Sprijină femeile victime ale violenței din județul Constanța!

Către:

Consiliul Județean Constanța

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța

Primăriile și consiliile locale de la nivelul județului Constanța              

În preajma zilei de 8 martie - Ziua internațională a drepturilor femeilor – dorim să atragem atenția asupra numărului alarmant de cazuri de violență domestică din România și din județul Constanța. În 2015, au fost înregistrate 9.014 cazuri de violență în familie la nivel de țară iar în luna ianuarie 2016 încă o femeie din Constanța a fost ucisă de fostul partener după ce depusese plângere la poliție împotriva lui.

Trăim într-o societate în care violența asupra femeilor este o realitate tolerată și în fața căreia statul român pare să închidă ochii. Doar 47% dintre românce sunt la curent cu existența unei legi privind violența în familie, iar 74% dintre acestea nu cunosc nici un serviciu de suport de specialitate. Ȋn plus, doar 1% au apelat la servicii sociale în urma unui incident sever de violență.         

Despre România, toate studiile indică prezența unui număr mare de femei victime ale violenței domestice, dar doar foarte puține dintre ele ajung să depună plângere pentru agresiune. Motivele includ lipsa de încredere în autorități, durata mare de emitere a ordinului de protecție, monitorizarea necorespunzătare a agresorului de către instituții, necunoașterea serviciilor de asistență disponibile din partea statului, lipsa adăposturilor și-a serviciilor integrate pentru femeile victime (suport pentru recuperare, consiliere psihologică, asistență juridică), lipsa resurselor financiare personale și publice pentru a trece prin toți pașii necesari unui proces juridic: transport la și de la instituții, certificat medico-legal, reprezentare în instanță și chiar consiliere juridică.            

În județul Constanța:

-         Durata medie de emitere a unui ordin de protecție a fost anul trecut de 22,5 zile.

-         Plata examinării medico-legale de constatare a agresiunilor se face din buzunarul victimei.

-         Nu există niciun centru de primire în regim de urgență sau de recuperare pentru victimele violenței domestice.

-         Nu există suficiente campanii de informare cu privire la puținele servicii disponibile pentru femeile victime în județ.

-         Nu există alți furnizori de servicii private pentru femeile victime ale violenței domestice cu finanțare din resurse proprii sau care să primească ajutor de la stat              

 

În contextul aprobării de către Parlamenul Românei a legii de ratificare a Convenției de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice și al asumării la nivel de județ a Strategiei Județeane în domeniul Asistenței Sociale și Protecției Copilului pe anii 2015-2020 solicităm Consiliului Județean Constanța, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța precum și primăriilor și consiliilor locale să întreprindă următoarele măsuri:  

1.     Înființarea cel puțin a unui centru de primire în regim de urgență pentru femeile victime ale violenței domestice, conform obiectivului strategic nr. 4 din Strategia Județeană în domeniul Asistenței Sociale și Protecției Copilului pe anii 2015-2020 a județului Constanța, obiectivului general 37 și obiectivului operațional nr. 3. 2.     

2.     Organizarea de campanii de informare, educare și conștientizare a cetățenilor atât din orașe, cât și de la nivelul satelor și comunelor cu privire la gravitatea fenomenului violenței împotriva femeilor, conform obiectivului strategic nr. 1 și obiectivului general nr. 5 din Strategia Județeană în domeniul Asistenței Sociale și Protecției Copilului pe anii 2015-2020 a județului Constanța.

3.     Furnizarea de programe de formare, perfecționare și metode de lucru cu femeile victime ale violenței domestice, de către autorități și alți furnizori privați de servicii, pentru asistenții sociali din cadrul serviciilor publice de asistență socială (SPAS) conform obiectivului general nr. 33 din Strategia Județeană în domeniul Asistenței Sociale și Protecției Copilului pe anii 2015-2020 a județului Constanța, art. 133 pct. 1 lit. f, art. 135 lit. e și h și art. 136 lit. c din Legea 292/2011 – Legea asistenței sociale.

4.     Stimularea cooperării autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale cu structurile neguvernamentale în domeniul prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor – conform cu obiectivul strategic nr. 3 și cu obiectivul general nr. 27 din Strategia Județeană în domeniul Asistenței Sociale și Protecției Copilului pe anii 2015-2020 a județului Constanța - prin:

-         Constituirea anuală a unui fond în cadrul Consiliului Județean Constanța și al Consiliului Local Municipal Constanța destinat finanțării activităților de prevenire și combatere a violenței domestice desfășurate de către ONG-uri, altele decât furnizorii acreditați de servicii, și stabilit prin consultarea organizaţiilor neguvernamentale ce desfășoară astfel de activități pe raza unităţii administrativ-teritoriale.

-         Subvenționarea serviciilor sociale de interes județean pentru femeile victime ale violenței domestice (consiliere psihologică, asistență juridică, găzduire) către furnizorii privați conform cu art. 39 lit. b și art. 42 pct. 4, art. 44 pct. 3, art. 135, art. 136 și art. 139 din Legea 292/2011 – Legea asistenței sociale, Legea 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială și Ordinul 1685/2015 al Ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale pentru anul 2016.

5.     Alocarea unui fond de la Consiliul Județean către primăriile locale din care să fie suportată contravaloarea certificatelor medico-legale pentru atestarea agresiunilor asupra femeilor victime ale violenței domestice prin încheierea de protocoale între primării și Rețeaua Națională de Medicină Legală, sumele urmând să fie decontate ulterior de către INML de la bugetele locale, conform cu art. 13, pct. 1, lit. h din Legea 217/2003.

6.     Activarea Structurilor comunitare consultative (SCC) la nivel local pentru implementarea de acțiuni de prevenire și combatere a violenței domestice precum și pentru monitorizarea cazurilor de violență    

Petiție inițiată de Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor.

Organizațiile membre în Rețea sunt:

Asociaţia TRANSCENA, Bucureşti

Asociaţia GRADO – Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului, Bucureşti

CPE - Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Bucureşti

Asociaţia Centrul de Dezvoltare Curriculară şi Studii de Gen: FILIA Bucureşti

Asociaţia FRONT,  Bucureşti

Asociaţia ANAIS, Bucuresti

E-ROMNJA – Asociatia pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome, Bucuresti

Fundaţia Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară – CMSC, Iasi

Fundația Sensiblu, București

Asociația Femeilor împotriva Violenței – Artemis, Cluj-Napoca         

Asociatia pentru Libertate şi Egalitate de Gen, A.L.E.G., Sibiu       

Institutul Est European pentru Sănătatea Reproducerii – IEESR, Târgu Mureş

Asociația Pas Alternativ, Brașov

Asociația Psihosfera, Brașov

Asociația SPICC - Solidaritate, Participare, Incluziune, Comunicare, Cooperare, Timișoara

Asociația Femeilor Universitare – A.F.U România,București

Asociația Pentru Promovarea Femeilor din România - Timișoara

Asociaţia „Victorie Împotriva Violenţei,Abuzului şi Discriminării – V.I.V.A.D.“, Cluj-Napoca

Asociația Atena Delphi, Cluj Napoca

Asociația Seva, Suceava

Asociația Quantic, București

Asociația Viitorul Tinerilor - Prahova

Asociația All for family, Constanța

Asociația Viitor-Integritate-Succes – VIS, Constanța  


Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor    Contactați autorul petiției