Scrisoare deschisă privind subfinanțarea cercetării 2013

Referitor: Finanţarea proiectelor de cercetare de tip IDEI și PARTENERIATE

Stimate Domnule Prim Ministru

Stimati Domni Ministri,

 

Subsemnata Dr. Corina Ionescu, profesor universitar la Facultatea de Biologie şi Geologie, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Director al Grantului PN II-ID-PCE-2011-3-0881, în numele celor incluşi în lista din Anexa 1, vă aduc la cunoştinţă situaţia creată în cercetarea românească prin subfinanțarea proiectelor de tip PN II de tip Parteneriate, IDEI PCE și IDEI PCCE și vă solicităm respectuos revenirea la bugetul consemnat în contractele semnate în 2011.

Au trecut trei ani de la situația de criză generată de managementul defectuos al fondurilor destinate cercetării (2010). Anunțul de ieri al UEFISCDI prin care se comunică reducerea cu 40-60% a bugetului Proiectelor Parteneriate, a Proiectelor de Cercetare Exploratorie și a Proiectelor Complexe de Cercetare Exploratorie ne plasează de data aceasta într-o situație și mai gravă, mai ales că respectivul comunicat apare aproape la jumătatea anului.

Pe de altă parte, dacă nu sunt bani pentru finanțarea proiectelor în derulare, de ce se lansează noi competiții de proiecte?

În plus, nu se oferă nicio justificare pentru diminuarea în general a fondurilor și nici pentru diminuarea diferențiată între diferite tipuri de proiecte. Pe ce baze s-a decis ca diminuarea la proiecte IDEI să fie de 55%, la Parteneriate 40%, la IDEI TE 0% si la Resurse umane 0%?

Dorim să vă reamintim următoarele:

  1. Cercetarea nu se poate face prin reducerea bugetelor, după primul an, cu până la 55%. Cercetarea este un process continuu, nu unul improvizat, în salturi, în funcție de o finanțare imprevizibilă. Cercetarea se derulează potrivit unui plan prestabilit, care include trei mari categorii de cheltuieli: salarii, logistică și deplasări. Fiecare capitol al bugetului proiectului a fost gândit în funcție de specificul proiectului, cu relație clară între numărul membrilor, necesitățile logistice și etapa de timp, tocmai pentru atingerea obiectivelor.
  2. Cercetarea masteranzilor si doctoranzilor implicați în aceste proiecte nu mai poate fi susținută. Este periclitat nu numai procesul de instruire al acestora ci și finalitatea studiilor postuniversitare.
  3. Programul unui proiect include de cele mai multe ori, angajamente internationale.

Consecințele acestor măsuri vor avea repercursiuni în viitor:

  1. Destrămarea colectivelor de cercetare închegate prin proiecte. Cei cu baza în aceste proiecte au două opțiuni: a) acceptarea unui salariu diminuat unilateral de către autoritatea contractantă în timpul desfășurării proiectului sau b) părăsirea universității /institutului;
  2. Pentru personalul de execuție a proiectelor desfășurate în rețeaua institutelor naționale de cercetare-dezvoltare sumele amputate nu ajung nici măcar pentru plata salariilor contractate, în condițiile în care angajarea cu normă întreagă la instituția gazdă era o condiție obligatorie pentru finanțarea proiectelor
  3. Bulversarea cercetării în România prin continuarea subfinanţării. Nu mai credem în promisiunea că vom primi sumele restante în 2014. La fel s-a întâmplat și în perioada 2010-2011, când în final bugetele au fost reduse la 45% din valoarea initială, cu promisiuni de remediere. Ceea ce nu s-a întâmplat vreodată.
  4. Regresia cercetării românești și situarea în continuare a României pe ultimele locuri în lumea științifică internatională. Iranul și Turcia, să nu amintim China, se dovedesc mult mai conștiente că viitorul țării lor stă în educație și cercetare.
  5. Neonorarea unor angajamente internationale deja asumate pentru 2013 (colaborări, participări la manifestări științifice).

Având în vedere cele de mai sus, în calitatea Dumneavoastră de Prim-Ministru al Guvernului României, vă rugăm să analizaţi de urgenţă situaţia existentă şi să dispuneţi măsurile care se impun pentru o finațare corespunzătoare a cercetării științifice în România, respectiv finanțarea proiectelor mai sus-menționate la nivelul prevăzut în momentul lansării competiției și al contractării.

Prof. Dr. Corina Ionescu

9.04.2013

 


Prof. Dr. Corina Ionescu    Contactați autorul petiției