Radauti sa fie eliminat din componenta Bucovinei

Noi, locuitorii cu bun-simț ai Bucovinei, ai Sucevei, nativi ai Moldovei sau cetățeni ai României, solicităm, în baza prevederilor art. 2 și Cap. III, art. 13 - 14 și următoarele din Legea 3/2000 a referendumului, organizarea unui referendum local prin care locuitorii județului Suceava să se pronunțe asupra temei:

„SUNTEȚI DE ACORD CA MUNICIPIUL RĂDĂUȚI SĂ FIE EXCLUS DIN COMPONENȚA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A JUDEȚULUI SUCEAVA?”

Moto:


Pilda țâfnosului incorigibil din Cetatea Rădăuți – Casa Baalilor

„Şi iarăşi zic vouă că mai lesne este să treacă cămila prin urechile acului, decât să vezi înțelegându-se doi Azazeli încăpățânați din Rădăuți.”

Matei 19.24

 

 

Expunere de motive:

În ultima vreme, municipiul Rădăuți, prin reprezentanții săi instituționali de la toate palierele jurisdicționale, a depus eforturi sisifice în a demonstra „Urbi et Orbi” că-și binemerită titulatura de „Cetate a Răului conceptual”.

Aidoma celor 7 memorabile minuni ale lumii antice, și municipiul Rădăuți reușește performanța de a face de rușine și ocară imaginea Bucovinei tradiționale prin cele 7 năzbâtii ale epocii contemporane:

1. Calea ferată care taie în două cimitirul. Trenul fiind defunct, calea ferată deseori se aține prin țintirim cu ruginită jelanie nedisimulată;

2. Fenomenul Poltergeist din toamna anului 2013 în care țigări în valoare de 60.000 de euro AU DISPĂRUT din camera de Corpuri delicte a Miliției Rădăuți;

3. Cele 69 de dosare de revendicare imobiliară ale lui Babiuc revenite „prin repartizare aleatorie în sistemul ECRIS” lui Bărbuță, eveniment excepțional ce denotă faptul că Gauss și a lui proiecție grafică a probabilităților producerii unor evenimente este totalmente FALSĂ, în fapt însuși Gauss fiind un Bou purtător de Clopot grafic în loc de talangă transhumantă;

4. Uluitoarea capacitate de surprindere a predictibilității forurilor legiuitoare produsă de cele 4 paliere administrative suspendate ale Primăriei din Rădăuți: primar arestat, Consiliu Local – dizolvat, viceprimar – ioc!, secretar – aimintrelea;

5. Școala renovată și modernizată în procentaj de 90% cu o cheltuială de 800.000 de euro, care stă abandonată, năpădită de bălării și transformată în adăpost pentru homleși;

6. Școala Peripatetică a Nelegiuirii și Ticăloșiei, fondată de cârdășiile judiciare la Vespasiana de pe strada Călărași, no. 12;

7. Sistemul de canalizare și drenare a relațiilor infracțional-sapropelice de la Cloaca Maxima din Piața Unirii, no. 64.

 

Astfel încât, funcție de năzbâtiile ULUITOARE zămislite în ultimii ani în municipiul Rădăuți, noi, inițiatorii și semnatarii prezentei petiții ne manifestăm oripilarea și indignarea față de nivelul iraționalității în esență pură ce a ajuns să fie un veritabil „modus vivendi” al celor din Rădăuți.

Pe bună dreptate se poate afirma că Rădăuți este arealul nativ al nelegiuirii ridicate la rang de Lege și leagănul unei ÎNFIORĂTOARE CORUPȚII TRANSINSTITUȚIONALE.
Acest lucru se deduce din semnificațiile intrinseci ale cotișagurilor, nelegiuirilor și blestemățiilor specifice acestui malefic oraș: mânăriile de o nelegalitate complex-infracțională exced cadrul unei singure instituții, întinzându-se ca o malefică pecingine, ca o ciumă blestemată, peste întregul areal al Părții de Sus a Bukowinei de Gios.
Șmenurile, furtișagurile și coteriile, devenite veritabil modus vivendi în zona Rădăuți, sunt efectuate, susținute și protejate de factori responsabili din cele mai diferite instituții statale. În aceste cârdășii mafiotice își dau mâna personaje dubioase a căror incidență cu lumea interlopă este mai mult decât evidentă. Catalizatorul acțiunilor Grupului Infracțional Organizat de la Rădăuți este reprezentat de înșiși MAGISTRAȚI ai Republicii Bananiere și Absurde Rroemenica.
Acestora, la rândul lor, le este potențată acțiunea infracțională prin aportul inexplicabil al personalului auxiliar din instanța rădăuțeană ( ex: 69 de spețe repartizate ALEATORIU prin ECSRIS? Hai dă-o-n paștele mamei ei de probabilitate păcătoasă, că nemernicul acela de Gauss a fost un BOU și JUMĂTATE, purtător de clopot grafic în loc de talangă).
Cotișagurile și furtișagurile neobrăzate sunt mecenate de unul din cei mai înalți responsabili județeni ai instituției ce este îndrituită cu APĂRAREA VALORILOR SOCIALE PROTEJATE PRIN LEGE.
Și cine mai știe câte din activitățile acestei cârdășii oligarhico – infracționale nu au fost supervizate de funcționari publici cu statut special din poliție sau poliție de frontieră.
Deci, Rădăuți în momentul de față este un fel de Sodomă Bukowineană, o cetate păgână a nelegiuirii și blestemăției, însemnând afaceri veroase cu terenuri, cu imobile, cu țigări, cu carburanți, cu trafic de persoane, cu dosare mușamalizate, cu infractori scăpați printre degetele prevederilor penale cu sprijinul complice al unor procurori de la Parchet și al unor judecători de la instanță.
În concluzie, această infectă și blestemată zonă a Rădăuților constituie un focar de infecție care supurează puroiul corupției către toate celelalte zone adiacente instituțional sau geografic.
Zona Rădăuți ESTE o CLOACA MAXIMA, O VESPASIANĂ a infracționalității transpartinice, a corupției trans-instituționale care otrăvește, prin miasmele fetide ale abjecției, toate celelalte structuri statale din zonă sau din județ.
Rădăuți este LEAGĂNUL Răului elaborat în cea mai pură stare de agregare.
Rădăuți, prin polițiștii lui, prin procurorii, lui, prin judecătorii lui, prin grefierii lui, prin polițiștii lui de frontieră, prin funcționarii și aleșii lui locali ESTE UN VERITABIL FOCAR DE INFECȚIE IMORALĂ ȘI AMORALĂ.

 ==========================================================================

Județul Suceava are, conform rezultatelor recensământului din 2011, o populație stabilă de 634.810 persoane.
Circumscripția jurisdicțională a instituțiilor statale din Rădăuți acoperă un municipiu, 5 orașe și 28 de comune, a căror populație stabilă însumată ajunge la 164.993 de persoane.

Astfel încât, UN SFERT din populația județului Suceava (al șaselea județ al țării funcție de populație, aproape de 26% din populația județului - 25,99%) este blestemată să icnească sub copita potcovită a cârdășiilor famigliale din Rădăuți și este nevoit să inspire aerul vătămător al puroiului corupției, emanat de Sacra Cupola Unita Rădăuțeana, de infecta plutocrație a cârdășiei transpartinice și trans-instituționale.

Această blestemată cetate este o Cetate a Întunericului, o cetate a Răului Conceptual.
Rădăuți ar trebui purificat prin arhetipala metodă biblică a focului și pucioasei cetăților sodomite și gomorite.

Însă cum această radicală metodă arhetipală nu mai poate fi implementată în modernitatea secolului XXI, noi, locuitorii județului Suceava, ai Bucovinei tradiționale, ai Moldovei, ne pronunțăm pentru excluderea definitivă din componența administrativă a Bucovinei a acestei veritabile cetăți diavolești, stăpânită autocratic de tot felul de creaturi hidoase, a căror urâțenie este inspirată din bestiarii, creaturi satanice care poartă chip de Om și mască de slujbaș statal.

Rădăuți a ajuns o pecingine mult prea evidentă pentru a mai putea fi tolerată pe fața Mândrei Bucovine.

Ne pronunțăm și solicităm ca, prin excluderea municipiului Rădăuți din componența județului Suceava, imaginea Bucovinei să fie purificată și curățată de ciuma infecțioasă a corupției transpartinice și trans-instituționale rădăuțene.

==========================================================================

II. Pentru a nu conferi petiției noastre un caracter de neconstituționalitate, solicităm ca municipiul Rădăuți să fie în continuare parte componentă a teritoriului național, sub forma unei enclave teritoriale cu statut autonom, însă însoțită de implementarea următoarelor măsuri de siguranță și profilactice:

În baza competențelor recent reglementate, pompierii să pună sigiliul pe întregul oraș, să-l declare zonă restricționată și carantinată, iar la barierele de intrare în infecția aceea de oraș să se pună câte 2 plăcuțe avertizoare trilingve (în română, ucraineană și arabă) având un conținut identic celor din inscripțiile și citatele următoare:


„Hic sunt Leones”
„Lasciate ogni speranza voi ch'entrate!”

Apoi să se organizeze la bariere niște puncte de acces multivalente, alcătuite din polițiști de frontieră care să nu deie voie la întrat / ieșit din urbe decât pe bază de pașaport biometric, recomandare de la meliție, de la premar, de la secretarul PCR  și însoțite de o declarație pe proprie răspundere a călătorului, în baza art. 326 Codex Poenalis Valachorum, precum că nu a fost atins de boala spongiformă, de corupție, de mită, de antrax, Ebolă, Sidă, sculament sau lăței.

Apoi tot aclo să fie prezenți și vameșii care să confiște și să azvârle în crematorii mobile orice marafet perisabil au ba, care se încearcă a fi scos din acea zonă infectă, acțiunea desfășurându-se pe baza bănuielii rezonabile că orice iese din Rădăuți este atins de spurcăciune și, pe cale de consecință, trebuie purificat prin purjare cu foc.

Nu în ultimul rând, la aceste Check-pointuri să fie organizate niște echipe de cărturari și grămătici care să-i verifice pe nativii ce ies din urbe asupra unui minim bagaj de cunoștințe: să-i pună să zâcă iute regula de trei simplă pentru mărimi invers proporționale, să-i întrebe care sunt diatezele și conjugările verbelor limbii rumâne și să-i chestioneze, prin sondare, asupra dobândirii proprietății unor elementari termeni ai lexicului uzual. De exemplu pot fi chestionați „rădăuțenii” de pripas asupra semanticii elementare a banalului termen „plaivaz”, respectiv asupra figurii de stil denumtă „metaforă”.


Această ultimă măsură fiind perfect justificată din rațiuni profilactice: prostia este CONTAGIOASĂ, astfel încât trebuie limitat drastic accesul migratoriu al viețuitorilor din Rădăuți către zonele adiacente Cetății Nelegiuirii.

Inutil de precizat că întregul Gulag al țâfnoșilor rădăuțeni trebe de conjurat cu un zâd mare de peatră, aidoma celui cum o fost la Cetatea Ierihonului când s-o pogorit asupra ei Iosua.
Zâdul, la rândul lui, să fie dublat de un gard mare de sârmă aricită, taman așa cum o făcut hungurii la bordura cu Slovenia ca să nu le mai între în țară maimuțele jihadiste păduchioase și răpănoase.

(inga așa se realizează și securizarea Centrului Zonal de primire a maimuțelor jihadiste).
Ce-o fi înlăuntru - Domnul Zeu cu mila! Da mă gândesc că or să se împace de minune maimuțele răpănoase jihadiste cu maimuțele semianalfabele și țâfnoase, native locurilor.

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Edelweiss să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...

Facebook