Spune NU, modificării Costituției României, pentru implementarea unui concept nou privind ”drepturile colective” !

 149709665_4029930477040926_450060349169099572_n3.jpg
Drepturile omului și libertățile cetățenești, care sunt individuale, vor fi subordonate drepturilor colective ale cetățenilor din Uniunea Europeană, într-un nou concept constituțional privind "drepturile colective" sau ”binele comun”.
Binele comun, stabilit de corporații susținute de "majoritatea" reprezentanților din consiliul europei sau de statul de drept sau paralel subordonat alocărilor de fonduri europene, va prima asupra drepturilor individuale prevăzute în Constituție și nu numai.
Atât Constituția noastră cât și Declaraţia Universală şi Convenţiile Internaţionale includ în fapt numai drepturi individuale: drepturile economice, sociale şi culturale, precum şi drepturile civile şi politice care sunt drepturi ale indivizilor.
Indivizii, şi nu grupurile, au drepturile recunoscute internaţional la hrană, la îngrijirea sănătăţii, la muncă, la securitate socială, la judecată corectă şi echitabilă, la libertatea presei, la ocrotire împotriva discriminării şi toate celelalte.
Totuşi, pe lângă faptul că sunt persoane separate, indivizii sunt membri ai comunităţilor. De fapt, orice abordare plauzibilă a demnităţii umane trebuie să cuprindă calitatea de membru al societăţii; oamenii trebuie să fie parte din grupuri sociale dacă este să trăiască o viaţă demnă de o fiinţă omenească, iar fiinţele omeneşti individuale pot deţine drepturi ale omului atât ca indivizi separaţi, cât şi ca membri ai unei comunităţi. Cu toate acestea, astfel de drepturi sunt deţinute de către indivizi în calitatea lor de membri ai grupurilor sociale ocrotite; ele nu sunt drepturi ale grupurilor, în particular, ele nu sunt drepturi pe care grupul le poate deţine şi exercita împotriva individului.
 
Modificarea Constituției presupune referendumul.
Veți fi de acord să puneți în practică noul ”concept constituțional” privind drepturile colective sau „binele comun”?!
 
Astăzi, 08 decembrie 2021, la aniversarea Zilei Constituției, există un curent politic puternic antinațional prin care se cere de către unele "forțe politice" ale României, nici mai mult nici mai puțin decât revizuirea ei, prin părțile esențiale. Pentru cei cărora cer REVIZUIREA CONSTITUȚIEI ROMÂNIEI....în caz că nu știați, militarii rezerviști și în activitatea împreună cu cetățenii patrioți ai României vă aduc aminte ce scrie la art.152 din LEGEA FUNDAMENTALĂ -CONSTITUȚIA:
"Limitele revizuirii" (1) Dispozițiile prezentei Constituții privind caracterul național, independent, unitar și indivizibil al statului român, forma republicană de guvernământ, integritatea teritoriului, independența justiției, pluralismul politic și limba oficială nu pot forma obiectul revizuirii. (2) De asemenea, nici o revizuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale cetățenilor sau a garanțiilor acestora. (3) Constituția nu poate fi revizuită pe durata stării de asediu sau a stării de urgență și nici în timp de război."
Pe de altă parte, scrie în CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, la Art.54 :
"Fidelitatea față de țară" (1) Fidelitatea față de țară este sacră. (2) Cetățenii cărora le sunt încredințate funcții publice, precum și militarii, răspund de îndeplinirea cu credință a obligațiilor ce le revin și, în acest scop, vor depune jurământul cerut de lege."
La Art.55 (1): "Apărarea țării" (1) Cetățenii au dreptul și obligația să apere România."... coroborat cu Art.118 (1):
"Forțele armate (1) Armata este subordonată exclusiv voinței poporului pentru garantarea suveranității, a independenței și a unității statului, a integrității teritoriale a țării și a democrației constituționale..." raportat la Legea Securității naționale nr.51/1991, Art. 2 "(1) Securitatea națională se realizează prin cunoașterea, prevenirea și înlăturarea amenințărilor interne sau externe ce pot aduce atingere valorilor prevăzute în art. 1. (2) Cetățenii români, ca expresie a fidelității lor față de țară, au îndatorirea morală de a contribui la realizarea securității naționale." și Art. 3 "Constituie amenințări la adresa securității naționale a României următoarele: a )planurile și acțiunile care vizează suprimarea sau știrbirea suveranității, unității, independenței sau indivizibilității statului român....", iar la "știrbirea suveranității" se atentează în primul rând și implicit la POPORUL ROMÂN care, conform Art.2 (1) din Constituția României, este TITULARUL NATURAL și DE DREPT al PUTERII POLITICE, pentru că SUVERANITATEA ROMÂNIEI este dată de SUVERANITATEA FIECĂRUI CETĂȚEAN ÎN PARTE...
SUNTEM SUVERANI, pentru că DUMNEZEU și sacrificiul părinților și strămoșilor noștri, ne-a făcut așa, nu vreo instituție sau politician vremelnic, ori un salariat-funcționar public al statului de "drept" sau "paralel" !
 
Potrivit ultimelor date publicate de Autoritatea Electorală Permanentă, pe listele electorale permanente pentru referendum sunt înscrise 18.267.997 de persoane. Astfel, pentru a fi validat referendumul la vot trebuie să participe cel puțin 5.480.399, de asemenea, cel puțin 4.566.999 trebuie să voteze DA.
Noi vrem să fim cei 4.566.999 de patrioți care spunem NU, modificării constituției de actuala clasă politică în actualele condiții pandemico-socio-politice, prin această petiție.

Narciz Bejinariu    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Narciz Bejinariu să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...