Revolutia copiilor - dreptul la terapie si servicii sociale (EN) Children Revolution Romania – the right to therapy and social assistance

(RO) Fiecare copil are dreptul la un viitor demn!

Sustinem viitorul copiilor care au nevoie de terapii psihologice și al adulților cu tulburări de neurodezvoltare.

Impreună, putem sa ii ajutăm sa aiba acces la terapii decontate de stat și la suportul asociațiilor și fundațiilor care oferă servicii sociale. Propunem cateva masuri care, pentru acesti copii și tineri inseamna diferenta dintre o viata independenta si una plină de umilințe și lipsită de speranță.

Prevalenta autismului și a tulburărilor de dezvoltare in SUA este de 1 din 68 de copii conform Centers For Disease Control (2016). In Europa sunt raportate cifre între 1-2%. România nu are centralizate corect datele medicale, însă respectând aceasta prevalenta și ținând cont de numărul de copii, numărul celor afectati și care ar trebui sa beneficieze de servicii corespunzătoare este între 37000-74000.  Ne-am dori ca autoritatile sa centralizeze si sa ofere date reale, pentru a implementa politici de sanatate publica necesare.

Pentru parinti, aceste masuri inseamna un ajutor real pentru a face fata cheltuielilor cu terapia. Lipsa investiţiilor în serviciile sociale duce la scăderea calităţii vieţii persoanelor afectate.

Semnaturile vor fi depuse la Parlament, Guvern si la sediul partidelor din România.

Ce s-a schimbat fata de anul trecut?

Firmele cu cifra de afaceri sub 1 milion nu mai pot dona 20 % din impozitul pe profit. Sumele stranse prin formularele 230 au scazut si, in plus, nu exista o regula unitara de colectare a acestor formulare. De asemenea, ONG-urile, ca și toți angajatorii din România, sunt obligate să plătească taxe și impozite la stat la nivelul salariului cu normă întreagă, deși au angajați part time.

In urma aplicarii noului Cod Fiscal, ONG-urile care asigura servicii sociale și terapii specifice pentru copiii și tinerii cu tulburare din spectru autist, alte tulburari de dezvoltare, boli genetice și neurologice se afla intr-o situatie grava si nu mai pot oferi servicii de evaluare gratuita sau terapie gratuita susținute până acum de părinți sau prin măsurile descrise mai sus.

APEL - 7 MĂSURI ESENȚIALE pentru crearea unor condiții suportive pentru dezvoltarea serviciilor sociale oferite categoriilor vulnerabile de către ONG-urile acreditate și pentru asigurarea accesului GRATUIT la terapii de recuperare pentru persoanele cu tulburări de spectru autist și copiii cu tulburări psihice din România.

1. DECONTARE REALĂ A SERVICIILOR PSIHOLOGICE - Medicul psihiatru pediatru și/sau neurolog pediatru pune diagnosticul și, pe lângă rețeta cu medicamente, completează un formular pe care prescrie ședințele de terapie/psihopterapie recomandate lunar pacientului cu tulburări de spectru autist (copii și adulți) și alte tulburări psihice la copii (minim 5h/săptămână, maxim 20h pe săptămână). Aparținătorul merge cu formularul cu recomandări de terapie la orice psiholog sau psihopedagog acreditat de COPSI, din cabinet privat sau ONG, psihologul prestează orele, aparținătorul semnează formularul și acesta este predat ulterior la CJAS pentru decont, așa cum procedează farmaciile. Așa cum CJAS decontează rețetele cu medicamente gratuite către farmacii, va deconta terapia recomandată de medic către psihologi.

2. ONG-urile care prestează servicii sociale să fie exceptate de la obligativitatea de a plăti cote la nivelul salariului minim cu normă întreagă, deși au angajați part time (obligativitate introdusă prin Ordonanța Guvernului nr. 4/2017). Efectiv NU ne permitem, nu avem profit și prestăm servicii de protecție socială. În momentul de față, aceste taxe se plătesc din BANII părinților copiilor cu dizabilități.

3. ONG-urile care prestează servicii sociale să fie scutite de la plata cotelor angajatorului, pentru că prestăm servicii sociale în locul statului, NU avem profit, aducem de multe ori bani de acasă pentru taxele pe salarii și NU prestăm activități comerciale.

4. Să simplifice procedura de depunere a formularelor 230, să permită în continuare să fie depuse și cu borderou de ONG-urile care le colectează. Și contribuabilii să poată direcționa la 3,5% din impozitul pe venit pentru un ONG (deoarece sumele colectate prin formularul 230 s-au redus ca urmare a scăderii impozitului pe salarii de la 16% la 10%).

5. Să permită microîntreprinderilor să direcționeze un procent din impozitul pe venit către ONG-uri, cu deducerea aferentă așa cum direcționau din impozitul pe profit înainte de revoluția fiscală. Această măsură a destabilizat sever bugetele ONG-urilor din domeniul social care se bazau în mare parte pe sponsorizări de la firme mici și mijlocii.

6. ONG-urile din social care sunt acreditate și licențiate pentru oferirea de servicii sociale (centre de copii, adulți, vârstnici) să primească automat statut de utilitate publică cu toate drepturile aferente. În prezent se lucrează la un proiect de lege privind organizațiile asociative fără scop lucrativ, măsura ar putea fi introdusă acolo.

7. Consiliile județene să aibă un termen de 1 an de zile pentru subcontractarea serviciilor sociale către ONG-urile licențiate. Există legislație care permite autorităților județene să subcontracteze serviciile sociale către ONG-uri, dar aceasta se implementează haotic și neunitar. Ex. CJ Mureș subcontractează încă de anul trecut serviciile sociale către ONG-uri în baza unui regulament adoptat prin HCJ.

Ana Dragu - președinte AAE (Asociatia Autism Europa),  Centrul de Resurse și Referință în Autism „Micul Prinț“ Bistrița

Gabriela Plopeanu – președinte FEDRA (Federaţia pentru Drepturi şi Resurse pentru Persoanele cu Autism)

Carmen Gherca ANCAAR Iași

Ramona Florea, părinte

 

(EN)

With the adoption of the new Romanian Fiscal Code, NGOs offering social services and specialized therapy for children and young people on the autism spectrum, or affected by other developmental disorders or genetic and neurological diseases are now in grave danger. Due to several fiscal changes, these Romanian NGOs are now unable to offer free evaluations and therapy anymore.

Together, we can help these children gain access to state-sponsored therapy and to the much-needed support of associations and foundations offering social services. The vital changes that we demand for these children and young people are the ones that will make the difference between independence and a humiliating life devoid of hope.

Who is affected?

The prevalence of autism and developmental disorders in the U.S.A. is of 1 out of 68 children, according to U.S. Centers for Disease Control and Prevention (2016). Reported figures in Europe are in the 1-2% range. Romanian medical records are not properly centralized, but applying above prevalence on the country’s demographics, the number of affected children which should benefit from proper care and services is between 37,000 and 74,000. In order to implement proper public health policies, we need Romanian authorities to centralize data and offer real and verifiable figures.
For parents, these measures would constitute a significant helping hand in dealing with and being able to bear therapy expenses. The lack of investment in social services is putting great pressure on the quality of life of all those affected.

What happened?
Companies with turnovers below the 1 million RON threshold (roughly 210,000 Euro) cannot donate up to 20% of their income tax anymore. Amounts raised through the 230 form are down (Form 230 allows individuals to choose the destination of up to 2% of their income tax by directing funds to a certain NGO or religious organization). At the same time, there is no unitary rule for the collection of these forms.
Moreover, NGOs, same as all Romanian employers, are now required to pay taxes calculated for full-time employment levels even in the case of part-time employees. This constitutes a hard blow to Romanian NGOs.

What needs to change?
We propose seven ESSENTIAL MEASURES needed for offering a supporting environment to accredited NGOs providing social services to vulnerable citizens. The below also aim to bring FREE access to recovery therapy for those on the autism spectrum or affected by other psychiatric conditions.

1. REAL REIMBURSMENT OF PSYCHOLOGICAL SERVICES - This vital form of care is, at the moment, financially supported by public funds in an extremely low number of cases and only partially. The weight falls almost exclusively on the shoulders of carers and NGOs, which are picking up the state’s slack.
We demand an inclusionary, transparent and functioning system. Child psychiatrists and/or neurologists should be able, apart from diagnosing and writing prescriptions, to fill out a form recommending a therapy/psychotherapy schedule for patients on the autism spectrum (both children and adults), as well as for other psychiatric disorders (ranging from a minimum of 5 hours a week to a maximum of 20 hours a week). This form should help carers access services provided by psychologists and resource teachers accredited by the Romanian College of Psychologists (COPSI), out of a private medical practice or NGO. Once the professional provides the recommended services, the carer is to sign the form and pass it on to the professional, which should be able to forward it for reimbursement to local health insurance authorities the same way drug stores do in Romania in the case of drug prescriptions.

2. NGOs offering social services should be exempt from paying taxes for part-time employees as if they were full-time employees (which is the case since Government Ordinance no. 4/2017). Being non-profit and offering social protection services, these NGOs are in no position to afford paying these taxes. These taxes are heavily putting NGOs in the red. As a result, these taxes are now, very often, being literally paid directly from the pockets of parents with children with disabilities.

3. NGOs offering social services should be exempt from paying the employer’s share of tax on employee salaries. These NGOs are filling in a gap, offering services which should normally fall on the shoulders of the state. NGO members often end up contributing from their own pockets to cover these taxes in times of need. Again: These NGOs are, as the designation implies, NON-profit and are NOT performing commercial activities.

4. The procedure of filing Form 230 needs to be simplified. Up until last year, NGOs were able to collect and file in these forms (accompanied by a summary slip) with the National Agency for Fiscal Administration (ANAF). This is no longer the case and individuals now have to personally submit these forms in person, adding a needless bureaucratic step that will heavily take its toll on already understaffed and underfunded NGOs.

What is more, the drop of the salary tax from 16% to 10% has significantly cut the amount of money NGOs manage to raise through 230 forms. For this reason, we propose raising the maximum percentage of income tax individuals can redirect to an NGO or religious organization of their choosing from 2% to 3.5%. This should offset the imbalance brought by the new fiscal laws in this respect.

5. Microenterprises should be able to redirect a percentage of their income tax to NGOs, with deductibles working just as they have until Romania’s latest fiscal revolution. This change has severely destabilized the budgets of NGOs offering social services, many of which heavily relied on this type of sponsorship from small- and medium-sized firms.

6. NGOs which are licensed and accredited to offer social services (care centers for children, adults and the elderly) should automatically be considered of public utility and interest in all official matters and be awarded corresponding rights. A draft bill addressing associative organizations lacking for-profit activities is currently in the works. This measure could be embedded in this draft bill.

7. County councils should be hit with a one-year deadline to subcontract social services to licensed NGOs. Romania does have the legal frame for this and county-level authorities can subcontract social services to NGOs, but implementation is chaotic, spotty and uneven across the map. For example, the council of Mureș County has already started subcontracting social services to NGOs last year. They managed to do this through a workframe and regulations adopted via an official decision of the county council.

Ana Dragu - president AAE (Autism Europa Association), Center for Resources and Refferences in Autism „Little Prince“ Bistrița, Romania

Gabriela Plopeanu – president FEDRA (Federation for Rights and Resources for People with Autism) Romania

Carmen Gherca, president ANCAAR Iași

Ramona Florea, parent