Reprogramare reexaminare psihologică - Concurs Magistratură

 

CĂTRE,

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

În atenția Comisiei de organizare a concursului de admitere în magistratură

sesiunea februarie-iulie 2024

Subsemnații, candidați declarați respinși în urma testării psihologice inițiale, în cadrul concursului de admitere în magistratură, sesiunea februarie-iulie 2024, formulăm prezenta petiție, prin care vă solicităm, în mod respectuos, respectarea articolului 24 alin.(1) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură, și a Anunțului privind organizarea concursului, publicat în data de 09.02.2024 ora 14:56, prin care s-au stabilit următoarele: „La testarea psihologică participă toți candidații declarați admiși la prima etapă.”

Având în vedere cronologia desfășurării probelor, cu încălcarea Regulamentului de concurs, solicităm reprogramarea reexaminării psihologice scrise, după afișarea rezultatelor definitive la prima etapă a concursului, respectiv după data de 17.06.2024, conform Calendarului detaliat de desfășurare a concursului, publicat pe site-ul Consiliului Suprem al Magistraturii, în data de 09.02.2024 ora 14:56.

Prezenta solicitare are ca temei atât argumente de ordin procedural, constând în respectarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură și a Anunțului de concurs antemenționat, cât și argumente de ordin umanitar, având în vedere că susținerea probei psihologice cu încălcarea programării anunțate inițial, a fost de natură a cauza cheltuieli semnificative unui număr mare de candidați, care nu domiciliază pe raza Municipiului București.

Pentru aceste motive, vă solicităm următoarele:

Reprogramarea reexaminării psihologice, ulterior datei de 17.06.2024, pentru a asigura respectarea Regulamentului de concurs și pentru garantarea predictibilității examinării;

Aplicarea unor baterii de teste psihologice similare ca dificultate cu bateriile aplicate până la această admitere, deoarece este evident că nu există diferențe semnificative între candidații din această sesiune și sesiunile anterioare, care să justifice procentul de 85% dintre candidați respinși la testarea psihologică;

Revenirea la etalonul construit pe populația generală, deoarece prezentul etalon, construit pe etalonul magistratului în funcție, este profund inechitabil, fiind apt să creeze discriminare între candidații de la acest concurs și candidații din cadrul concursurilor anterioare, magistrații în funcție și candidații la acest concurs, trebuind să fie supuși aceluiași etalon, cu respectarea egalității de șanse de la o sesiune la alta, motiv pentru care considerăm că acest nou etalon trebuie implementat în mod gradual.

 

Cu respect,

Candidații respinși la testarea psihologică inițială

28.05.2024


Candidații respinși la testarea psihologică    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnarea petiției, accept faptul că Candidații respinși la testarea psihologică va putea să vadă toate informațiile pe care le introduc în formular.


Îmi dau consimțământul pentru prelucrarea informațiilor pe care le furnizez în acest formular în următoarele scopuri:
Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...