Asigurați accesul pompierilor pe Str Sf. Ana, com Berceni

Către Primăria Comunei Berceni, în atenția Domnului Gheorghe Covrigea, Primar

Către Poliția oraș Popești-Leordeni, în atenția Domnului Comandant

  PETIȚIE

  Subsemnații (tabel atașat) reclamăm o situație care afectează grav viața a cca 500 de  locuitori din comunele Berceni și Vidra.

Mai precis – str Sf. Ana, drum public, proprietate a comunei Berceni are o lățime circulabilă de numai 2,20m (la nr 14B), deși actele cadastrale certifică o lățime de minim 4,47m. Lățimea insuficientă împiedică accesul autospecialelor de pompieri care sunt nevoite să ocolească pe alt traseux200.jpg

Pe 11 februarie 2023, un incendiu a distrus o casă de pe str. Vadu Moșului! Autospecialele de Pompieri nu au putut folosi cel mai scurt traseu prin  Str. Sf. Ana către Str. Vadu Moșului. 

Proprietarul lotului de la adresa Str. Sfânta Ana nr. 14B, com Berceni pretinde că drumul i-ar aparține, așa că l-a blocat în mod repetat cu diverse improvizații periculoase și a săpat o groapă adâncă la fundația străzii. Față de șoferii afectați, proprietarul de la adresa Str. Sfânta Ana nr. 14B s-a manifestat agresiv, proferând injurii și amenințări

Dar, conform Oficiului de Cadastru (extras atașat), Primăria Berceni este proprietarul Străzii Sfânta Ana (număr cadastral 68075) cu o lățime cuprinsă între 4,47m și 4,83m. Așadar, Primăria Berceni, administratorul drumului Str. Sfânta Ana cu o lățime legală de minim 4,47m asigură circulația pe doar 2,20m, insuficient pentru autospecialele de Pompieri  

FIE proprietarul lotului învecinat a ocupat abuziv o parte din Str. Sfânta Ana (domeniul public), FIE Primăria Berceni a amenajat strada doar pe jumătate din lățimea străzii (2,20m amenajat vs 4,47m lățime din acte)   În ambele situații, Primăria Berceni – administratorul drumului – are obligația legală de asigura  starea tehnică corespunzătoare a părții carosabile pe care o administrează – respectiv, toată lățimea Str. Sfânta Ana  x500.jpg

Conform OUG / 12 dec 2002, privind circulația pe drumurile publice: “ART 105 - Constituie contravenții și se sancționează cu amendă... alin (4) - neasigurarea stării de viabilitate a părții carosabile potrivit standardelor în vigoare, precum și neluarea măsurilor de înlăturare a obstacolelor aflate pe partea carosabilă alin (6) - instituirea de restricții de circulație pe drumurile publice fără autorizația administratorului drumului și avizul poliției rutiere  

Conform Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002, Capitolul I. Dispoziții generale, Art.2 pct.2 - viabilitatea drumului = starea tehnică corespunzătoare a părții carosabile, constând în practicabilitatea permanentă a acesteia potrivit reglementărilor specifice sectorului de drum, lipsa obstacolelor și existența amenajărilor rutiere și a mijloacelor de semnalizare, care să asigure fluența și siguranța circulației.  

Noi, subsemnații acestei Petiții suntem extrem de îngrijorați! Pentru e evita victime umane – fie cauzate de întârzierea autospecialelor de Pompieri, fie cauzate de conflicte spontane cu proprietarul agresiv,  

SOLICITĂM PRIMĂRIEI BERCENI:

1. să facă măsurători cadastrale pentru a stabili precis amplasamentul străzii Sfânta Ana, conform documentației cadastrale. În felul acesta, vom evita conflictele cu vecinul care pretinde proprietatea asupra amplasamentului actual  

2. să remedieze imediat starea actuală a drumului, pentru a asigura o stare circulabilă (pietruire) pe toată lățimea și lungimea legală a străzii. În felul acesta, autospecialele de Pompieri vor putea utiliza cea mai scurtă rută de acces spre un potențial incendiu  

3. să preia în proprietate și administrare loturile dezmembrate cadastral de către proprietarii de pe Str Sfânta Ana (lățime de 3,50m) care s-au retras exact pentru a permite lărgirea străzii. La cererea Serviciului de Urbanism din com Berceni, proprietarii s-au retras voluntar, au dezmembrat cota lor de drum, dar Primăria Berceni nu le-a mai preluat niciodată. Cu o lățime de 8m, str Sfânta Ana ar fi permis o circulație în condiții civilizate – momentan, nu reusim să circulăm nici măcar pe cei 4,50m         

SOLICITĂM POLIȚIEI ORAȘ POPEȘTI-LEORDENI

1.  să identifice și să sancționeze legal pe cel care a executat de lucrări de construcție pe domeniu public (betonare) și / sau pentru distrugerea drumului public (săpat groapă la fundația străzii)  

2.  să identifice proprietarul de la adresa Str. Sfânta Ana nr 14B, com Berceni ILFOV, pentru a-i pune în vedere respectarea liniștei și ordinii publice și respectarea normelor de conviețuire socială (fără scandaluri, înjurături și amenințări)  

3.  să convină împreună cu Primăria Berceni demersurile necesare pentru a aduce Str. Sfânta Ana la o stare tehnică corespunzătoare și să urmărească implementarea acestor măsuri într-un termen rezonabil  

Subliniem că situația actuală (drum blocat, distrus cu intenție și conflicte grave cu vecinul de la adresa Str Sf. Ana nr 14B au mai fost reclamate anterior Primăriei Berceni, Poliției Oraș Popești-Leordeni și prin apeluri 112. Din păcate, nu s-a rezolvat nimic și este doar o chestiune de timp până când situația reclamată va cauza efecte extrem de grave.

Aveți resposabilitatea a “numai” 500 de vieți aflate în pericol. Vă rugăm să întreprindeți toate demersurile legale necesare pentru a evita o tragedie care devine tot mai probabilă pe măsură ce str Sf. Ana devine tot mai circulată...  

       


Asociatia Grup de Actiune Locală Berceni    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Asociatia Grup de Actiune Locală Berceni să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...