SCRISOARE DE SUSŢINERE A MANAGEMENTULUI OPEREI COMICE PENTRU COPII, BUCURESTI

Noi, părinții copiilor, beneficiari finali ai serviciilor Operei Comice pentru Copii, prezentăm susţinerea noastră  faţa de managerul  instituţiei, Doamna Felicia Filip, şi de Consiliul Director.  

Recent, am aflat cu surprindere că la evaluarea  activităţii echipei manageriale din ultimii 4 ani, comisia întrunită  a acordat un punctaj insuficient continuării actualului proiect. În mod paradoxal, în acești ultimi ani, cu nenumărate restricții din cauza pandemiei, au fost organizate evenimente importante și s -au găsit soluţii pentru continuarea activităţilor instituţiei.  Prin întreaga prestaţie, Doamna Felicia Filip împreună cu echipa domniei sale au demonstrat o înaltă ţinută morală, demnitate  și  susţinerea continuă a actului cultural, în orice condiţii.  

Prin urmare, noi, semnatarii acestei scrisori, ne declarăm solidari cu valorile promovate şi apărate de echipa managerială şi considerăm oportună continuarea proiectelor acesteia.  

Susținerea noastră se bazează pe feedback-ul copiilor noștri, pe rezultatele obținute de aceștia în  cadrul Atelierelor Micul Artist și  nu în ultimul rând, pe gradul de satisfacție a părinților privind derularea activității  instituției.  

Noi, în calitate de părinți, considerăm că suntem perfect îndreptățiți ca opinia noastra să fie luată în considerare, în contextul în care decizia comisiei de evaluare conduce inevitabil la modificări care ne privesc în mod direct. 

De asemenea, considerăm că punctul nostru de vedere este  foarte important și în contextul procesului de evaluare. Astfel, este de neînţeles cum se poate evalua negativ o performanță managerială consistentă si  cum  gradul  de satisfacție a beneficiarilor finali, pe deplin îndeplinit, nu pare să aiba vreo relevanță.  

Pe această cale ne exprimăm dezamăgirea și indignarea faţă de această situaţie și solicităm respectuos reevaluarea activității manageriale a Operei Comice pentru Copii, având în vedere și cele mai sus prezentate.

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Carmen Paun să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...