Solicitarea Consiliului Concurenței de modificare a legislației privind înființarea cabinetelor veterinare este contrară evaluării Comisiei Europene și hotărârilor CJUE

Colegiul Medicilor Veterinari este consternat şi dezaprobă public solicitarea Consiliului Concurenței, apărută în mediul public în data de 25 august 2021, de modificare a legislației privind înființarea cabinetelor medical-veterinare, în sensul eliminării cerinţei ca un medic veterinar să fie asociat în firma care deţine unitatea medical-veterinară.

Este important de remarcat  faptul că, deşi legislaţia actuală prevede că, medicul veterinar care deţine o parte din capitalul unei entități care înființeaza un cabinet veterinar trebuie  să aibă și calitatea de reprezentant legal, doar în relația cu Colegiul Medicilor Veterinari, fapt care se justifică prin aceea că doar medicul veterinar cunoaşte procedurile medicale veterinare şi legislaţia medicală veterinară şi este firesc ca el să fie interlocutorul forului profesional, Consiliul Concurenței solicită eliminarea acestor condiții, omiţând în mod voit, atât în cadrul informării de presă, cât și în studiul preliminar, să facă aceste precizări deosebit de importante şi concluzionând, în mod vădit neîntemeiat, că aceste cerințe reprezintă ,,bariere,, pe piața serviciilor medical-veterinare.            

Informăm opinia publică că, legislaţia privind înfiinţarea cabinetelor medical-veterinare a fost analizată în detaliu, atât de către Comisia Europeană cât şi de către instituţiile statului cu atribuţii în verificarea transpunerii şi implementării legislaţiei europene, iar cerințele pe care Consiliul Concurenţei le consideră restrictive, bariere în calea liberei concurenţe pe piaţa serviciilor medicale veterinare, au fost appreciate ca fiind  în deplină conformitate cu legislaţia europeană de către celelalte instituţii menţionate.

Astfel:

În anul 2010, autoritățile române au analizat prevederile legislației naţionale privind exercitarea profesiei de medic veterinar, în raport cu cea europeană, și singura neconformitate constatată a fost cea privind stabilirea unor tarife minime, acestă prevedere fiind eliminată prin Legea nr. 213/2010. În anul 2012, Comisia Europeană a analizat legislația națională a statelor membre pentru anumite profesii, inclusiv pentru cea de medic veterinar și nu au fost identificate bariere în legislația românească, așa cum au fost identificate în cazul altor state membre, spre exemplu Austria, împotriva acestui stat Comisia declanşând proces la CJUE sau Franta.  În anul 2014, pe durata întâlnirii dintre reprezentanții Comisiei Europene și experți din România, respectiv experţi din Ministerul Afacerilor Europene, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Colegiul Medicilor Veterinari, având ca tematică anumite prevederi legislative din domeniul medical-veterinar, s-a apreciat că România are una dintre cele mai bune legi privind înființarea și funcționarea cabinetelor veterinare.

Subliniem faptul că, legislația actuală permite oricărei persoane care nu deține calificarea de medic veterinar să poată să înființeze un cabinet veterinar, dar în asociere cu un medic veterinar, fără ca în legislaţie să se menționeaze un procent minim sau maxim al capitalului social pe care acesta trebuie să-l dețină.

Comparația pe care Consiliul Concurenţei o face între serviciile medical-veterinare și serviciile medicale umane este din start greşită, cadrul legislativ european care reglementează piaţa celor două tipuri de servicii fiind diferit, fapt menţionat inclusiv în hotărâri ale CJUE de care, chiar dacă nu vrea Consiliul Concurenţei trebuie să ţină cont.

Ne exprimăm îngrijorarea şi cu privire la faptul că, vor creşte semnificativ tarifele pentru serviciile veterinare, întrucât pentru o firmă deţinută, în mod exclusiv de neprofesionişti în domeniu veterinar, o să primeze profitul în detrimentul calităţii serviciilor medicale veterinare.

Invitam toate persoanele care nu sunt de acord cu solicitarea Consiliului Concurentei de a elimina prezenta obligatorie a medicului veterinar in calitate de asociat in cadrul entitatilor care infiinteaza cabinete veterinare sa semneze aceasta petitie.

Va multumim.


Colegiul Medicilor Veterinari    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Colegiul Medicilor Veterinari să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...