Protejează-ți dreptul la un mediu înconjurător sănătos* până nu e prea târziu! Susține reformarea sistemului de gestionare a deșeurilor!

gorit_svalka1.png

Solicităm Ministerului Mediului al RM, Guvernului RM, Parlamentului RM și Președinției RM: Asigurarea unor servicii calitative și eficiente de gestionare a deșeurilor pentru toți locuitorii Moldovei - asigurarea accesului la sortarea, eliminarea și reciclarea ulterioară a deșeurilor. 

Ne dorim cu toții să respirăm un aer curat, să bem apă curată și să trăim pe un pământ curat. Acest lucru este imposibil atâta timp cât vom continua să producem mai mult gunoi, depozitându-l în pământ. La moment, în Moldova, suprafața totală a gunoiștilor este de 5 ori mai mare decât suprafața lacurilor!!!

 • Stocând deșeurile la gunoiști, comitem o crimă împotriva propriei noastre sănătăți;
 • Gunoiștile reprezintă unul dintre factorii majori de poluare a aerului, apei, solului, florei și faunei;  
 • Gunoiștile scot terenurile din circuitul agricol și le contaminează;
 • Gunoiștile sunt o sursă de gaze periculoase cu efect de seră și levigat toxic. 

Levigatul este efluentul toxic produs la descompunerea deșeurilor. Din cauza compoziției sale "bogate", acest lichid este considerat a fi un deșeu extrem de periculos, având un efect toxic general asupra tuturor organismelor vii. Cele mai periculoase substanțe din levigat sunt sărurile de metale grele, fiind niște poluanți indestructibili care continuă să dăuneze oamenilor și mediului pe un termen nelimitat după deversarea levigatului. În funcție de compoziția deșeurilor, levigatul deseori poate conține produse petroliere, urme de uleiuri uzate și substanțe chimice toxice.La pătrunderea levigatului în sol, acesta contaminează atât solul, cât și apele de suprafață și subterane. În absența unui control adecvat (în Moldova majoritatea gunoiștilor sunt spontane, fără a fi supuse vreunui control ecologic), levigatul poate pătrunde în râuri, fluvii sau în apele subterane utilizate în calitate de sursă de aprovizionare cu apă.  

Un alt pericol generat de gunoiști sunt gazele. Acestea conțin metan, dioxid de carbon și compuși organici toxici care produc un miros neplăcut. Gazele emanate de gunoiști reprezintă un pericol grav, deoarece sunt foarte inflamabile (50-75% metan), fiind cauza incendiilor frecvente care apar la depozitele de gunoi.  Nimerind în atmosferă, aceste gaze poluează atmosfera zonelor înconjurătoare cu compuși toxici. Mai mult ca atât, metanul este un gaz cu efect de seră, iar împreună cu dioxidul de carbon, contribuie la schimbările climatice.

Eliberarea acestor gaze (în Moldova se numără 1136 de gunoiști și doar 982 de localități) și lipsa sistemelor de colectare a levigatului au un impact negativ asupra sănătății locuitorilor din apropiere - depresie a sistemului nervos central, asfixiere, dureri de cap, boli respiratorii, probleme ale sistemului circulator. 

Toate cele de mai sus demonstrează că problema gunoiștilor și a cantităților tot mai mari de deșeuri generate, trebuie să devină o prioritate.

Prin urmare, solicităm Ministerului Ecologiei al RM, Guvernului RM, Parlamentului RM și Președinției RM următoarele:

 • Dezvoltarea și îmbunătățirea cadrului legislativ în domeniul gestionării deșeurilor;
 • Modernizarea sistemului existent de gestionare a deșeurilor în întreaga țară;
 • Stabilirea procesului de sortare a deșeurilor în întreaga țară, cu evacuarea și reciclarea ulterioară a acestora;
 • Întreprinderea unor măsuri proactive pentru a aplica strategia națională de gestionare a deșeurilor;
 • Alocarea bugetelor necesare pentru aplicarea strategiei naționale de gestionare a deșeurilor; 
 • Obligarea autorităților locale să elaboreze și să aplice planuri locale de management al deșeurilor cu prevederea colectării separate, evacuarea și reciclarea deșeurilor;
 • Promovarea principiilor unei bune gestionări a deșeurilor; 
 • Predarea aceste principii copiilor din grădinițe și școli, pentru a forma un model corect de comportament în raport cu deșeurile din copilărie.

Solicităm ca sistemul de colectare selectivă a deșeurilor, evacuare și reciclare să devină comod și accesibil pentru toți locuitorii țării noastre, astfel încât din ce în ce mai puține deșeuri să ajungă la gunoiști. 

Semnează petiția și apără-ți dreptul de a arunca gunoiul într-un mod civilizat, fără a-ți afecta sănătatea și planeta. 

Hai să arătăm autorităților că avem mulți oameni în Moldova care vor să respire un aer curat, să bea apă curată și să trăiască pe pământ curat!

 

*Dreptul la un mediu înconjurător sănătos este garantat de articolul 37 din Constituția Republicii Moldova și de Declarația Universală a Drepturilor Omului ONU.


Anna Bokk, anna@ecovisio.org. Proiectul "Moldova fără deșeuri", AO EcoVisio    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Anna Bokk, anna@ecovisio.org. Proiectul "Moldova fără deșeuri", AO EcoVisio să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...