Spune „nu” discriminarii cadrelor didactice

Având în vedere următoarele:

1. principiile prevăzute în proiectul Legii – cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice care stipulează la art. 3 litera c) ”echitatea și coerența prin crearea de oportunități egale și remunerație egală pentru muncă de valoare egală” iar la art. 5 litera a) ”armonizarea sistemului de salarizare a personalului din sectorul bugetar,

2. principiul constituțional al egalității în drepturi (art. 16. Egalitatea în drepturi din Constituția României, litera (1) ”Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și discriminări”)

3. necesitatea eliminării tuturor formelor de discriminare a unei categorii socio-profesionale în raport cu altele în cadrul sistemului bugetar,

4. existența prevederilor, în proiectul Legii-cadru privind salarizarea personalului din fonduri publice, conform cărora în celelalte sectoare bugetare (cu exceptia învățământului) atingerea nivelului maxim al salarizării se face până la o vechime de cel mult 25 de ani,

5. existența, în proiectul Legii-cadru privind salarizarea personalului din fonduri publice, a cel mult 6 trepte de salarizare raportate la vechimea în muncă pentru celelalte sectoare bugetare (cu exceptia învățământului),

6. la nivel european, media vechimii in învățământ la care se atinge nivelul maxim al salarizării  este de 25 de ani, conform studiului „Teachers and School Heads salaries and allowances in Europe 2014/15” realizat de EACEA, Education and Youth Policy Analyssis,

 

7. Necesitatea stabilirii unui orizont de timp rezonabil la care un salariat poate atinge nivelul maxim de salarizare, ceea ce ar contribui inclusiv la motivarea tinerilor bine pregătiți de a intra în sistemul educațional și de a nu-l părăsi,

 

Solicităm, tuturor factorilor de decizie - Președintelui României, Parlamentului României și Guvernului României, ca Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice să conțină, pentru personalul didactic, cel mult 7 trepte de salarizare raportate la vechimea în învățământ (în prezent sunt 11 trepte de salarizare), iar atingerea nivelului maxim de salarizare conform treptei profesionale corespunzătoare să se realizeze la o vechime în învățământ de cel mult 25 de ani (nu de 40 de ani ca în proiectul de lege).