SĂ SALVĂM CENTENARUL MARII UNIRI LA ARAD!


Marea Unire a fost pregătită la Arad!

Consiliul Naţional Român Central de la Arad a conceput, organizat şi convocat Marea Adunare de la Alba Iulia.

Biserica, ţinând treaz sentimentul naţional, a fost liantul pentru populaţia românească din toate ţinuturile locuite de români. Elitele intelectuale, sesizând momentul prielnic, s-au implicat hotărâtor şi împreună cu preoţimea au reuşit să declanşeze enormul entuziasm popular, mai întâi a basarabenilor şi bucovinenilor urmând ca transilvănenii şi bănăţenii să desăvârşească năzuinţa de secole a tuturor românilor de a trăi în Ţara lor – România. Armata a fost cea care a asigurat buna desfăşurare a evenimentelor iar apoi a luptat pentru păstrarea unităţii Statului Român.
 
Pentru cinstirea înaintaşilor care au scris cea mai măreaţă pagină din istoria modernă a României, la iniţiativa Asociației pentru Ridicarea Monumentului Marii Uniri la Arad, Preşedintele României a turnat piatra de temelie iar Arhiepiscopul Aradului a sfinţit amplasamentul pentru viitorul monument în Piața Drapelului (Podgoria).

La această dată monumentul este realizat şi constă într-o operă monumentală din marmură formată dintr-un monobloc de trei coloane împletite (cele trei principate) într-o unitate care se ridică spre cer (are înălţimea de 18 m şi secţiunea de 2 pe 2 m).

Ulterior, din motive obscure, autorităţile locale au hotărât ca Monumentul să fie amplasat (ascuns) în mijlocul lacului (bălţii) Pădurice.

De ce nu este potrivită amplasarea Monumentul Marii Uniri în centrul lacului din parcul Pădurice:

- Locaţia, un lac (baltă) într-un părculeţ cu arbori înalţi, nu asigură vizibilitate şi deschidere în plan urbanistic.
- Plasarea pe apă, mult sub nivelul carosabilului, estompează monumentalitatea lucrării, atât ca dimensiuni (apărând ca fiind cu o cincime mai puţin înaltă), cât şi ca mesaj artistic, reducând în mare măsură efectul înălţător al împleterii celor trei coloane.
- Locaţia nu asigură funcţionalitatea monumentului în sensul că accesul este limitat pe trei podeţe înguste iar scuarul amplasamentului este foarte mic ca suprafaţă, existând un risc major de accidente pentru participanţi, ca urmare a aglomerărilor şi a fenomenelor meteorologice specifice iernii.
- Mesajul monumentului este limitat pentru vizitatori în absența unor vectori de comunicare (spaţii de expoziţie, proiecţie etc) care să elogieze contribuţia înaintaşilor noştri arădeni la Marea Unire.
- Costul lucrărilor de amplasare şi întreţinere este considerabil mai ridicat decât în cazul unei soluţii pe uscat.
- Autorul lucrării, sculptorul Florin Codre, nu agreează amplasamentul pe lacul Padurice pe care, după ce l-a văzut, l-a catalogat drept “baltă împuţită”.

- Cel mai important neajuns constă în faptul că amplasamentul nu permite organizarea şi desfăşurarea ceremonialelor specifice sărbătorii naţionale - adunări populare, discursuri, paradă militară, depuneri de coroane, etc. 

De cca.10 ani domnul primar al Aradului se opune diverselor demersuri pentru ca monumentul să fie amplasat în locul potrivit (piaţa Drapelului), iar în data de 12.09.2016 a lansat o idee năstruşnică, de tergiversare a realizării monumentului, de amplasare a monumentului tot într-un loc ascuns – în probabilul parc care ar putea fi realizat, nu se ştie dacă şi când, pe terenul fostei fabrici Tricoul Roşu.

Să dăm dovadă că, măcar acum după 100 de ani, suntem vrednici de înaintaşii noştri şi să îi cinstim cum se cuvine.

Având în vedere cele de mai sus CEREM ca Monumentul Marii Uniri să fie realizat şi inaugurat înainte de 01.12.2018 pe amplasamentul unde a fost sfinţită piatra de temelie, adică în piaţa Drapelului (Podgoria), în faţa Catedralei, prin deplasarea a două benzi de circulaţie, în aşa fel încât între Monument şi Catedrală să nu fie circulaţie auto şi în acest fel să fie posibil accesul în permanenţă la Monument precum şi desfăşurarea marilor manifestări patriotrice şi religioase.

Prin semnarea acestei petiţii: 

- Spunem NU amplasării Monumentului Marii Uniri pe lacul Pădurice sau într-un alt loc ascuns.

- Spunem DA realizării şi inaugurării Monumentului Marii Uniri înainte de 01.12.2018 în piaţa Drapelului, în faţa Catedralei Sfânta Treime.


ASOCIAŢIA CLUBUL ELITELOR – FILIALA ARAD    Contactați autorul petiției