Revocați Hotărârea de exterminare a câinilor la nivel județean!

WhatsApp_Image_2021-02-01_at_21.57_.55_.jpegÎn atenția dlui Prim-ministru Florin Cîțu 

95 de Asociații de Protecție și Bunăstare a Animalelor, inițiatori și semnatari ai aceste petiții  

 

Solicită Premierului Florin Cîțu să revoce Hotărârea de modificare și completare a Normelor metodologice de aplicare a OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobate prin HG 1059/2013 și demiterea de urgență a președintelui ANSVSA Robert Chioveanu!

După ce 7 ani au încălcat legea sistematic, au masacrat câini și au folosit sume nejustificat de mari prin contracte ilegale, totul cu protecția inspectorilor DSVSA, care cu bună știință au închis ochii la aceste ilegalități, acum reprezentanții primăriilor și ai consiliilor județene cer să se schimbe legea pentru ca ei să poată continua această procedură și chiar să o extindă, iar în anumite cazuri să absolve UAT-urile de obligațiile legale pe care le aveau încă din 2001. 

ANSVSA a simulat o dezbatere publică la care am participat mai mulți reprezentanți ai asociațiilor de profil și în care le-am explicat logic că ceea ce a funcționat ilegal 7 ani, fără rezultate, nu poate deveni eficient doar prin faptul că intră în legalitate. Să plimbi câinii neînregistrați sute de kilometri ca apoi să-i ucizi nu este o soluție. Soluția este STERILIZAREA în masă a câinilor CU și FARĂ stăpân, așa cum România și-a luat angajamentul în momentul ratificării Convenției Europene a Drepturilor Animalelor.

În principiu, modificările aduse de Hotărâre se referă la posibilitatea gestionării câinilor fără stăpân prin mutarea lor dintr-o localitate în alta, pe raza aceluiași județ, respectiv modificarea art. 3 alin. 3 și art. 5 alin. 4 și 5 din HG1059/2013.

Vă rugăm să revocați această Hotărâre de modificare a HG 1059/2013, deoarece contravine mai multor acte normative, Constituției României, principiului liberei concurențe și va avea un impact social și economic negativ, în special în rândul comunităților locale.

Vom detalia mai jos motivele pentru care modificările contravin legilor în vigoare, drepturilor constituționale și principiului liberei concurențe:  

A.           Încălcări ale altor acte normative

Aceste modificări contravin mai multor articole din Legea specială privind gestionarea câinilor fără stăpân, precum și Constituției României: Art. 1, Art. 2, Art. 7,  Art. 12, Art. 12 din HG 1059/2013, Art. 7 OG 55/2002, Art. 44 din Constituția României.  

1.            Potrivit Art. 1 din OUG 155/2001, Pct. 1 „Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București au obligația de a înființa, în funcție de necesități, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, servicii specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.”,  Pct. 2: „Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân înființate la nivelul unităților administrativ-teritoriale vor gestiona baza de date organizată la nivelul acestora.”  

Modificarea Art. 3 Alin. 1 din HG 1059/2013 în sensul propus de ANSVSA, respectiv Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, înființate potrivit art. 1 alin. (1) din Ordonanța de Urgență, desfășoară activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân pe raza unităților administrative teritoriale, respectiv a subdiviziunilor acestora, la nivelul cărora au fost înființate, și, în funcție de posibilități, pot încheia protocoale de colaborare cu unitățile administrativ-teritoriale de pe raza aceluiași județ.” (în loc de cu unitățile administrativ-teritoriale cu care se învecinează, așa cum este prevăzut în prezent în norme) contrazice textul din legea specială care prevede obligativitatea înființării de adăposturi de câini fără stăpân de către Consiliile locale.

Legea în forma actuală prevede două soluții alternative pentru UAT-urile care nu își pot permite să construiască și să gestioneze adăposturi proprii: concesionarea serviciului și semnarea de protocoale cu localitățile învecinate. De ce nu încercăm să aplicăm prevederile legii în forma actuală înainte de a o modifica? În expunerea de motive, ANSVSA nu a făcut deloc referire la aceste alternative.  

2.            Articolul 2 din OUG 155/2001 stipulează: „Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București au obligația de a amenaja și de a suplimenta din fonduri proprii în funcție de necesități, în condițiile prevăzute în anexa nr. 1, adăposturile publice pentru câinii fără stăpân.”  

Această prevedere impune în mod imperativ amenajarea de adăposturi pentru câinii fără stăpân de către fiecare Consiliu local, sintagma „în funcție de necesități” referindu-se la dimensionarea acestora în funcție de numărul de câini aflați pe domeniul public.   ANSVSA justifică modificarea propusă Normelor ar fi eliminată această obligativitate din Legea specială, iar textul normelor de aplicare a unei legi nu poate contrazice textul legii înseși.  

În Nota de fundamentare a propunerii de modificare a Normelor, se menționează: „La nivelul unor unități administrativ-teritoriale, numărul câinilor fără stăpân este scăzut, astfel încât nu se justifică amenajarea unor adăposturi publice.”  

Legea nu prevede nicăieri posibilitatea ca autoritățile locale să nu amenajeze adăposturi, ci doar să le dimensioneze „în funcție de necesități”, respectiv pentru UAT-urile cu un număr „scăzut” de câini, vor fi amenajate adăposturi cu un număr „scăzut” de locuri.  

Mai departe, în fundamentarea sa, Autoritatea recunoaște că în vederea reducerii numărului de câini fără stăpân, ameliorării sănătății şi bunăstării acestora, stopării înmulțirii lor necontrolate, reducerii riscurilor asupra sănătății oamenilor, precum și prevenirii agresivității față de oameni și alte animale, este necesară gestionarea corespunzătoare a populației de câini fără stăpân”.  

Așadar există necesitatea gestionării câinilor de pe domeniul public, iar pentru aceasta textul din Legea Specială prevede înființarea de Servicii specializate și amenajarea de adăposturi de către fiecare UAT în parte.  

3.            Articolul 7 din OUG 155 prevede că  „în primele 7 zile lucrătoare de la data înregistrării în evidențele adăposturilor, câinii pot fi revendicați de către proprietari” (lit. a) și „revendicarea și adopția sunt gratuite”.

Prin modificare, adică transportarea câinilor și la distanțe de sute de kilometri între localități din același județ, dreptul la revendicare al proprietarilor va fi încălcat, aceștia neavând posibilitatea fizică de a verifica în adăpost dacă printre câinii capturați se află și animalul care le-a fost ridicat.  

Legea prevede, într-adevăr, obligativitatea microcipării și înregistrării câinilor, iar încălcarea acesteia se sancționează cu amendă, însă nu este prevăzută nicăieri sancțiunea cu confiscarea animalului. Ridicarea animalului și mutarea lui într-un adăpost aflat în afara localității de unde a fost capturat constituie o gravă încălcare a dreptului la proprietate (animalul de companie este, din punct de vedere legal, proprietatea deținătorului său.)  

De asemenea, în cazul puțin probabil în care posesorul animalului sau persoana care dorește să adopte un câine s-ar deplasa la adăpostul aflat la o mare distanță de localitatea unde au fost capturați câinii, ar fi încălcat și dreptul la revendicare și adopție gratuite, deoarece adoptatorul va trebui să suporte cheltuielile transportului.  

4.            Articolul 12 din HG 1059 prevede că ”Este interzisă mutarea câinilor fără stăpân din zona în care se află în altă zonă.” În cazul în care câinii capturați de pe raza unei localități ar fi transportați într-o altă localitate, ar fi încălcată și această prevedere din Norme.   

B.           Încălcarea dreptului la proprietate

Articolul 44 din Constituția României garantează dreptul la proprietate privată. Deținătorul sau stăpânul câinelui este proprietarul acestuia, iar ridicarea unui câine cu proprietar și mutarea acestuia în altă localitate, făcând astfel practic imposibilă revendicarea animalului, constituie o încălcare a dreptului la proprietate.  

C.           Principiul liberei concurențe

Potrivit Art. 2 pct. 4 din OUG 155/2001 „Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot fi concesionate numai către persoane juridice, asociații sau fundații care desfășoară activități în domeniul protecției animalelor”. Prin încheierea unor astfel de „protocoale” la nivelul județelor ar fi încălcat și dreptul asociațiilor și fundațiilor de a concesiona aceste servicii în condițiile legii.   

D.           Impactul social și economic

În nota de fundamentare, inițiatorii modificării au menționat „nu este cazul” la toate rubricile privind impactul social și economic al acestei modificări. Evident, aceștia nu au luat în calcul impactul negativ pe care îl va avea „comasarea” serviciilor de gestionare a câinilor prin scăderea gradului de implicare a organizațiilor neguvernamentale și a cetățenilor în rezolvarea acestei probleme, alături de Consiliile locale, așa cum prevede legea actuală.  

De asemenea, și impactul economic ar fi unul negativ, prin scăderea investițiilor (construcțiile de adăposturi) și scăderea numărului de locuri de muncă create fie de Consiliile locale care au obligația să încadreze personal de specialitate, fie de concesionarii acestora (în cazul în care Consiliile locale nu își pot permite gestionarea în regie proprie a acestor adăposturi), precum și personalul angajat al cabinetelor sanitar-veterinare care contractează aceste servicii.   

Concluzie  

Așa cum v-am semnalat în repetate rânduri, inclusiv printr-o petiție semnată de peste 56.000 de persoane   (https://www.petitieonline.com/oprii_ilegalitile_in_gestionarea_cainilor_fr_stpan), modalitatea de „gestionare” a câinilor pe care ANSVSA dorește să o legalizeze prin această propunere de modificare a Normelor este una care se practică de la intrarea în vigoare a normelor, adică din 2013 și până în prezent, pe tot teritoriul țării.  

Au fost anulate în instanță numeroase astfel de acte administrative ilegale, iar printre motivele invocate de instanțele de judecată a fost și cel al interzicerii mutării câinilor dintr-o localitate în alta, prin încredințarea ilegală a serviciilor de gestionare a câinilor fără stăpân unor operatori economici care activează pe raza a numeroase localități sau de către anumite „Asociații” înființate la nivelul Consiliilor județene.  

ANSVSA, preocupată fiind, așa cum declară, de buna funcționare a acestor servicii, ar fi trebuit să își îndeplinească atribuțiile pe care le prevede legea specială în materie și să sancționeze Consiliile locale care nu au înființat Servicii specializate și nu au amenajat adăposturi. Însă, după ce a tolerat și prin inacțiune a încurajat aceste practici ilegale și ineficiente, ANSVSA dorește să le legalizeze!  

Este total lipsit de noimă să pretinzi că dorești eficientizarea unei activități prin legalizarea unor practici existente de 7 ani de zile și care și-au dovedit deja ineficiența! Dacă dorește ca gestionarea câinilor fără stăpân să se facă în mod eficient și dacă este cu adevărat preocupată de bunăstarea animalelor și de siguranța cetățenilor, așa cum declară, ANSVSA va trebui să înceapă să respecte legea și să își îndemne inspectorii din direcțiile județene pe care le are în subordine să își îndeplinească atribuțiile de serviciu, nu să legalizeze o practică ineficientă și consumatoare de sume nejustificat de mari de la bugetele locale!  

Inițiatorii acestei petiții sunt următorii:

1. Asociația pentru protecția animalelor Kola Kariola

2. Federația Pentru Protecția Animalelor și a Mediului România

3. Fundația Eco-Civica București

4. Asociația Animal Shields, Oradea

5. RRR – Rottweiller Rescue Romania

6. Casa lui Patrocle, Suceava

7. Asociația Happy Dogs And Other Animals, Oradea

8. Negri's Place Dogs Rescue, Constanța

9. Asociația pentru protejarea animalelor NUCA, Cluj

10. Asociația Save the Dogs and Other Animals, Cernavodă

11. Asociația Last Hope to Life, Bârlad

12. Asociația pentru Protecția Animalelor Ador, Botoșani

13. Asociația Prieteni fără Grai, Ploiești

14. Asociația Arca lui Norocel, Câmpina

15. Asociația Refugiul Maidanezilor, București

16. Asociația Pro Animals, Tărgu-Jiu

17. Asociația Pro Anima, Suceava

18. Asociația Ia-mă acasă,  București

19. Asociația Pas în doi, Onești

20. Asociația Ajutați-l pe Lăbuș, Galați

21. Asociația Binecuvântați natura, Tulcea

22. Asociația Youth for Neamț

23. Asociația Suflete Dragi, București

24. Asociația Phrosa’s Sanctuary, București

25. Asociația pentru protecția animalelor "ȘI EI AU DREPTUL LA VIAȚĂ", Fălticeni

26. Asociația A Doua Șansă, Râmnicu Vâlcea

27. Asociația Sfântul Modest, Constanța

28. Asociația C.O.R.A.S Baia Mare

29. Asociația Hăpluț și prietenii, Buzău

30. Asociația Prietenii Berzelor, Sibiu

31. Asociația Fiona și Prietenii, Adjud

32. Asociația pentru protecția animalelor Rox, Tulcea

33. Asociația Suntem Vocea Lor, Sighetul Marmației

34. Asociația Salvați Animalele, Baia Mare

35. Asociația Prietenii Animalelor, Sighetu Marmației

36. Asociația Sprijin pentru Animale, Uricani

37. Asociația Trei Frați Pătați, Turda

38. Asociația A doua Șansă, București

39. Asociatia Trotto, Craiova

40. Asociația Viața Animalelor, Craiova 

41. Asociația BUN for animals, Râmnicu Vâlcea

42. Asociația Seelchen, Bârlad

43. Asociația Help Animals From Onești

44. Asociația Codițe Fericite

45. Asociația Prietenii lui Azor, Alba Iulia

46. Asociația Care for Dogs Romania, Brașov

47. Asociația ,,Lăbuțe prietenoase-Friendly Paws", Reșița

48. Asociația K9 Friends România, Târgu Jiu

49. Asociația Pipo Animals, Bistrița

50. Asociația Nas Rece Inima Caldă, Câmpulung Moldovenesc

51. Asociația Anima Pro Terra, Dej

52. Asociatia Pentru Protectia Animalelor Innocente

53. Asociația Be Human, Vatra Dornei

54.Asociația pentru protecția Animalelor Beiuș

55. Asociația Arca lui Noe, Cluj

56. Asociația Ajuțati-l pe Azorel, Bârlad

57. Asociația de Protecție a Animalelor Save&Smile, Târgu Mureș

58. Asociația The voice for the voiceless, Vocea necuvântătoarelor, Slobozia

59. Asociația ASIPA, Cluj

60. Asociația Chance Cares București

61. Asociația We Care About Strays, Botoșani

62. Asociația ARI PAWS, București

63. Asociația Free Life, Satu Mare

64. Asociația First Hope Animal Rescue, Arad

65. Asociatia Pentru Protectia Animalelor HOPE

66. Asociația Rin Tin Tin, Timișoara

67. Asociația Together for stray animals protection, Tg. Jiu 

68. Asociația "Vreau să fiu liber", Brăila

69. Association Cœur d'Asha, Pașcani, Iași

70. Asociația pentru protecția animalelor CARPE, București

71. Asociația Life4Pets, Onești

72. Asociația Toto și Pufi

73. Animal International Romania

74. Fundaţia Visul Luanei

75. Asociaţia Patru Lăbuţe Solace for Stray, Petroşani

76. Asociația Prietenii Pisicilor, Oradea

77. Asociația Codițe Fericite - Happy Tails, Timișoara

78. Asociatia Micaela, Timișoara 

79. Asociația Freelife, Satu Mare

80. Asociația Sufletele Nimănui, Hunedoara

81. Asociația Angels4Animal Rescue, Timișoara

82. Asociația Darla, Cluj 

83. Asociția Love&Passion for Life, Giurgiu

84. Pro Canes et Equos 

85. Asociația Phoenix, Giurgiu

86. Asociația Prietenii Animalelor, Focșani

87. Asociația Lupând Salvăm o Viață, Făget

88. Asociația Ray Animal Rescue, Cluj

89. Asociația Sirius Animal Rescue, Cluj

90. Asociația Cuțu-Cuțu, București

91. Asociația Veganilor din România

92. Dog Rescue Romania

93. Asociația Red Panda, București 

94. Asociația Animed Arad 

95. Asociația Polaris, Târgu Neamț 


Asociatia pentru protectia animalelor Kola Kariola    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnarea petiției, accept faptul că Asociatia pentru protectia animalelor Kola Kariola va putea să vadă toate informațiile pe care le introduc în formular.


Îmi dau consimțământul pentru prelucrarea informațiilor pe care le furnizez în acest formular în următoarele scopuri:
Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...