S.O.S. Muzeul din Deva

În atenția: Ministerului Culturii ; Ministerului Muncii și Protecției Sociale  

Statul, prin autoritățile administrației publice centrale, precum și autoritățile administrației publice locale, protejează muzeele, colecțiile publice și colecțiile private accesibile publicului, garantează libera lor funcționare și dezvoltare...”. Așa reglementează în mod explicit art. 6 din Legea nr. 311/2003 a muzeelor și a colecțiilor publice. Însă Consiliul Județean Hunedoara are o viziune diferită.

Prin Hotărârea nr. 31/2021 a Consiliului Județean Hunedoara se dorește preluarea mai multor compartimente ale Muzeului Civilizației Dacice și Romane în cadrul unei ,,Direcții de administrare a monumentelor istorice și promovare turistică a județului”. Compartimentele respective sunt preluate împreună cu personalul și patrimoniul imobil și cu cel cultural național, inclusiv obiecte clasate în categoria ,,tezaur”.

Conducerea, susținută politic, a Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva a hotărât reorganizarea instituției conform cerințelor, fără ca legislația în vigoare cu privire la reorganizarea muzeelor, protejarea patrimoniului și protecția drepturilor salariaților în cazul transferului să fie respectate. Au fost astfel încălcate Codul Muncii – Legea nr. 53/2003, Legea nr. 67/2006, Legea nr. 311/2003 și Regulamentul de Organizare și Funcționare al MCDR Deva. Concret, demersul de reorganizare demarat de Muzeul Civilizației Dacice și Romane s-a realizat cu încălcarea articolelor 16 (3), 28 (1), 30 (2),  art. 52 (1) ale Legii nr. 311/2003 a muzeelor și a colecțiilor publice, Regulamentul de Organizare și Funcționare al MCDR Deva art. 17 (1), art. 9, lit. L. din Anexa la Regulamentul de Organizare și Funcționare al MCDR Deva, Legea 67/2006, art. 11, art. 12; Legea salarizării unitare 153/2017: art. 32; Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, art. 173 precum și Contractul Colectiv de Muncă, încheiat la nivel de unitate, la 11.04.2019, art. 63.

În plus, înființarea noii Direcții, care ascunde sub titulatura de ,,Serviciu Expoziții și Administrare Monumente”, desfășurarea de activități specifice muzeelor și colecțiilor publice, va avea atribuții similare cu cele ale unui muzeu. Iar prin modul de organizare adoptat, se dorește evitarea obținerii acreditărilor solicitate de lege pentru înființarea unor muzee sau colecții publice. În acest fel sunt încălcate de către Consiliul Județean Hunedoara următoarele acte normative: Legea 311/2003, art. 17 (2), art. 18 (1) și (4), art. 52 (1), Legea nr. 182/2000, art. 2 (5).

În concluzie, Consiliul Județean Hunedoara dorește să înființeze o structură având atribuții similare cu cele ale muzeului aflat în subordine, iar demersurile sunt realizate cu încălcarea legislației, cu încălcarea drepturilor salariaților de a lua hotărâri în cunoștință de cauză, în condițiile și în termenele stipulate de lege și în același timp punând în pericol patrimoniul cultural național.

Din aceste motive, domnule ministru Bogdan Gheorghiu, doamnă ministru Raluca Turcan, vă rugăm să dispuneți controlul legalității demersurilor întreprinse de conducerea Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva și cele ale Consiliului Județean Hunedoara și să luați măsurile pe care le veți considera necesare.


dr. Mihai Căstăian, liderul sindicatului Personalului Științific și Tehnic Auxiliar din cadrul Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez dr. Mihai Căstăian, liderul sindicatului Personalului Științific și Tehnic Auxiliar din cadrul Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...