SALVAŢI BIBLIOTECA PEDAGOGICĂ NAŢIONALĂ

Contactați autorul petiției

Topicul de discuție a fost creat automat pentru petiția SALVAŢI BIBLIOTECA PEDAGOGICĂ NAŢIONALĂ


Musafir

#1

2014-01-14 09:18

Aceasta biblioteca are un istoric in spate (133ani)si trebuie sa salvam cartile. In aceasta tara cultura se degradeaza. Doar cu o singura semnatura putem salva cartile de patrimoniu.

Musafir

#2

2014-01-14 09:58

Salvaţi identitatea unei instituţii cu o existenţă de 133 de ani, for metodologic pentru toate bibliotecile din sistemul preuniversitar!
O secţie nu este o Bibliotecă!
Prin absorbţia de către BCU Bucureşti, cea mai parte a fondului de carte al BPN se pierde, din lipsă de spatiu.
SALVAŢI BIBLIOTECA PEDAGOGICĂ NAŢIONALĂ "I.C. PETRESCU"! N-o lăsaţi să fie îngropată! În acest ritm, oricând poate veni rândul altei instituţii.
MULŢUMIM TUTUROR PENTRU SOLIDARITAE ŞI FIE CA ADEVĂRUL ŞI BINELE SĂ ÎNVINGĂ!

Musafir

#3

2014-01-14 09:59

Bucureşti, nr.1 din 8 ianuarie 2014 (10 014 după Calendarul dacoromânesc)

COMUNICAT

NU DISTRUGEȚI MEMORIA PEDAGOGIEI NAȚIUNII NOASTRE!

Senatul Fundației Academia DacoRomână T.D.C. se solidarizează cu conducerea și salariații Bibliotecii Pedagogice Naționale ”I.C.Petrescu” și asociațiile de bibliotecari din România care protestează împotriva desființării acestui templu al culturii naționale aflat în casa- patrimoniu national, a celui mai mare avocat al României Mari – ilustrul maestro Istrate Micescu, în capitala României Europene - București.
Recent, prin Ordonanţa de Urgenţă privind modificarea Legii Educaţiei din data de 23 decembrie 2013, la penultimul punct se vorbeşte despre „reglementarea statutului Bibliotecii Pedagogice Naţionale I.C. Petrescu care devine secţie a Bibliotecii Centrale Universitare” întrucît, se motivează că imobilul în care biblioteca funcţionează a fost retrocedat, iar instituţia „se află într-un mare pericol de a pierde fondul de cărţi şi locurile de muncă ale salariaţilor”.
Prin această Ordonanţă de Urgenţă, de fapt, se desfiinţează cea mai importantă bibliotecă pedagogică românească, iar consecinţele pentru învăţământul românesc sunt catastrofale pentru educația și învățămîntul național. Ea a sprijinit necontenit formarea şi perfecţionarea profesorilor din învăţămîntul gimnazial şi liceal, a celor care ne-au fost primii dascăli. Păstrînd proporţiile, această bibliotecă specializată este tot atât de importantă pentru România ca şi Biblioteca Academiei Române.
Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C.Petrescu” a sărbătorit recent 133 de ani de existenţă. Din 1880, data înfiinţării sale, şi până în prezent, biblioteca şi-a dezvoltat colecţiile în domeniul ştiinţelor educaţiei, cuprinzând întreaga literatură pedagogică naţională după care au învățat și s-au format ca oameni de cultură atîtea generații, precum şi o valoroasă literatură străină comparată. În colecţiile sale se află valori unicat ale bibliotecilor esențiale ale prestigioaselor instituţii din trecut precum Şcoala Normală Superioară, Seminarul Pedagogic Universitar, Casa Şcoalelor, fonduri provenite din bibliotecile lui Alexandru Odobescu şi Titu Maiorescu sau din acelea ale unor renumiţi pedagogi români ca I. Zalomit, Onisifor Ghibu, I.C. Petrescu etc.
Prin așa-zisul transfer la Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti nu se pot prelua mai mult de 50.000 de volume din cele 450.000 câte deţine în prezent Biblioteca Pedagogică Naţională, datorită spaţiului insuficient de depozitare existent și la susnumita mare instituţie, fără a mai ţine seama că ea însăşi are nevoie de un spaţiu de creştere pentru achiziţiile viitoare de nivel universitar. Astfel că restul de 400.000 de volume se vor risipi și se vor autodistruge prin subsoluri din disprețul unui guvern care nu știe să prețuiască tocmai scutul eternității unei națiuni: cultura națională.
Apreciem că decizia acestui guvern ține de evul mediu întunecat, de-a dreptul criminal și antinațională, dovedint dispreț și o crasă lipsă de educație față de viața științifică pedagogică și nevoia de educație națională tocmai în aceste momente de criză a culturii naționale și de prăbușire alarmantă a nivelului actului educațional național.
Evident, decizia a fost pompieristică, motivînd o lipsă de bani, fără a se analiza consecințele pe termen lung pentru tineretul României și cadrele didactice naționale, fără cunoaşterea şi analizarea soluțiilor alternative, fără consultarea unor specialiştii din domeniul pedagogiei, ori a facultăţilor de ştiinţe ale educaţiei, a asociaţiilor profesionale ale bibliotecarilor din România.
Cum e posibil ca Ministerul Educaţiei Naţionale să desfiinţeze o instituţie care nu ar trebui să fie niciodată desfiinţată? De ce mai este acest ministru în funcție? De ce nu a demisionat imediat? Poate că învățămîntul s-ar dezvolta chiar mai bine cu biblioteca deschisă decît cu un astfel de minister închis, încuiat, al unui guvern antinațional.
Oare guvernanții nu au copii, nu au nepoți? Învață aici sau vor fi trimiși în străinătate?
Biblioteca a supraviețuit unor războaie balcanice, mondiale, unui genocid cultural străin, unui holocaust cultural perfid, iar acum, în plină ”democrație băsistă și pontistă” într-o țară membră a Uniunii Europene, a fost sugrumată și risipită. Urmașii proprietarilor, încă din anul 2006, erau dispuşi să vândă clădirea pentru supraviețuirea bibliotecii. Presimt că pe acest loc, după dărîmarea acestui monument istoric protejat, acolo se va construi un ”zgîrie-nori” al unor potentați politici ai vremii din primărie cu rude la Ierusalim.
Vom trăi și vom vedea. Se spune: ”Dacă vrei să dispară o națiune, distruge-i memoria din biblioteci!”
Biblioteca Naţională Pedagogică, conform art. 36 din Legea Bibliotecilor, are funcţii naţionale unice la nivelul întregului sistem de biblioteci şcolare, fiind cea care asigură „îndrumarea metodologică pentru bibliotecile caselor corpului didactic şi pentru bibliotecile şcolare” şi unul dintre actorii principali în programul de specializare a personalului didactic din învăţămîntul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi postliceal. Desfiinţarea celei mai importante biblioteci pedagogice, loc tradiţional de informare şi documentare al cadrelor didactice din întreaga ţară, demonstrează că obiectivele complotului internațional, politico militar, terrorist, sîngeros, antiromânesc, reușit din exterior cu ajutor din interior, din decembrie 1989 continuă si se desăvîrşesc în prezent și prin această operă de dărîmare a unuia dintre pilonii de susţinere a învăţămîntului românesc, prin continuarea genocidului cultural, pentru însclavizarea românilor și înstrăinarea forțată față de bunele noastre tradiții spiritual-culturale.
Menționăm că Academia DacoRomână în cooperare cu personalul bibliotecii a desfășurat cîțiva ani o bună și fructuoasă parte din activitățile sale săptămînale de sesiuni și dezbateri pe teme de interes cultural national, pentru care multumește încă o dată întregului colectiv al bibliotecii, care acum protestează vehement împotriva acestei decizii letale, iraționale, luate oameni needucați din regimul Băsescu – Ponta, hoțește, la final de an, tot așa cum au făcut complotiștii feseniști, în decembrie `89, care au abrogat legea patrimoniului cultural istoric pentru ca să poată fura prin dezordine ordonată prin teroare.
Senatul Academiei DacoRomâne cheamă pe toți bibliotecarii României, pe toți oamenii de cultură ai României să se solidarizeze printr-o grevă generală înainte de 15 ianuarie – Ziua Culturii Naționale, sau imediat după aceasta, astfel ca prin atitudinea demnă și fermă, solidară și energică, să se impună, inclusiv printr-o petiție-apel semnată de către toți românii care învață în instituții și biblioteci străine, revenirea asupra acestei decizii antinaționale fără precedent care constituie un act criminal contra memoriei culturale în domeniul educației naționale.
Veniți cu noi, DacoRomânia va renaşte prin adevăr, dreptate, muncă și credință!

pentru SENATUL FUNDAŢIEI ACADEMIA DACOROMÂNĂ
„TEMPUS DACOROMÂNIA COMTERRA”
dr. Geo Stroe și dacii liberi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNDATIA ACADEMIA DACOROMÂNĂ „TEMPUS DACOROMÂNIA COMTERRA” (F.A.D.R.T.D.C.) este rezultatul unificării prin absorbţie a FUNDAŢIEI TEMPUS, fondată de preşedintele fondator Geo Stroe (constituită la 23.11.1991 în Traian; dosar 751/PJ/1991 la Judecătoria sect.1), cu ACADEMIA DACOROMÂNĂ – A.D.R. (continuatoare şi legatară unică a Institutului Naţional pentru Românitate şi Românistică - INPROROM, fondat la 1.12.1991 şi a Cercului de studii DECENEU din anii `70, dosar nr. 34/PJ înregistrat la 24.01.1992 la Judecătoria Sect.1, prin sentinţa civilă nr. 49 din 31.01. 1992, reorganizată, ulterior, reorganizată în Academia Dacoromână la 9.05.1995; apoi, cu alte modificări în dosarul nr. 51/P.J./2003), pentru înfăptuirea Programului PROTEMDACOM-10 050 (2 050). Ca fundaţie, este independentă de stat sau de partide politice, non-profit, are personalitate juridică de drept privat, de cercetare în domeniile ştiinţei, culturii, artei şi tehnicii, independentă în acţiunile ei. Ea se constituie ca o societate a oamenilor liberi, care au conştiinţă de dacoromâni şi deviza: „A fi pentru a şti, a şti pentru a avea, a avea pentru a putea, a putea pentru a face, a face pentru a fi oameni fericiţi!” A.D.R. este autonomă în cadrul F.A.D.R.T.D.C. cu deviza: “Întru eternizarea valorilor temporale dacoromâneşti pe Terra noastră comună, într-o lume comterristă, a fiecăruia şi a tuturora!” Scopul A.D.R. este cunoaşterea, cercetarea, crearea, stimularea, promovarea, apărarea şi eternizarea valorilor dacoromâneşti de pretutindeni, pe Terra noastră comună. Obiectivul strategic al A.D.R. este pregătirea spirituală a renaşterii pentru reîntregirea naţiunii dacoromâne de pretutindeni în contextul valorilor umane universale. Are cont CEC Bank S.A., Ag. Drumul Taberei, Buc., sect. 6, Cod IBAN Cod IBAN R035CECEB60443RON0354455, Cod fiscal nr. 4929150. Asociaţia culturală Ialomiţa -„ASCULTIALOMIŢA”- este filiala independentă a F.A.D.R.T.D.C., cont BCR S.A. Ialomiţa - Slobozia, cod fiscal nr.15162556, IBAN RO14RNCB3100000057540001
www.tempusdacoromania.ro, www.academiadacoromana.ro, www.partidulromanieieuropene.ro, E-mail: geostroe@gmail.com

Musafir

#4

2014-01-14 12:04

“Whatever the cost of our libraries, the price is cheap compared to that of an ignorant nation” (Walter Cronkite)
SOS Biblioteca Pedagogica Nationala

#5 Comunitatea de pe Facebook

2014-01-14 15:27

Pentru a sustine Biblioteca Pedagogica si a ramane conectat la vestile legate de ea haideti in comunitate celor care vor sa o salveze: https://www.facebook.com/SOSBibliotecaPedagogicaNationala

Musafir

#6

2014-01-14 17:47

Nimic nu poate justifica desființarea acestei biblioteci de prestigiu. Efectele ar fi incalculabile pentru educația românească mai ales în această perioadă.

Trebuie renunțat la acest drum ba mai mult făcută o investiție care să o ridice și mai mult ca nivel al serviciilor oferite. Acum mai mult ca oricând când înregistrăm o masivă migrare a inteligenței.

Rog forurile decizionale să-și schimbe poziția în regim de urgență.

Constantinescu Nicolaie
Director al SPARC Europe
http://sparceurope.org/

Membru al ABR și ANBPR

Arhitect Informațional pentru Comunitatea Kosson

www.kosson.ro


Musafir

#7

2014-01-14 19:41

Institutiile de cultura nu se desfiinteaza. Punct

Musafir

#8

2014-01-14 20:34

Je suis de tout cœur avec toi Tamara pour garder ton travail qui t'es si important.


Musafir

#9

2014-01-14 20:39

O carte nu poate fi inlocuita cu nimic. Ce transmitem noi generatiilor viitoare? Copiii au nevoie de carti, asa cum au nevoie de aer si apa. Fara ele sunt morti! In al 12-lea ceas salvati cartile- hrana sufletului si trupului!

Musafir

#10

2014-01-15 09:36

Lasati cultura in pace!

Musafir

#11

2014-01-15 09:48

Statul roman sa faca bine sa-si apere institutiile si sa gaseasca un sediu pentru Biblioteca Nationala Pedagogica!

Musafir

#12

2014-01-15 11:28

"A fost inițiată o Petiție pentru salvarea Bibliotecii Pedagogice Naționale pe care guvernul vrea să o desființeze după 133 de ani de funcționare. Colecțiile, peste 450.000, nu pot fi primite de BCU București din lipsă de spațiu (cel mult 15.000, după ultimele estimări). Restul urmează să fie distruse!
Vă rog semnați petiția și dați mai departe!"

Musafir

#13

2014-01-15 13:52

Biblioteca Pedagogica Nationala este un bun national si trebuie sa-i fie pastrata identitatea ca atare

Musafir

#14

2014-01-15 14:05

Salvati Biblioteca si cultura din Romania!!!

Musafir

#15

2014-01-15 20:27

In fiecare zi suntem bombardati de actiuni care ne trimit in derizoriu, in lumea nonvalorii, a prostilor ajunsi la putere cu sprijinul inteligentilor indiferenti si lasi. Ne meritam soarta pentru alti 50 de ani? CE facem cu urmasii nostri care sunt crescuti cu aceste modele de oameni puternici care se joaca cu soarta unui popor cuminte..Vor sti ei de ce nu mai au patrie, de ce nu mai au sanatate, de ce nu mai au cultura, de ce nu mai au identitate? Cum se va vorbi in istorie despre generatia noastra peste 100 de ani? Bine ca nu mai traiesc pana atunci sa le explic urmasilor mei de ce au disparut cartile si a ramas Bianca Dragusan. Poate nu e tarziu sa mai facem o revolutie si sa ne autodenyntam ca subminatori ai economiei acestei frumoase si cuminti tari care nu ne merita

Musafir

#16

2014-01-15 20:52

Bibliotecarele din Târgovişte va susțin si așteaptă un deznodământ fericit.

Musafir

#17

2014-01-15 21:10

Je te soutiens Tamara pour que tu continues à pouvoir travailler avec le même sourire dans le travail qui t'as toujours passionné.

Musafir

#18

2014-01-15 21:38

Este intr-adevar o dovada de dispret fata de educatie. Iar o tara fara educatie dispare. Cele mai de succes state ale lumii au investit si investesc masiv in educatie, inclusiv China. Rusine guvernului Ponta! La fel a reactionat primul ministru la ideea desfiintarii Muzeului Taranului Roman. Singura concluzie posibila este ca nu-i pasa deloc de tot ce tine de cultura, traditia si invatamantul romanesc, de identitatea si interesul national. Rusine, Ponta!

Musafir

#19

2014-01-15 22:01

Cuvintele sunt de prisos, dar este revoltator ca din 2006 , de la Hotararea definitiva de retrocedare sa nu se gaseasca o solutie...Macar
-un parteneriat public / privat
-o sustinere publica a celor interesati...pana acum ..sunt deja 8 opt ani
- indolenta autoritatii este evidenta, dar, noi unde am fost, suntem, cred, ca vom fi eficienti precum grupurile de presiune.....


Trebuie sa ne unim in astfel de cauze....
cu respect,
Ana-Maria Teodorescu

Musafir

#20

2014-01-16 05:30

Am aflat de existenta acestei biblioteci cu cateva zeci de ani in urma. Am beneficiat de ajutorul si de sprijinul competent al celor de la BPN. In ultimii 30 de ani am fost prieten cu directorii acestei biblioteci. Am gasit mereu o informatie competenta aici si am raspuns unor invitatii adresate de catre acestia. In 15 ianuarie 1989 am asistat la omagierea celui mai mare poet roman - Mihai Eminescu. Imi amintesc cu multa placere de recitalul dat de actorul Ion Caramitru. A fost o mare bucurie! Aceasta desfiintare nu face altceva decat sa confirme INCOMPETENTA CRASA A MINISTRULUI EDUCATIEI. Ne-am obisnuit cu ministri incompetenti, DUSMANI AI POPORULUI ROMAN, CORUPTI, ASERVITI UNOR INTERESE MESCHINE, DISTRUGATORI DE CULTURA SI CIVILIZATIE ROMANEASCA AUTENTICA. PANA UNDE VOM MERGE?
SE SPECULEAZA LASITATEA POPORULUI ROMAN, UMILINTA ACESTUIA IN FATA STAPANILOR POLITICI, ADUSI IN ACESTE FUNCTII PENTRU A FURA CEEA CE MAI POATE FI FURAT.
ADRESEZ UN MESAJ INTELECTUALILOR ROMANI, PATRIOTI:
SALVAND BIBLIOTECA PEDAGOGICA NATIONALA FACEM UN ACT DE DREPTATE, DE CULTURA CIVICA, DE EROISM!
SEMNATI ALATURI DE NOI SI VOM INVINGE!
NOI SUNTEM CEI MULTI SI CEI UMILITI!
EI SUNT PUTINI SI AROGANTI!
SE APROPIE ZIUA UNIRII!
IERI A FOST OMAGIAT EMINESCU!
POPORUL ROMAN, OPRIMAT DE O CLASA POLITICA ANTINATIONALA, ARE DREPTUL LA O VIATA LIBERA, FERICITA SI LA UN TRAI DECENT!
AM CITIT IERI CA IN JAPONIA DASCALII NU SE INCLINA NICI IN FATA IMPARATULUI JAPONIEI!
IN ROMANIA, DASCALII SUNT INGENUNCHIATI DE ANALFABETI, CARE N-AU CALCAT NICIODATA PRAGUL UNEI BIBLIOTECI!
ACUM ESTE MOMENTUL SA NE UNIM FORTELE PENTRU A DEMONSTRA UNITATEA DE MONOLIT A INTELECTUALILOR ROMANI, PATRIOTI, RAMASI IN ACEASTA TARA DIN DRAGOSTE PENTRU GLIA ROMANEASCA SI DIN RESPECT PENTRU INAINTASII NOSTRI!
VENITI CU NOI!
NUMAI ASA VOM INVINGE!

Musafir

#21

2014-01-16 10:20

Nu trebuie sa distrugem ceea ce avem nevoie .Avem nevoie de cultura.

Acest articol a fost șters de către autor (Arata detaliile)

2014-01-16 10:55Musafir

#23

2014-01-16 11:25

este inadmisibil. unde in UE,sunt desfiintate bibliotecile? un om fara cultura e o fiinta umblatoare

Musafir

#24

2014-01-16 11:53

Nu se poate trai in Romania in secolul 21 fara cultura, fara carti, fara Biblioteci ! FARA BIBLIOTECI NATIONALE ! Suntem prostiti zilnic cu emisiuni de televiziune dintre cele mai penibile, intoxicati cu "mega-parasute" gen : Mihaela Radulescu, Bianca Dragusanu sau Vica Blochina in schimb ne sunt FURATE BIBLIOTECILE, CARTILE, OAMENII DE VALOARE !!! Este o rusine si o mizerie ceea ce se intampla ! Semneaza o angajata a Bibliotecii Pedagogice Nationale "I.C.Petrescu"

Musafir

#25

2014-01-16 12:04

Avem nevoie de Biblioteca Pedagogica Nationala!
Avem nevoie de un izvor al cunoasterii!
Avem nevoie de carte, icoana sufletelor noastre!

Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Facebook