Salvati Casa Scriitorilor din Valea Vinului, Rodna!

De ce HG-ul privind transferul dreptului de folosință al monumentului istoric ”Casa Scriitorilor” de la Valea Vinului, Rodna BN, trebuie oprit în interiorul Ministerului Culturii pentru a fi completat cu precizări foarte importante, iar dezbaterea publică reluată. Motive:

1.       ”Casa Scriitorilor” de la Valea Vinului, compusă din 2 clădiri, este un reper identitar care conține 3 branduri suprapuse, primele două turistice și cele de-al treilea cultural: Casa Scriitorilor;

2.       Are o vechime de peste 140 de ani și, la finalul secolului al XIX-lea reprezenta o destinație de vilegiatură menționată în ghidurile europene de profil;

3.       Clădirile ce alcătuiesc Casa Scriitorilor au fost date în folosința Societății Scriitorilor din România începând din 1945, când scriitorul Mihail Sadoveanu, aflat în grațiile puterii comuniste și fiind președintele Societății Scriitorilor le-a cerut pentru a înființa: Casa de odihnă și creație a Scriitorilor din România, Valea Vinului, Rodna, BN. Pe durata dualismului austro ungar  1867- 1918, în cele două clădiri a funcționat stațiunea apelor minerale Radna Borberek. După 1918 și până în 1945 clădirile respective s-au aflat în folosința Casei Regale a României, respectiv a Fundației Principele Carol! Acolo, Serviciul Social înființat de regele Carol al II-lea printr-un proiect de reziliență a satelor românești, inițiat de sociologul Dimitrie Gusti, avea o bază de antrenament. Nu era și nu a fost proprietară pe acele clădiri sau terenuri nici Casa Regală și nici ”Fundația Principele Carol”. Clădirile respective, cumpărate de Fondurile grănicerești de la Năsăud de la contele Laszlo Bethlen, în jurul anului 1862, au fost cedate fiscului maghiar în baza unei împăciuri judecătorești la finalul secolului al XIX-lea.

4.       La momentul 2011, când Uniunea Scriitorilor prin adresă oficială către Ministerul Culturii a renunțat la dreptul de folosință, din lipsă de bani cu care să facă administrare și să plătească angaralele, clădirile respective se aflau încă într-o stare foarte bună, în sensul în care locația dispunea de bucătărie, camere de cazare, sală de mese și baie cu cazan. Pavilionul cel mic (dreapta după intrare) era ceva mai degradat, având în vedere infiltrarea apei prin acoperiș și inundațiile provocate de torentul care coboară din Munții Rodnei pentru a se vărsa în Pârâul Băilor și, trece pe lângă acest pavilion. Juridic,  Uniunea Scriitorilor primise prin HG. 45 din 17 ianuarie, 2002, dreptul de folosință pentru 49 de ani! Această concesiune operează încă, având în vedere că, Ministerul Culturii nu a luat act oficial de renunțarea din 2011. Având în vedere acestea USR s-ar putea răzgândi privind actul din 2011, în urma unei consultări cu scriitori din filiale, procedură care are nevoie de timp. Pentru acest demers este nevoie ca proiectul aflat momentan în dezbatere publică să fie completat și procedura de dezbatere publică reluată, la o dată ce ulterior ar putea fi precizată.

5.       După anul 2014, când actualul primar de la Rodna a preluat funcția de viceprimar și s-a angajat că va ”proteja” clădirile scriitorilor, degradarea și devastarea actualului monument a fost accentuate și s-au făcut de către mafia pădurilor, mafie aflată mână în mână cu actualul primar a cărui angajamente au fost pur declarative. Practic, an de an, acolo, în curtea caselor, pe cel mai generos teren din Valea Vinului, taf-urile au făcut legea… Din 2016 încoace, cu complicitatea actualului primar, diverși jefuitori din Valea Vinului și Rodna au devastat și distrus aproape toate părțile din lemn ale caselor, cu excepția acoperișurilor, la care este ceva mai greu de ajuns. A fost și un episod, în 2015, când ” o mână criminală” ar fi pus foc intenționat, din mai multe puncte ale pavilionului din stânga, într-o seară de sâmbătă, târziu, pentru ca acoperișul să ardă și să rămână doar piatra, iar administrația de la Rodna să preia ”terenul”…potrivit unor surse.

6.       Începând cu toamna lui 2011 au fost demarate mai multe tentative de includere în Patrimoniul României, respectiv, cel puțin 4 până când în 2018 s-a obținut clasarea. Ministerul Culturii a finalizat procedura de clasare prin ORDINUL nr. 2.629 din 9 august 2018 privind clasarea ca monument istoric a imobilului situat la adresa poștală localitatea Valea Vinului, Cartier, drumul comunal, F.N., comuna Rodna, județul Bistrița-Năsăud, în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Casa scriitorilor – pavilioanele C1 și C2, în categoria II – arhitectură, m – monument, grupa valorică B;

7.       Și înainte de clasare, dar mai ales după momentul clasării, din august 2018, actualul primar de Rodna, Valentin Grapini, fost primar în mandatul 2016-2020 și viceprimar între 2014-2016, a intensificat prin agenții economici care exploatau pădurile proprietate publică a comunei Rodna depozitarea de bușteni în imediata apropiere a monumentului istoric și implicit distrugerea celor două pavilioane, care mai stau în picioare doar pentru că au fost edificate din piatră!

8.       Potrivit Legii 422/2001, art. 47, lit. e), modificată și republicată, atât primarul unui UAT cât și Consiliul Local al respectivei comune – pe teritoriul căreia se află un monument- au obligația de a proteja și îngriji monumentul și perimetrul în care se află acesta. Ca să nu mai vorbim de integrarea acestuia în strategia de dezvoltare a respectivului UAT!

9.       Pe societatea civilă, jurnalista și scriitoarea Florica Dura – ajutată de scriitori, artiști plastici și jurnaliști bistrițeni- a demarat începând cu 2002 printr-un ONG local promovarea celor două clădiri materializată prin: organizarea unor tabere de creație, publicarea unor pliante și editarea la Editura Junimea, Iași, a volumului ”Cartea de la Valea Vinului”, în anul 2016. Pe durata perioadei care a acoperit intervalul de timp între anul 2002 până în 2014, cu activități desfășurate în preajma Casei Scriitorilor s-au promovat articole de presă, relatări, anchete și reportaje privind situația celor două pavilioane, comunicări, teme de cercetare și au avut loc expoziții la galerii de artă din Bistrița și Iași. S-a adunat un volum de material documentar mare, rezultat în urma activităților respectivului ONG și, între timp, după ce din 2014 nu s-au mai organizat la Valea Vinului, tabere, din lipsă de bani și a unor probleme personale, activitatea privind obiectivul Casa Scriitorilor a totalizat exclusiv cercetare pe documente edite și inedite, adunarea de fotografii și imagini video referitoare la ”povestea” Stațiunii Scriitorilor, acestea urmând a face obiectul ediției a II-a a Cărții de la Valea Vinului și a unui CD cu valoare documentară.

10.     Localitatea Valea Vinului seamănă puțin cu Roșia Montană. Ambele sate au avut specific minier. Și la Valea Vinului s-a exploatat aur, dar și argint…Și la Valea Vinului comunitatea locală a fost și este afectată de stoparea mineritului. Și dacă Valea Vinului nu are galeriile de exploatare din vremea romanilor, care să facă din acest loc o atracție privind misterul febrei aurului, precum Roșia Montană, la Valea Vinului, munții maiestuoși ai Rodnei completează și multiplică variantele de dezvoltare turistică integrată. Cele trei branduri care amprentează monumentul istoric ” Casa Scriitorilor” sunt completate superb de peisajele extraordinare ale munților, apelor curgătoare și mix-ului etnic din satul asemănător așezărilor din Himalaya. Este nevoie de voință și dorință de a o pune în valoare și de bani europeni pentru a o reabilita. Dar până atunci UAT Rodna trebuie să își respecte atribuțiile conferite prin Lege: să protejeze și să se îngrijească de monumentul istoric și să nu mai permită intrarea taf-urilor cu bușteni în perimetrul monumentului! Adică să refacă gardul care închidea perimetrul celor două case, devenite prin act normativ: Monument Istoric!

Dacă, Ministerul Culturii hotărăște să facă transferul dreptului de folosință către UAT RODNA sau către o altă entitate publică este imperios necesar ca HG-ul ulterior să conțină precizări cu privire la păstrarea amprentei culturale a ”Casei Scriitorilor” și să interzică dărâmarea monumentului.

În concluzie: considerăm că a legifera transferul dreptului de folosință a monumentului de clasă B, de interes regional, supranumit ”Casa Scriitorilor” de la Valea Vinului, Rodna, BN în sarcina primarului UAT Rodna, care a dat deja dovezi indubitabile că are porniri barbare și în plus a declarat pe 23 iulie, 2021 că după ce primește de la Ministerul Culturii  monumentul ”Casa Scriitorilor” va DEMOLA clădirile respective, având în vedere starea avansată de degradare, pentru a o reconstrui, nu se știe când și cum, dar mai ales cu ce, credem că ar putea fi o greșeală majoră ce s-ar putea finaliza ireparabil, cu ștergerea de pe fața pământului a unui reper identitar de importanță majoră pentru județul Bistrița-Năsăud, în particular și, pentru Transilvania în general. Recomandăm cu respectul cuvenit, modificarea actului normativ aflat în proiect prin precizarea păstrării, măcar parțiale, a amprentei celor trei branduri și excluderea transformării acesteia în unitate de alimentație publică, respectiv cârciumă și spațiu de cazare, în contextul în care, la nici 30 de metri, peste pârâu funcționează la Valea Vinului de mai mulți ani pensiunea Bradul, având spații generoase și moderne de cazare, restaurant, terase, saune și spații de petrecere a timpului liber! ”Casa Scriitorilor” ar trebui, credem noi, să fie reabilitată pentru a găzdui conferințe de tot felul, tabere de creație scriitoricești și ale artiștilor plastici, tabere de pregătire montană pentru tineri și nu în ultimul rând să fie pusă în valoare prin instituirea unui premiu cu bursă de creație în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România, după modelele din străinătate.

 

- text preluat din Gazeta de Bistrița (ăhttps://gazetadebistrita.ro/a-scapat-porumbelul-din-gura-barbarul-grapini-intentioneaza-sa-demoleze-casa-scriitorilor-de-la-valea-vinului/)


Dura Florica - Gazeta de Bistrița    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Dura Florica - Gazeta de Bistrița să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face numărul dvs. de telefon public pe internet.Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...