Propunere Legislativă pentru Sprijinirea Cheltuielilor Alimentare ale Persoanelor cu Afecțiuni Metabolice

Secțiunea 1: Definirea Obiectivelor

Articolul 1: Scopul Propunerii

Scopul acestei propuneri legislative este de a oferi sprijin financiar pentru persoanele diagnosticate cu diabet, în vederea gestionării cheltuielilor suplimentare legate de alimentația adecvată necesară pentru menținerea stării lor de sănătate.

Articolul 2: Justificarea Propunerii

Justificarea acestei legi se bazează pe exemplele pozitive din alte țări europene care oferă sprijin financiar pentru persoanele cu afecțiuni metabolice. Aceasta ia în considerare costurile semnificative ale alimentației adecvate pentru aceste afecțiuni multiple. Scopul este de a îmbunătăți sănătatea persoanelor cu aceste afecțiuni și de a reduce povara financiară pe care o resimt în mod curent.

Secțiunea 2: Deducții Fiscale pentru Cheltuielile de Alimentație

Articolul 3: Acordarea Deducțiilor Fiscale

Persoanele diagnosticate cu diabet, așa cum sunt definite în lege, vor beneficia de deducții fiscale pentru cheltuielile legate de alimentația adecvată necesară gestionării afecțiunii lor.

Articolul 4: Suma Deducției Fiscale

Suma deducției fiscale pentru cheltuielile de alimentație va fi stabilită conform normelor fiscale relevante, și va reflecta cheltuielile medii estimate pentru alimentația adecvată pentru persoanele cu diabet.

Secțiunea 3: Beneficiile Propunerii

Articolul 5: Sprijin pentru Persoanele cu Diabet

Propunerea va oferi un sprijin financiar semnificativ pentru persoanele diagnosticate cu diabet, ajutându-le să facă față costurilor suplimentare ale alimentației adecvate.

Articolul 6: Promovarea Sănătății

Prin susținerea financiară a unei alimentații adecvate, propunerea va contribui la îmbunătățirea stării de sănătate a persoanelor cu diabet și la prevenirea complicațiilor asociate.

Articolul 7: Reducerea Poverii Financiare

Prin acordarea deducțiilor fiscale, propunerea va ajuta la reducerea poverii financiare pe care o resimt persoanele diagnosticate cu diabet, care deja se confruntă cu costuri medicale semnificative.

Articolul 8: Promovarea Egalității Sociale

Propunerea va contribui la reducerea inegalităților sociale, oferind un sprijin financiar necesar mai ales pentru persoanele cu venituri mai mici, care se confruntă în mod disproporționat cu costurile diabetului.

Secțiunea 4: Concluzie

Această propunere legislativă își propune să aducă beneficii semnificative persoanelor diagnosticate cu diabet și să le sprijine în gestionarea afecțiunii lor. Prin facilitarea accesului la o alimentație adecvată, putem contribui la îmbunătățirea calității vieții acestor persoane și la prevenirea complicațiilor asociate cu diabetul.

Cu respect,

Alexandru Valentin Sirbu


Alexandru Valentin Sirbu    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Alexandru Valentin Sirbu să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...