Solicitare de respingere a cererii de legalizare a Statutului Asociației Nevăzătorilor din Romania

Către Judecătoria Sectorului 2 București

Onorată instanță,

Noi, semnatarii prezentei petiții, membri ai Asociației Nevăzătorilor din România, vă solicităm respingerea cererii Asociației Nevăzătorilor din România din data de 12 noiembrie 2019, de a legaliza în vederea înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor din România, Statutul aprobat în ședința Adunării Generale Naționale a Reprezentanților din 17 octombrie 2019, a organizației noastre.Motivele pentru care cerem respingerea de legalizare a cererii ANR sunt următoarele:

1. Aprobarea Statutului de către AGN a ANR a fost făcută fără ca în prealabil acesta să fie dezbătut în Adunările generale ale filialelor din teritoriu, astfel ca reprezentanții la nivel național să voteze aprobarea sa în spiritul voinței majorității membrilor nevăzători din România.În acest sens, solicităm instanței ca să solicite la rândul său Asociației Nevăzătorilor din România ca o dată cu cererea pentru legalizare a Statutului să prezinte și procesele verbale ale Adunărilor generale din teritoriu (ale filialelor), din care să rezulte că acesta a fost dezbătut și votat în vederea aprobării sale de către reprezentanții din AGN.

 2. Statutul ce urmează a fi legalizat  nu s-a făcut public, în forma aprobată în 17 octombrie 2019, până la data înaintării spre legiferare, astfel ca membrii nevăzători cotizanți ai ANR să ia cunoștință cu privire la prevederile ce îl compun - conform statutului în vigoare, care prevede la cap. 13, lit. a) că membrii ANR au obligația "să cunoască şi să respecte prevederile statutului Asociaţiei Nevăzătorilor din România". Nu s-a luat în considerare nici art. 12, lit. c), care conferă nevăzătorilor dreptul "să participe la şedinţele organelor de conducere ale asociaţiei la care urmează să se ia hotărâri care-i vizează direct şi personal". Având în vedere importanța ce o are statutul asociației noastre, pentru fiecare membru în parte, considerăm că acesta trebuie dezbătut și aprobat la nivel național și nu doar de reprezentanții AGN ai ANR.

3. - Copiii, adolescenții și tinerii nevăzători cu vârste mai mici decât cea a majoratului sunt deasemenea dezavantajați  în cadrul prezentului statut, prin absența cooptării părinților sau a tutorilor legali în AGN și a structurilor de conducere din cadrul filialelor teritoriale. Remarcăm lipsa unei prevederi statutare clare în acest sens prin care să se coopteze părinții ce îndeplinesc calitatea exclusivă de reprezentanti legali ai acestora , pentru a putea aduce la cunoștința organelor de conducere ale ANR, în mod oficial, în cunoștință de cauză, problemele socio-educaționale cu care se confruntă aceștia și pentru a putea milita împreună cu ceilalți membrii reprezentanți în acest for suprem decizional la problematicile socio- economice specifice familiilor tipice și atipice cu deficiențe de vedere din cadrul asociației, precum și la cele referitoare la problemele specifice minorilor instituționalizați în centre de plasament. Susținem așadar necesitatea imperioasă de a se introduce această prevedere statutară si nu o scurtă și nesemnificativă mențiune referitoare la includerea în cadrul unei comisii de lucru a părintelui –reprezentant – comisia de educație, așa cum s-a propus ca o soluție de compromis în timpul dezbaterii statutului, unde nici măcar nu a fost supusă la vot propunerea venită din partea comisiei de femei. Subliniem faptul că părinții cunosc cel mai bine problemele copiilor cu dizabilități, sunt abilitați și îndreptățiți să le reprezinte interesele in fața autorităților alături de conducerea ANR și au totodată deplina responsabilitate de a lua deciziile potrivite în creșterea și educarea acestora.

4. La art. 31  al Statutului ce urmează a fi legalizat de către Asociaţia Nevăzătorilor din România la Judecătoria sectorului 2 București nu este respectat Art. 13 din Ordonanța 26/2000, actualizata în 2019, unde nu este specificat faptul că filialele au „statute proprii”, ele funcționand, în fapt,  doar prin statutul asociației din care acestea fac parte.

Menționăm că în data de 11 noiembrie 2019 a fost înaintată catre președintele Asociației Nevăzătorilor din România o petiție prin care am solicitat stoparea demersurilor de legalizare a noului Statut din aceleași motive. Răspunsul fiind negativ, am luat inițiativa de a face următorul pas, prin care să înaintăm către Judecătoria Sectorului 2 București. 

Cu stimă,

noi semnatarii. 

 

 


Vieru Eugen Cezar    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Vieru Eugen Cezar să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...

Facebook