Spune NU pescuitului industrial pe raul Olt

Domnului Ministru Daniel Constantin 

 

Referitor la: necesitatea suspendării emiterii licenţelor de pescuit comercial pe râul Olt, în sectorul ce străbate Judeţul Olt.  

Prin prezenta, supunem atenţiei dumneavoastră solicitarea unui număr semnificativ de pescari ce practică doar pescuitul în scop recreativ pe raza Judetuţui Olt, referitoare la necesitatea suspendării emiterii licenţelor de pescuit comercial pe râul Olt, în sectorul ce străbate Judeţul Olt.

OUG 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, reglementează, atât obligaţiile ce revin pescarilor sportivi şi profesionişti de a respecta normele legale în materie, cât şi sarcinile ANPA de a dispune măsuri  pentru protejarea faunei piscicole.        

Cu toţii am remarcat că, pe râul Olt, se practică şi s-a practicat un pescuit comercial haotic ce a generat o scădere considerabilă a faunei piscicole.

Dacă, acum 10-15 ani, puteai să te bucuri cu adevărat de partidele de pescuit sportiv, în prezent, această plăcere se limitează la o ieşire pe malurile lacurilor de acumulare pentru a observa, aşa-zişii pescari ce practică pescuitul comercial, ce-şi întind plasele pe zeci de kilometri.

Cu siguranţă sunteţi informat asupra deselor conflicte ce apar între pescarii sportivi şi aceşti pescari profesionişti.

Domnule Ministru, sunteţi în măsură să analizaţi cum este posibil ca, doar 2 inspectori piscicoli ai ANPA repartizaţi în Judeţul Olt, să poată verifica, fizic, dacă aceşti pescari profesionişti respectă întocmai normele legale în materie ţinând cont de faptul că, pe raza Judeţului Olt, există 8 lacuri de acumulare ce se întind pe o lungime de 143 km.

De asemenea, sunteţi în măsură să verificaţi cum a fost stabilită cantitatea de peşte (TAC), care se poate extrage anual fără a afecta capacitatea de regenerare naturală în râul Olt, atâta timp cât, un recensământ al faunei piscicole nu a fost realizat. Suntem convinşi că, hârtiile aferente acestor proceduri tehnice există dar, în realitate, o cercetare ştiinţifică, nu a fost efectuată.

Fără a fi făcute repopulări, credeţi că fauna piscicolă se poate reface natural dacă, pescuitul comercial, în strânsă legătură cu braconajul practicat, nu este oprit? Din păcate, Judeţul Olt nu este o zonă turistică, dar în măsura în care pescuitul comercial este oprit, exită posibitatea ca, judeţul nostru să atragă turiştii iubitori ai pescuitului recreativ. Această măsură, dacă se va dispune, intră în corelaţie cu Strategia de Dezoltare a Judeţului Olt pentru perioada 2014-2020 aprobată de către Consiliul Judeţean Olt prin Hotărârea nr. 122/2014.

De asemenea, dorim să verificaţi de ce, în Judeţul Vîlcea, pe râul Olt, măsura de suspendare a emiterii licenţelor de pescuit comercial pe o perioadă de 5 ani, a fost posibilă iar în Judeţul Oltnu. Faţă de cele menţionate, semnarii acestei iniţiative, vă solicită Domnule Ministru, ca, începând cu anul 2016, să nu se mai emită licenţe de pescuit comercial pe raza Judeţului Olt. Apreciem că, această măsură va conduce, în mod cert, la combaterea braconajului, având în vedere faptul că, aceşti pescari profesionişti nu mai pot să se pună la adăpostul licenţelor de pescuit comercial emise de ANPA.


Mateescu Iulian    Contactați autorul petiției