SALVAŢI BIBLIOTECA PEDAGOGICĂ NAŢIONALĂ

SALVAŢI biblioteca pedagogică naţională „i.c. petrescu” !

Apel la solidaritate pentru abrogarea Art. IV şi Art V din OUG nr. 117 privind modificarea Legii Educaţiei din data de 23 decembrie 2013, intrată în vigoare la 30 decembrie 2013

Scrisoare deschisă adresată Domnul Prim-Ministru al României, Victor Ponta, de a nu desfiinţa Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu”

Semnează Directorul general al BPN, Carmen-Leocadia Pesantez Pozo, alături de reprezentanţii legali ai instituţiei, 8 ianuarie 2014, Bucureşti - ROMÂNIA

Aceeaşi scrisoare deschisă a fost adresată Domnului Preşedinte al României, Traian Băsescu

precum şi

Parlamentului României – Domnului Crin Antonescu, Preşedinte al Senatului,

şi Domnului Valeriu Ştefan Zgonea, Preşedinte al Camerei Deputaţilor

Semnează Directorul general al BPN, Carmen-Leocadia Pesantez Pozo, alături de reprezentanţii legali ai instituţiei şi de membrii Consiliului de Administraţie, 13 ianuarie 2014, Bucureşti - ROMÂNIA

„Stimate Domnule Prim-Ministru,

Cu respect, vă supunem atenţiei situaţia deosebit de gravă a desfiinţării Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu” din Bucureşti, după 133 de ani de existenţă şi activitate neîntreruptă în slujba pedagogiei româneşti, a învăţământului, educaţiei şi culturii.

Prin Art. IV şi Art. V din OUG nr. 117 privind modificarea Legii Educaţiei din data de 23 decembrie 2013, intrată în vigoare la 30 decembrie 2013, Guvernul României a decis, în mod abuziv, fără o informare prealabilă asupra situaţiei reale, ca Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu”, să fuzioneze, prin absorbţie, cu Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” Bucureşti (BCU). Motivul Ordonanţei ar fi faptul că imobilul în care Biblioteca funcţionează a fost retrocedat, iar instituţia „se află într-un mare pericol de a pierde fondul de cărţi şi locurile de muncă ale salariaţilor”. Dacă s-ar fi dorit cu adevărat rezolvarea problemei sediului Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu”, cu siguranţă, s-ar fi găsit soluţii. Proprietarii au solicitat, în mai multe rânduri, o audienţă la Ministerul Educaţiei Naţionale în vederea achiziţionării imobilului, retrocedat prin Decizia nr. 615/R/26.10.2006 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a Civilă, rămasă irevocabilă.

Soluţia dezastruoasă la care s-a ajuns este rezultatul indiferenţei cu care a fost tratată de ani de zile problema sediului Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu”, în ciuda tuturor demersurilor întreprinse de către Direcţiune şi Sindicat, precum şi a apelurilor cadrelor didactice, a asociaţiilor profesionale, a instituţiilor de cultură cu care Biblioteca are parteneriate şi a presei româneşti. Nu au fost consultaţi nici specialiştii din domeniul pedagogiei, nici facultăţile de ştiinţe ale educaţiei, nici asociaţiile profesionale ale bibliotecarilor din România şi nu s-a realizat un studiu de impact pentru a vedea dacă acest demers este fezabil.

Permiteţi-ne, Domnule Prim-Ministru, să vă expunem pe scurt situaţia Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu”:

Conform Legii Bibliotecilor nr. 334/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu” este o bibliotecă specializată, de drept public, cu personalitate juridică, de importanţă naţională, alături de marile biblioteci ale României. Subordonată Ministerului Educaţiei Naţionale, Biblioteca Pedagogică Naţională a sprijinit necontenit, prin programe de formare şi perfecţionare, personalul didactic din învăţământul preuniversitar, asigurând totodată îndrumarea metodologică pentru bibliotecile caselor corpului didactic şi pentru bibliotecile şcolare din întreaga ţară. Biblioteca Pedagogică Naţională editează materiale auxiliare care vin în sprijinul procesului de învăţământ, instruire şi educaţie, precum şi publicaţii de specialitate - bibliografii, biografii ale pedagogilor români şi antologii din domeniul literaturii de specialitate.

Înfiinţată la 18 decembrie 1880, Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu” este continuatoarea unor biblioteci de prestigiu care au aparţinut unor instituţii de formare a personalului didactic, concentrând cărţi de patrimoniu şi cea mai masivă şi importantă colecţie de carte pedagogică din România, alături de publicaţii din toate domeniile cunoaşterii. În fondurile sale, care însumează peste 500.000 de unităţi de volume, sunt înglobate colecţii care au aparţinut Şcolii Normale Superioare din Bucureşti, Seminarului Pedagogic Universitar, Casei Şcoalelor, colecţii şi donaţii provenite din bibliotecile lui Alexandru Odobescu, Ioan Zalomit, Azilul Elena Doamna, Ana Davila, Constantin Narly, Titu Maiorescu, Iosif Gabrea, Petre Radu, Onisifor Ghibu, I.C. Petrescu s.a. Fondul documentar s-a îmbogăţit de-a lungul timpului cu donaţii provenite de la instituţiile partenere, Ambasada Indiei, Ambasada SUA şi de la importante personalităţi ale vieţii culturale şi ştiinţifice. Muzeul Pedagogic, înfiinţat în anul 1910, după model haretian - oglindire a evoluţiei învăţământului românesc de-a lungul timpului, este singurul de acest fel din ţară şi funcţionează ca o secţiune aparte în cadrul Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu”.

În anul 1992, cu prilejul centenarului naşterii pedagogului I.C. Petrescu, conducerea Ministerului Învăţământului a aprobat atribuirea acestui nume Bibliotecii. În 13 noiembrie 1997, conform Monitorului Oficial al României, BCP “I.C. Petrescu” îşi schimbă denumirea în Biblioteca Pedagogică Naţională “I.C. Petrescu”.

Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu” serveşte, în principal, cadrele didactice din sistemul preuniversitar, cercetătorii, elevii şi studenţii, dar şi publicul larg. Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu” este abonată la 77 de seriale româneşti şi 77 de seriale de specialitate străine şi întreţine schimb internaţional de publicaţii cu 63 de instituţii din 24 de ţări.

Deşi a trecut de-a lungul timpului prin numeroase subordonări (Seminarul Pedagogic Universitar, Şcoala Normală Superioară, Şcoala Superioară Pedagogică, Institutul Pedagogic din Bucureşti, Institutul de Ştiinţe Pedagogice, Centrul de Perfecţionare a Personalului Didactic), Biblioteca şi-a păstrat identitatea şi integritatea colecţiilor. În luna decembrie 2013, Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu” a sărbătorit 133 de ani de existenţă. Iată că, la trecerea dintre ani, această instituţie este desfiinţată printr-o Ordonanţă dată peste noapte!

Prin Art. IV şi Art V din OUG nr. 117/2013:

- Se încalcă art. 7 din Legea Bibliotecilor care prevede desfiinţarea bibliotecilor de drept public - cum este şi Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu”; conform art. 36 din acelaşi act normativ: „în cazul încetării activităţii autorităţilor sau instituţiilor care le-au înfiinţat sau finanţat, numai în condiţiile preluării patrimoniului lor de către o altă bibliotecă de drept public, cu respectarea legislaţiei în vigoare”. Cum Ministerul Educaţiei Naţionale nu se desfiinţează, nici Biblioteca Pedagogică Naţională nu trebuie desfiinţată.

- Se răstoarnă Decizia Curţii de Conturi nr. 42/01.04.2013 în baza căreia Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu” se află în plin proces de inventariere generală a fondului documentar, creându-se grave distorsiuni în activitatea acesteia.

- Se desfiinţează cea mai importantă bibliotecă pedagogică din România, unică ca importanţă şi colecţii.

- Se pierde identitatea instituţională a Bibliotecii Pedagogice, reducând-o la o „secţie pedagogică”, şi importanţa naţională câştigată prin efortul predecesorilor.

- Nu se asigură spaţiu suficient de depozitare pentru fondul de 500.000 de volume al Bibliotecii Pedagogice Naţionale întrucât BCU Bucureşti nu poate prelua decât aproximativ 50.000 de volume, însemnând 10% din fondul de carte. În plus, se ştie că ambele instituţii au nevoie de spaţii suplimentare de dezvoltare a colecţiilor.

- Destinaţia, structura colecţiilor şi a serviciilor celor două tipuri de biblioteci sunt diferite – BCU se adresează sistemului universitar, iar BPN – sistemului preuniversitar.

- Nu se asigură spaţiu suficient nici pentru preluarea celor 50 de angajaţi ai Bibliotecii Pedagogice Naţionale, din acelaşi motiv că BCU Bucureşti nu dispune de încăperi suplimentare, chiar dacă se doreşte o „soluţie” de viitor.

- Se dă o lovitură cadrelor didactice şi cercetătorilor din domeniul ştiinţelor educaţiei.

Prin urmare, angajaţii acestei instituţii, susţinuţi de asociaţiile profesionale la care sunt afiliaţi, şi de cadrele didactice din întreaga ţară îşi manifestă vehement nemulţumirea pentru o asemenea măsură inaplicabilă şi dăunătoare învăţământului românesc şi patrimoniului naţional.

Considerăm că hazardul nu are ce căuta în educaţie! Atunci când se propune o schimbare, trebuie studiată şi găsită cea mai bună soluţie. Nu sunt admisibile deciziile luate pe ascuns, netransparent, concepute fără o analiză prealabilă, fără consultarea părţilor implicate. Ordonanţa „fantomă” denotă iresponsabilitatea Guvernului şi lipsa de interes faţă de educaţia din România.

Având în vedere că, în toate ţările lumii, bibliotecilor li se alocă sedii pe măsura importanţei lor, venim cu rugămintea de a ne sprijini în obţinerea unui spaţiu adecvat, de 2.800 mp, care să reunească întregul fond al Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu” în depozite corespunzătoare standardelor internaţionale de funcţionare a instituţiilor de acest profil, săli de lectură şi de conferinţe, birouri, grupuri sanitare, precum şi dotarea tehnică şi materială necesară.

Ne exprimăm convingerea că alte instituţii ale statului, începând cu Ministerul Culturii şi Cultelor şi sfârşind cu Primăria Municipiului Bucureşti, au disponibilitatea să ofere sprijinul lor pentru găsirea unui sediu, fără a se ajunge la soluţia extremă, aceea de a se distruge cea mai importantă bibliotecă pedagogică a ţării la fondarea căreia şi-au adus contribuţia generaţii întregi de mari pedagogi români. Credem că, într-o societate în care învăţământul constituie prioritate naţională, desfiinţarea Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu”, loc tradiţional de informare şi documentare, constituie un act necugetat, anticultural şi antinaţional. Respectându-ne adevăratele valori, ne respectăm pe noi înşine şi propria identitate.

Luând în considerare cele mai sus prezentate, vă solicităm abrogarea Art. IV şi Art. V din OUG nr. 117/2013, în vederea recâştigării identităţii şi a personalităţii juridice a Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu”.

Cu deosebită consideraţie.

Director general, Contabil şef, Consilier juridic,

Drd. Carmen-Leocadia Pesantez Pozo Ec. Gabriela Rusu Marin Preoteasa

Membrii Consiliului de Administraţie al BPN:


Smaranda Luminiţa Cosma Dr. Florina Brat

Tamara Balâşev Dana Gogeanu

Laura Alexe – secretar

SAVE THE NATIONAL PEDAGOGICAL LIBRARY “I.C. PETRESCU” !

APPEAL FOR SOLIDARITY to abrogate Articles IV and V of Government Emergency Ordinance 117 regarding the amendment of the Education Law issued on December 23, 2013 and entered into force on December 30, 2013.

Open letter to Prime Minister Victor Ponta against the dissolution of the National Pedagogical Library I.C. Petrescu

Signed by Carmen-Leocadia Pesantez Pozo, Managing Director of the National Pedagogical Library, together with the legal representatives of the institution on January 8, 2014, Bucharest - ROMANIA

The same open letter was sent to Mr. Traian Băsescu, President of Romania,

and to

the Parliament of Romania to the attention of Mr. Crin Antonescu, President of the Senate,

and Mr. Valeriu Ştefan Zgonea, President of the Chamber of Deputies

Signed by Carmen-Leocadia Pesantez Pozo, Managing Director of the National Pedagogical Library, together with the legal representatives of the institution and the members of the Board f Administration on January 13, 2014, Bucharest - ROMANIA

“Dear Mr. Prime Minister,

We respectfully submit for your consideration the extremely serious situation regarding the dissolution of the NATIONAL PEDAGOGICAL LIBRARY “I.C. Petrescu” of Bucharest, after 133 years of existence and a continuous activity in the service of the Romanian pedagogy, education and culture.

Through Articles IV and V of Government Emergency Ordinance 117 regarding the amendment of the Education Law issued on December 23, 2013 and entered into force on December 30, 2013, the Government of Romania abusively decided, without gathering information about the real situation, that the National Pedagogical Library “I.C. Petrescu” (BPN) should merge with the Central University Library Carol I of Bucharest (BCU). The reason for which the Ordinance was issued would be the fact that the building in which BPN operates was returned to its rightful owners and the institution “is in great danger to lose its books and the jobs of the employees”. If the decision-makers had really wanted to find a solution for the library headquarters, for sure an adequate solution would have been reached. The owners of the building repeatedly asked to be received at the Ministry of the National Education for a discussion on the acquisition of the building returned to them through irrevocable Decision 615/R/26.10.2006 of the Bucharest Court of Appeal, Civil Section IX.

The catastrophic solution decided through that Ordinance is the result of the indifference with which the issue of the library headquarters was treated despite the actions taken by the Library Managing Body together with the Union and the appeals made by teachers, professional associations and cultural institutions with which the Library runs various partnerships as well as by the Romanian media. Moreover, nobody consulted the specialists in the pedagogical field, the faculties of education sciences or the Romanian professional associations of librarians and no impact study was performed to see whether such decision is feasible or not.

Please allow us, Mr. Prime Minister, to briefly describe the current situation of the National Pedagogical Library “I.C. Petrescu”:

According to Law of Libraries 334/2002, as subsequently amended and supplemented, the National Pedagogical Library “I.C. Petrescu” is a public specialized library with legal personality and of national importance, alongside the great libraries of Romania. Subordinated to the Ministry of National Education, the National Pedagogical Library continuously supported the pre-university teaching staff through various specific training programmes and ensured methodological guidance for the libraries of the Teaching Staff Resource Centres throughout Romania. Our library publishes auxiliary handouts for the educational and training process and specialized publications such as bibliographies, biographies of Romanian educators and anthologies in the specialty literature.

Established on December 18, 1880, the National Pedagogical Library “I.C. Petrescu” is the successor of some major libraries of several institutions which provided training programmes for teaching staff. It has patrimony books, the most important and biggest collection of education books in Romania but also publications from different fields of knowledge. Its funds covering more than 500,000 volumes include collections which previously belonged to Şcoala Normală Superioară of Bucharest, Seminarul Pedagogic Universitar, Casa Şcoalelor, collections and donations from the libraries of Alexandru Odobescu, Ioan Zalomit, Azilul Elena Doamna, Ana Davila, Constantin Narly, Titu Maiorescu, Iosif Gabrea, Petre Radu, Onisifor Ghibu, I.C. Petrescu, etc. Later on its documentary fund was enriched with donations from partner institutions, the Embassy of India, the Embassy of the United States of America, and from major cultural and academic personalities. The Pedagogical Museum established in 1910 after the model proposed by Spiru Haret mirrors the history of the Romanian education, being the sole museum of this type in Romania which runs as a separate section within the National Pedagogical Library I.C. Petrescu.

In 1992, on the occasion of the centenary of the birth of great educator I.C. Petrescu, the Ministry of Education decided to add his name to the name of our institution. On November 13, 1997, according to Monitorul Oficial al României, the Central Library I.C. Petrescu will become the National Pedagogical Library I.C. Petrescu.

Although the National Pedagogical Library “I.C. Petrescu” is mainly in the service of the pre-university teachers, researchers, pupils and students, it can also offer its services to the general public. The National Pedagogical Library “I.C. Petrescu” subscribed to 77 Romanian serials and 77 foreign serials, running an international exchange of publications with 63 institutions from 24 countries.

In its history, despite the subordination to various institutions (Seminarul Pedagogic Universitar, Şcoala Normală Superioară, Şcoala Superioară Pedagogică, Institutul Pedagogic din Bucureşti, Institutul de Ştiinţe Pedagogice, Centrul de Perfecţionare a Personalului Didactic), the Library preserved its identity and integrity of collections. In December 2013, the National Pedagogical Library “I.C. Petrescu” celebrated its 133rd anniversary. But surprisingly, just at the end of that year, this institution was dissolved through an overnight Ordinance!

Through Articles IV and V of Government Emergency Ordinance 117/2013:

- Article 7 of the Law of Libraries which states the dissolution of public libraries as it is the case of the National Pedagogical Library “I.C. Petrescu” is breached; according to Article 36 of the same legislative act “[…] in case of cessation of activities performed by the authorities and institutions which established or financed them, only if the patrimony thereof is taken over by another public library with the observance of the legislation in force. As the Ministry of National Education was not dissolved, it results that the National Pedagogical Library should not be dissolved.

- Decision 42/01.04.2013 issued by the Court of Accounts according to which the National Pedagogical Library “I.C. Petrescu” is in the process of general inventory of its documentary fund is turned down.

- The most important pedagogical library of Romania, unique in terms of importance and collections, is dissolved.

- The national importance gained through the efforts of its foregoers and the institutional identity of the Pedagogical Library will be lost when transformed into a “pedagogical section”.

- No sufficient storage space can be provided for the 500,000 volumes of the National Pedagogical Library because the Central University Library of Bucharest can take over only 50,000 volumes, which means 10% of our book fund. Moreover, it is known that both institutions need extra spaces for the development of their collections.

- The two libraries have different end-users, collection structures and services; the Central University Library is in the service of the university system while the National Pedagogical Library is in the service of the pre-university system.

- No sufficient working space for the 50 employees of the National Pedagogical Library can be provided because the Central University Library does not have additional spaces even if a future “solution” is desired.

- It will be a dramatic turn for the teaching staff and researchers in the field of education sciences

Consequently the employees of the National Pedagogical Library, supported by the professional associations to which they are affiliated and the teaching staff from all over Romania, vehemently express their dissatisfaction with such an inapplicable measure that is harmful for the Romanian education system and the national patrimony.

We consider that hazard has nothing to do with education! When a change is proposed, it should be seriously studied so that it can reach the best solution. Decisions made in a secret and untransparent way, without previous analyses and consultation of the parties involved, cannot be admitted. The phantom-like Ordinance denotes the Government’s irresponsibility and lack of interest in the education in Romania.

Considering that in any country in the world libraries are offered headquarters proportionally to their importance, we kindly ask you to support us in obtaining an adequate space of 2,800 sqm, to accommodate the entire book fund of the National Pedagogical Library “I.C. Petrescu” in depots designed at international standards, with reading rooms, conference rooms, offices, toilets and all the necessary technical and material facilities.

We are convinced that other state institutions, from the Ministry of Culture and Religious Affairs to the Bucharest City Hall, are open to support us in finding an adequate operating space, without reaching the extreme solution which will destroy the most important pedagogical library in the country, established with the help of generations of great Romanian educators. We think that in a society in which education is deemed as national priority, the dissolution of the National Pedagogical Library “I.C. Petrescu”, which is a traditional information and documentation centre, proves to be an unthoughtful, anti-cultural and anti-national action. By respecting our true values we respect ourselves and our own identity.

Considering the above-mentioned facts, we kindly ask you to abrogate Articles IV and V of Government Emergency Ordinance 117/2013 in order to regain the identity and legal personality of the National Pedagogical Library “I.C. Petrescu”.

Respectfully yours,

Managing Director Chief Accountant Legal Advisor

PhDc Carmen-Leocadia Pesantez Pozo Accountant Gabriela Rusu Marin Preoteasa

Members of the Board of Administration of the National Pedagogical Library:


Smaranda Luminiţa Cosma PhD Florina Brat

Tamara Balâşev Dana Gogeanu

Laura Alexe – Secretary

 


Barabas Francisc    Contactați autorul petiției
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )