Solicităm pentru psihologi dreptul de a încheia contracte directe cu Casele Județene de Asigurări de Sănătate

În condițiile în care, conform legislației în vigoare, psihologii sunt incluși în Registrul Naţional al Profesioniştilor din Sistemul de Sănătate (conform OUG nr. 18/2021) – fapt care le conferă drepturi egale cu ale celorlalte categorii profesionale din sistemul de sănătate – solicităm instituțiilor abilitate să aprobe prin lege dreptul psihologilor de a încheia contracte directe cu Casele de Asigurări de Sănătate.  

Reglementările anterioare au prevăzut încheierea de contracte indirecte intre psihologi și Casele de Asigurări de Sănătate, determinînd astfel încălcarea independenței profesionale și financiare a psihologilor, fapt care persistă și în prezent. 

De asemenea, solicităm instituțiilor abilitate recunoașterea statutului psihologului clinician, psihoterapeutului și psihopedagogului special - logopedului ca furnizor de servicii medicale.  


Anca Cristina Măcăneață    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Anca Cristina Măcăneață să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...