Protecție sociala pentru lucratorii culturali.

Fapte!_Nu_vorbe!1.jpg 

FAPTE, NU VORBE!

100% DOCUMENTE ȘI ȘEDINȚE, 0% EFICIENȚĂ!

 

în atenția,Domnului Președinte Klaus Werner Iohannis,
Palatul Cotroceni | Bulevardul Geniului nr. 1-3
Sector 6 - București - România,
Cod poștal 060116

 

Domnului Prim-Ministru Florin Vasile Cîțu,

Palatul Victoria, Piaţa Victoriei nr. 1, Sector 1, Bucureşti, cod postal 011791

 

Doamnei Președintă a Senatului Anca Paliu Dragu,
Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti, cod poștal: 050711

Domnului Președinte al Camerei Deputaților Ludovic Orban

Doamnei Ministru Muncii și Protecției Sociale RalucaTurcan

Str. Dem I. Dobrescu nr. 2-4, sector 1, Bucuresti, cod postal 010026

Domnului Ministru Culturii Bogdan Gheorghiu

Bulevardul Unirii nr. 22, sector 3, București, cod postal 030833

 

Doamnei Vicepreședinte a Camerei Deputaților
Cristina Mădălina Prună

 

Domnului Deputat Iulian Bulai, președintele comisiei de cultură

a Camerei Deputaților

 

Doamnei Deputat Oana Silvia Țoiu, președinta comisiei de muncă

a Camerei Deputaților

 

Domnului Senator Viorel Badea, președintele comisiei de cultură

al Senatului

 

Domnului Senator Ștefan Pălărie, președintele comisiei de muncă

al Senatului
Palatul Parlamentului, Strada Izvor, nr. 2-4, sector 5, Bucuresti, cod postal 050561

 

 

Stimate domnule Președinte, stimate domnule Prim-Ministru, stimată doamnă Președintă a Senatului, stimați miniștrii, senatori și deputați,

 

  1. Context legislativ

In contextul Pandemiei COVID - 19, a valului 4 cu varianta Delta și a Hotărârii nr. 932 din 9 septembrie 2021 privind prelungirea stării de alertă și a tuturor măsurilor care decurg din acestea, a rezultat faptul că o serie intreagă de categorii sociale sunt vulnerabile sau foarte vulnerabile in toată această perioadă dar și in perioada imediat următoare. Multe dintre aceste categorii sociale se bucură mai mult sau mai puțin de mecanisme de natură sindicală, de sistemul național sau privat de asigurări de sănătate, de sistemul de asigurări sociale. Din păcate există insă anumite zone sociale in care vulnerabilitatea, mai ales in această perioadă de criză socială, economică și de sănătate este maximă. Una dintre ele, fără a avea pretenția că este mai importantă decât celelalte, este cea a lucrătorilor culturali independenți(coregrafi, performeri, dansatori, actori, regizori, artiști vizuali, operatori, scriitori, scenografi, monteuri, editor film/video, cascadori, games designers, pictori, graphic designers, fotografi, cântăreți, compozitori, instrumentiști, ingineri de sunet, tehnicieni, artiști de circ, magicieni, iluzioniști, fashion designeri, restauratori etc.). Utilitatea publică a acestora este consfințită de Constituția României la articolul 33 (dreptul la cultură). Artiștii independenți sunt practic antreprenori ai propriului lor talent și din această perspectivă trebuie să primească aceleași compensații ca cei din zona economică. De-a lungul întregii perioade de un an și jumătate de pandemie mai mult sau mai puțin, artiștii au avut la dispoziție măsuri de protecție socială consfințite prin ordonanțele 30, 32 și 132 aceasta din urmă fiind în vigoare.

 

2. Context socio-economic actual al sectorului cultural

Valul 4 cu varianta Delta, Covid-19 are o dezvoltare explozivă. Din ce în ce mai multe localități intră sub incidența regulilor stabilite de autorități privind măsurile de protecție împotriva infecției. Ca urmare a acestei cauze, cu toate că activitatea secorului cultural nu va mai fi oficial închisă, aceasta va fi pe de-o parte oficial restrânsă și foarte restrânsă, iar pe de altă parte apetența publicului în a participa la manifestări culturale și de divertisment, deasemenea se va restrânge semnificativ. De aceea, fie o serie întreagă de manifestări se vor anula ca urmare a măsurilor aplicate, fie acestea nu se vor mai putea organiza, din motive de siguranță sanitară sau din motive economice. Pe de altă parte ordonanța 132 din 07.08.2020 în ceea ce privește sectorul cultural nu este construită pentru a oferi protecția socială necesară în condițiile descrise mai sus. Este imperios necesară o actualizare, o recalibrare potrivit realităților actuale și imediat următoare, în special al acestui sector din cauza argumentelor prezentate care țin de realitatea activității noastre de zi cu zi. Este foarte important ca măsurile să fie aplicate cu maximă celeritate pentru că pentru următoare perioadă de cel puțin 9 luni, majoritatea lucrătorilor culturali nu vor avea mijloace de trai pentru ei și familiile lor.

 

Din situația de fapt, expusă mai sus, rezultă că este necesar sa luați/dispuneți/susțineți urmatoarele măsuri:


             1. Inițierea unui program prin care toți lucrătorii din sectorul cultural independent care nu au asigurare de sănătate să fie asigurați din oficiu cel puțin până la data de 31 decembrie 2022.  
             2. Acordarea unei sume forfetare ( media lunară a veniturilor pe ultimele 12 luni, dar nu mai mare de salariul mediu net pe economie, stabilit conform Legii 6/2020) pentru PFA-uri, SRL-uri și artiști independenți ( celor care lucrează pe drepturi de autor) pe o perioadă de minim 9 luni.
             3. Interzicerea debranșării/deconectării de la utilități ( apă, energie termică, energie electrică, gaze naturale, internet, TV) până la data de 31 decembrie 2022.
             4. Scutirea de plata chiriei pentru spațiile în care companiile și artiștii independenți își desfășoară activitățile, săli de repetiții, săli de spectacole, galerii, centre culturale private, etc.

5. Amânarea obligațiilor legate de plata impozitelor și contribuțiilor aferente veniturilor din anii precedenți al acestor persoane și entități juridice până la data de 31 decembrie 2022.

6. Reviziuirea și reactualizarea ordonanței 30 și 32 din 26.03.2020 și anume a capitolelor legate de lucrătorii culturali (profesioniștii)din care să reiasă acordarea indemnizației de 75% din salariul mediu pe economie și a modificării metodologiei în sensul accesului unui număr mai mare de lucrători culturali care să beneficieze de prevederile acestui act normativ.

 

 


Stimați colegi din sectorul cultural,

Experiența ultimilor 18 luni de pandemie ne-a arătat următoarele:

1. Măsurile de protecție socială acordate de autorități au fost insuficiente, deseori profund discriminatorii.

S-a discutat foarte mult și s-a făcut mult prea puțin. S-au creat tot felul de inițiative care s-au încheiat, majoritatea, fără rezultat.

2. Lucrătorii culturali au migrat către alte profesii fie pe o perioadă limitată de timp, fie definitiv, fie chiar au emigrat parțial sau definitiv. Deasemenea mulți colegi au suferit mai mult sau mai puțin din serioase motive de ordin material, psihologic sau emoțional.

3. Autoritățile trebuiesc lămurite și convinse în această perioadă și în perioada imediat următoare că întreg sectorul cultural este supus unor numeroase constrângeri de natură materială din cauza cărora numeroși colegi nu vor avea mijloace de trai pentru ei și familiile lor, pentru că se vor putea organiza din ce în ce mai puține manifestări, cu din ce în ce mai puțin numeros public.
4. Din aceste motive și din multe altele e nevoie poate mai mult decât în trecut de solidaritate, de empatie, de generozitate și simț civic pentru binele comun, pentru că numai binele comun poate genera binele individual, în situația actuală, în aceste vremuri tulburi în care trăim cu toții.
5. În 16 martie 2020 am publicat o petiție care la final a strâns aproape 30000 de semnături. Succesul acelui demers care a contribuit la adoptarea ordonanței 30 din 18.03.2020 și la perfecționare ulterioară a acesteia, a depins într-o măsură hotărâtoare de numărul celor care au aderat prin semnătura lor la acest demers.

 

Doar împreună putem face diferența! Semnați și dați mai departe pentru binele vostru și al colegilor voștri!

 

FAPTE, NU VORBE!

 

Florentin Milcof

muzician independent

 


Milcof Florentin    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Milcof Florentin să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...