Național “Gheorghe Șincai” de a semna un contract ce conține o clauză ilegală si abuzivă, aceasta a fost somată de către Inspectoratul Școlar (somație bazată pe o sesizare a Direcției Școlare a Primăriei, ce nu are nicio prerogativă în acest sens), ca în termen de 30 de zile să semneze Contractul în forma modificată de domnul Primar. În caz contrar, drept repercursiune, este înștiințată că finanțarea de bază și finanțarea complementară acordată de Consiliul Local Sector 4 către Colegiul Național “Gheorghe Șincai” nu va mai avea loc. Menționăm că această finanțare înseamnă inclusiv neacordarea drepturilor salariale profesorilor, cadrelor didactice auxiliare si personalului nedidactic. Practic s-ar ajunge la perturbarea și chiar oprirea activității în Colegiul Național “Gheorghe Șincai”, ceea ce ar afecta clar procesul de învățământ al elevilor. Acest lucru ne îndeamna, pe noi, părinții, să luăm atitudine împotriva cauzei ce duce la această situație gravă și fară precedent, respectiv modificarea abuzivă a prevederilor unui contract al cărui conținut a fost prestabilit de Ministerul Educației Naționale, cât si împotriva  tentativei de santaj și presiune la adresa unui Director al unei instituții de învățământ, în vederea semnării unui document în varianta modificată față de forma legal standardizată.

Prin această scrisoare deschisă ne exprimăm solicitarea noastră fermă  către  factorii decizionali de a lua măsurile ce se impun pentru a readuce situația prezentată pe un făgas normal, astfel încât procesul de învățământ ce vizează cei aproape 1000 de elevi ai prestigiosului Colegiul Național “Gheorghe Șincai”să nu fie afectat prin nicio decizie neavenită și pripită.   

     Comitetul Reprezentativ al Părinților din

Colegiului Național “Gheorghe Șincai”, București

           Prin Președinte, Dl. Octavian Pița


Salajan Cristian / Asociatia de Parinti din Colegiul National Gheorghe Sincai    Contactați autorul petiției