Medicii și pacienții împreună - SOLIDARI pentru SĂNĂTATE

Medicii și pacienții împreună - SOLIDARI pentru SĂNĂTATE

SĂNĂTATEA este un DREPT și o INVESTIȚIE, nu o cheltuială!

 

Dezvoltarea României depinde de sănătatea cetățenilor săi! Sistemul de sănătate românesc răspunde în prezent prea puțin nevoilor pacienților, iar demnitatea breslei medicale este continuu încercată. Avem nevoie de transparență! Pacienții nu primesc din contribuțiile la asigurările sociale de sănătate tot ceea ce le este necesar. Numeroase specialități medicale sunt deficitare în majoritatea zonelor României. Sistemele informatice, deși necesare, funcționează cu prea multe sincope, alterează calitatea actului medical și nu reduc birocrația sufocantă.

Avem nevoie de solidaritate! Avem nevoie de Sănătate! ​ ​ 

Susținem investiția în Sănătate ca precondiție a societății românești civilizate!  

Împreună, profesioniștii din Sănătate și pacienții, SUSȚINEM  

 

 

1. Alocarea a cel puțin 6% din PIB pentru Sănătate – acum sunt alocate doar 4,2%, mult sub media europeană de 7.2%.

2. Plățile directe suportate de pacient trebuie să nu depășească 15% din totalul cheltuielilor pentru sănătate. În România acestea reprezintă 19%.

3. Respectarea pacienților și a breslei medicale prin coerență și claritate în decontarea serviciilor medicale, reducerea timpului pierdut pentru obținerea documentelor și un acces adecvat la serviciile medicale.

4. Transparență în cheltuirea bugetului asigurărilor de sănătate, a banului public.

5. Stabilitate și predictibilitate legislativă – în prezent Legea Sănătății este modificată lunar.

6. Negocierea reală a Contractului-cadru și normelor de aplicare împreună cu reprezentanții medicilor și ai pacienților.

7. Facilitarea unei platforme de promovare a Sănătății cu scopul educării cetățenilor.

8. Audit extern al sistemului informatic al CNAS – Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate - și configurarea sa într-o formă integrată și funcțională.

9. Adoptarea și aplicarea Strategiei pentru dezvoltarea Asistenței Medicale Primare, realizată în anul 2012.

10. Aplicarea Strategiei Naționale de Sănătăte, adoptată în anul 2014 de Guvernul României, care nu este încă transpusă în legislație și practică sau în strategia fiscal-bugetară curentă.

 

România a semnat în luna februarie 2016 Acordul Bianual de Colaborare cu Organizația Mondială a Sănătății.
Prioritățile asumate prin Acord pentru următorii doi ani sunt bolile transmisibile (HIV, hepatită, tuberculoză), bolile netransmisibile (boli mintale, abuz de substanțe, nutriție), promovarea sănătății pe tot parcursul vieții, sistemul sanitar (acces la medicamente și la tehnologii moderne), nivelul de pregătire, supraveghere și răspuns la situații de epidemii și pandemii. Conform declarațiilor reprezentanților OMS:

 plățile directe suportate de pacient trebuie să nu depășească 15% din totalul cheltuielilor cu sănătatea. În România acestea reprezintă 19%;
 dezvoltarea este imposibilă fără o sănătate mai bună: sănătatea este o precondiție a dezvoltării;
 acțiunea intersectorială, condusă de asumarea politică, sunt vitale pentru atingerea țintelor;
 principalele provocări pentru România în domeniul sănătății sunt bolile netransmisibile și disponibilitatea resurselor sistemului sanitar.

 

Sistemul de Sănătate are nevoie de susținerea solidară atât a profesioniștilor din domeniul medical cât și a pacienților astfel încât România să se poată dezvolta într-un mod sănătos, curat și armonios! Cu cât mai multe voci comune cu atât mai mulți decidenți și responsabili vor conștientiza că SĂNĂTATEA ESTE O PRIORITATE! Petiția va fi transmisă Ministerului Sănătății, Parlamentului României și Președintelui României, așadar vă invităm să o semnați.

 

#SolidariPentruSanatate

 

 

Aveți libertatea de a alege punctele cu care sunteți de acord! Petiția poate fi semnată și offline în unitățile medicale sau descărcată de la adresa www.snmf.ro/petitie și trimisă prin serviciile poștale și de curierat la adresa: Societatea Națională de Medicina Familiei, Str. Ionel Perlea nr. 10, sector 1, 010209, București. (Persoană de contact sediu: Adina Ștefănescu, telefon 021 315 4656)

Vă rugăm să trimiteți petițiile tipărite și semnate până la data de 16 mai 2016! 30 iunie 2016!

În prima etapă, în perioada 7 aprilie-16 mai a.c. au fost strânse 38.596 petiții semnate offline în unitățile medicale și 2482 semnături online. Continuăm! 

Marți, 28 iunie 2016, au fost depuse 50.000 de petiții la Guvernul României.

 

Organizații și instituții semnatare ale petiției (Actualizare 28 iunie 2016)

Societatea Națională de Medicina Familiei - http://www.snmf.ro/
Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie - http://www.fnpmf.ro/
Alianța Pentru Sănătate din România - http://www.aliantapentrusanatate.ro/contact/
Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private - http://www.palmed-patronat.ro/
Asociația Mame pentru Mame - http://www.mamepentrumame.ro/
Asociația SAMAS - http://www.programsamas.ro/
Fundația Crucea Albă - http://www.cruceaalba.ro/
Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice - http://www.copac.ro/
Asociaţia SanoHep România - http://www.sanohep.ro/
Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA - http://www.unopa.ro/
Asociația Națională Miastenia Gravis România - http://www.miastenie.ro/
Asociaţia Naţională pentru Protecţia Pacienţilor - http://www.protectiapacientilor.ro/
Asociația Osteore - http://www.osteore.ro/
Asociația Medicilor Stomatologi cu Practică Privată din România - http://dental.ro/main/
Asociația Patronatului Medicilor de Familie Gorj
Alianța Medicilor pentru Modernizarea Sistemului Medical -  http://www.aliantamedicilor.com.ro/
 
 
 

Referințe:

OMS, http://www.euro.who.int/en/about-us/regional-director/news/news/2016/02/who-regional-director-visits-romania

Ministerul Sănătății, http://www.ms.gov.ro/index.php?pag=62&id=15779&pg=1

Strategia Națională de Sănătate, http://www.ms.gov.ro/?pag=13

Strategia pentru dezvoltarea Asistenței Medicale Primare, 

http://www.ms.ro/documente/Raport%20Strategie%20Asistenta%20medicala%20primara%20RO_3251_7809.doc

Președintele României, http://www.presidency.ro/ro/angajamente/sanatate

Sondaj INSCOP martie 2016, Agerpres, http://www.agerpres.ro/social/2016/04/06/sondaj-inscop-principalele-ingrijorari-ale-romanilor-starea-de-sanatate-diminuarea-veniturilor-posibilitatea-unui-conflict-10-44-57

Societatea Națională de Medicina Familiei, http://www.snmf.ro/pozitie

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie, http://www.fnpmf.ro/