SALVAȚI PATRIMONIUL ARHEOLOGIC AL ORAȘULUI TIMIȘOARA

Patrimoniul arheologic al orașului Timișoara este un bun comun iar valorificarea lui trebuie să fie un imperativ pentru aparatul administrativ. Timișoara este un oraș cu o istorie bogată, o istorie care trebuie înțeleasă, asumată și pusă la dispoziția publicului.

Unul dintre obiectivele proiectului reabilitării centrului istoric al orașului se referea la cercetarea  vestigiilor arheologice dar și la valorificarea lor.  Astfel, în cadrul proiectului au fost scoase la lumină părți extraordinare din istoria municipiului de pe Bega. Cele mai importante cercetări arheologice au fost efectuate în Piața Libertății, Piața Unirii, Piața Sf. Gheorghe și străzile aferente acestor zone. Menționăm că toate descoperirile fac parte, cu precădere, din istoria medievală și modernă a urbei. De asemenea, băile turcești din Piața Libertății constituie un edificiu unic până în acest moment în România; niciunde, în țară, o asemenea clădire nu a mai fost scoasă la suprafață.

După lungi discuții, timp în care vestigiile arheologice au avut de suferit datorită protejării precare, Primăria Timișoara a luat în calcul soluția de „conservare și valorificare” propusă de firma S.C. Corint SRL. Această „soluție” prevede marcarea zidurilor structurilor băilor turcești cu o cărămidă de altă culoare în pavajul Pieței Libertății. Practic, toată structura edificiului, descoperită în urma cercetărilor arheologice, va fi îngropată sub pavajul modern iar poziția ei va fi sugerată prin câteva linii de culoare diferită. (http://www.pressalert.ro/2015/08/exclusiv-firma-corint-decis-avem-solutia-pentru-valorificarea-monumentelor-istorice-vezi-cum-vor-puse-valoare-vestigiile-din-central-orasului/, 14.08.2014)

Considerăm această soluție ca fiind una mediocră, care nu servește interesele locuitorilor orașului Timișoara și, cu atât mai puțin, elementului turistic.  Totodată, modul de expunere va avea foarte mult de suferit. De la nivelul solului, datorită dimensiunii zidurilor, observatorii nu vor putea vedea planimetria și nici ansamblul edificiului. Cu alte cuvinte, marcarea zidurilor sub această formă va fi total inutilă pentru orice modalitate de valorificare a clădirii.

Trebuie să menționăm faptul că, pe lângă ziduri, edificiul prezintă o structură interioară mult mai complexă. Spre exemplu, din această structură complexă face parte și sistemul de încălzire de tip „hypocaust”, aflat sub podeaua clădirii. Bazinul hexagonal din centrul încăperii este un alt element foarte important. De asemenea, instalația de aducțiune a apei constituie o reușită inginerească, surprinsă din punct de vedere arheologic. Amintim modalitatea de construcție a zidurilor și diferitele faze de reparare/adosare pe care edificiul le prezintă.  Pe lângă, mai există o serie de elemente extrem de importante - toate vizibile în acest moment.

Cum vor fi acestea reprezentate vizual dacă structura va fi îngropată? Credeți că panourile explicative sunt o soluție mai bună decât vizualizarea  „in situ” a acestor elemente? Bineînțeles că nu. Panourile explicative  trebuie să însoțească elementul expus, nu să îi țină locul. „Soluția” propusă de firma S.C. Corint SRL nu are ce căuta în rezolvarea acestei situații.

Prin prezenta, cu respect, cerem Primăriei Municipiului Timișoara să își reconsidere poziția față de această soluție și să propună un proiect de restaurare și valorificare viabil, „in situ”, care să servească intereselor orașului dar și a locuitorilor săi. Considerăm că, în acest moment, tehnica de care dispunem poate să genereze soluții extrem de favorabile pentru o integrare reușită a vestigiilor descoperite. Analogiile pot să fie multiple. În orașe cu un potențial economic mult mai scăzut decât al orașului Timișoara integrarea descoperirilor arheologice a fost realizată cu succes.

Mai mult, cerem ca proiectul de integrare și restaurare să fie supus dezbaterii specializate și publice înainte de a fi trimis către Comisia Monumentelor Istorice.

În final, considerăm că este datoria societății civile să se revolte atunci când apar astfel de anomalii în privința unor situații care ne privesc pe noi toți, locuitori ai orașului Timișoara. Astfel, vă invit să semnați acest document pentru a facilita înaintarea unui memoriu oficial (însoțit de semnăturile Dvs.) Primăriei Municipiului Timișoara, înainte ca acest proiect, propus de S.C. Corint SRL, să treacă de Comisia  Monumentelor Istorice și să fie pus în aplicare.

Alexandru Hegyi, arheolog, doctorand  

Universitatea de Vest Timișoara


Alexandru Hegyi    Contactați autorul petiției