SCRISOARE DESCHISĂ A AUTORILOR DE CARTE

Scrisoare deschisă a autorilor de carte europeni către instanţele europene (22 octombrie 2015)  

 

Protejaţi autorii, apăraţi drepturile de autor!    

 

Să o spunem cinstit: noi, autorii de carte, nu înţelegem insistenţa instanțelor UE de a dori cu orice preţ „reformarea” drepturilor de autor în Europa.

Comisia Europeană se înşală asupra ţintei atunci cînd se leagă de drepturile de autor pentru a favoriza emergenţa unei „pieţe unice de carte electronică“, în timp ce drepturile de autor sunt cele care reprezintă condiţia sine qua non a creaţiei de opere. A slăbi drepturile de autor ar însemna a fragiliza sursa pieţei de carte electronică înainte chiar ca ea să cunoască o veritabilă înflorire. Afectarea drepturilor de autor înseamnă şi o sărăcire a literaturii.  

Drepturile de autor nu sînt un obstacol pentru circulaţia operelor. Cesiunea (concesionarea) drepturilor noastre permite operelor noastre să fie difuzate în toate ţările şi traduse în toate limbile. Dacă există frîne în calea difuzării lor, ele sînt economice, tehnologice, fiscale, şi trebuie să ne îndreptăm atenţia mai degrabă asupra monopolurilor, formatelor de proprietate electronică şi fraudei fiscale!  

Adoptînd o versiune substanţial amendată a raportului Juliei Reda, Parlamentul european a reafirmat, sus şi tare, importanţa de a apăra drepturile de autor şi fragilul echilibru economic al filierelor de creaţie. Din păcate, în acelaşi timp, el a lăsat, în mod imprudent, o poartă deschisă pentru numeroase excepţii în privinţa drepturilor de autor – excepţii care ar putea să fie create, extinse ori chiar obligatorii, și armonizate de către Comisia europeană, uneori în dispreţul soluţiilor naţionale care au permis deja să se răspundă nevoilor cititorilor şi celorlalţi utilizatori.  

În ce fel multiplicarea excepţiilor legate de drepturile de autori ar putea favoriza creaţia? Începînd de la cîte excepţii (arhivare, împrumut electronic, învăţămînt, cercetare, căutare de text şi de date, opere derivate, opere indisponibile, opere orfane...), excepţia devine regulă, iar drepturile de autor – excepţia?

Pentru că ne conferă drepturi economice şi un drept moral asupra operei noastre, drepturile de autor sînt esenţiale pentru noi.

Ele reprezintă baza pe care s-a construit literatura noastră europeană; sînt o sursă de bogăţie economică pentru ţările noastre şi, prin aceasta, o sursă de locuri de muncă; sînt garanţia finanţării creaţiei şi a perenităţii sectorului cărţii în totalitatea lui; sînt baza remuneraţiei noastre. Permiţîndu-ne să culegem roadele muncii noastre, drepturile de autor ne garantează libertatea şi independenţa. Nu dorim nici să ne întoarcem la epoca mecenatului, nici să trăim din eventuale subvenţii publice, ci chiar din operele pe care le scriem. Scrisul este o meserie, nu o activitate de petrecere a timpului liber.

Drepturile de autor au făcut posibilă democratizarea cărţii, pe parcursul ultimelor două secole, şi tot ele vor fi cele care, în viitor, vor permite dezvoltarea creaţiei pe suport electronic şi difuzarea ei în rîndurile publicului larg. Moştenite din trecut, drepturile de autor reprezintă un instrument modern, compatibil cu utilizarea noilor tehnologii.

Trebuie să încetăm să operăm cu opoziţia autori versus cititori. Literatura nu ar putea fi posibilă fără cei dintîi, dar nu are sens în absenţa celor din urmă. Autorii sînt în mod funciar şi categoric deschişi faţă de schimbările şi evoluţiile lumii în care trăiesc. Ei apără mai bine decît oricine altcineva dreptul la libertatea de opinie, la libertatea de expresie şi la libertatea de creaţie. Ei sînt pentru libera circulaţie a ideilor şi a cunoaşterii, aceasta este raţiunea lor de a fi. Sînt cititori, înainte de a fi autori.

Noi, autori de carte europeni, îi cerem Europei să renunţe la extinderea perimetrului de excepţii cu privire la drepturile de autor sau la înmulţirea acestor excepţii. Asigurarea unei „compensaţii“ oarecare n-ar putea înlocui veniturile obţinute din exploatarea comercială a operelor, în vreme ce autorii sînt deja victime ale unei precarităţi materiale crescînde. Îi cerem Europei să lupte împotriva tentaţiei unui iluzoriu „totul este gratuit“, ai cărui singuri beneficiari vor fi marile platforme de difuzare şi alţi furnizori de conţinut. Îi cerem să ne ajute să obţinem o mai bună repartizare a valorii (obținute) pe carte, mai ales pe suport electronic, să interzică clauzele abuzive în contracte şi să combată eficient piratarea operelor noastre.

Libertatea creatorilor şi vitalitatea culturii europene depind, în egală măsură, şi de instanțele Uniunii Europene.

 

(Traducere: Magda Carneci)


Cécile Deniard    Contactați autorul petiției