Privind anularea valabilităţii foii de parcurs pentru perioada de 48 de ore şi anularea obligativității deținerii Certificatului de competenţă profesională

PETIŢIE

(cu privire la anularea valabilităţii foii de parcurs pentru perioada de 48 de ore pentru entitățile care transportă mărfuri clienților săi fără a percepe plăți suplimentare şi micşorarea amenzilor contravenţionale aplicate persoanei fizice şi juridice care nu dețin Certificat de competenţă profesională)  

  Bună ziua, Stimați colegi, contabili, lucrători din domeniul serviciilor financiare, manageri, administratori, fondatori, solicităm să sprijiniţi și să vă alăturați în susținerea aceastei PETIŢII. Semnează și, dacă dorești, comentează.

  Conform Legii nr.295 din 21.12.2017 publicată în MO nr.7-17 din 12.01.2018 şi conform Legii nr.190 din 27.07.2018 publicată în MO nr.321-332 din 24.08.2018, au fost operate modificări unor acte legislative în Codul Transporturilor Rutiere şi Codul Contravențional al Republicii Moldova, şi anume:

     - micşorarea valabilităţii foii de parcurs;

     - majorarea amenzilor contravenţionale în lipsa Certificatului de competenţă profesională.

 

  I.  În cadrul activităţii de antreprenoriat, unul din obiectivele esenţiale este optimizarea cheltuielilor şi eficientizarea resurselor existente. În urma modificărilor de mai sus, antreprenorii care au în proprietate unităţi de transport, utilizate pentru transportarea mărfurilor către clienții săi, fără a percepe de la aceștia plăți adăugătoare, s-au găsit în următoarea situaţie:

     - Numărul documentelor primare – blanchete de strictă evidență „Foaie de Parcurs” - tipărite şi pregătite pentru fiecare unitate de transport, a crescut de la 1 (una) bucată pentru o lună la 13 bucăţi;

    - Înregistrarea și prelucrarea acestora este dificilă şi inutilă, deoarece calculul consumului efectiv de carburanți și lubrifianţi, se efectuează la finele lunii calendaristice în baza facturii fiscale primite de la furnizori și a normelor de consum aprobate în cadrul entității;

    - Antreprenorul, care are în proprietate un număr mare de unităţi de transport, urmează să angajeze o persoană calificată (contabil, operator) responsabil doar de gestiunea fluxului de  blanchete de strictă evidență „Foaie de Parcurs” – tipărire, sistematizare, înregistrare în evidență contabilă;

    - Toate aceste cheltuieli legate de retribuierea muncii, modificări în soft-urile contabile, costul blanchetelor, nu au o justificare în scopul gestionării cheltuielilor de transport în cadrul entității sau unui control suplimentar al unităţilor de transport.

  Potrivit art.49 lit.(i) a Codului transporturilor rutiere – Operatorii de transport rutier/întreprinderile care efectuează operațiuni de transport rutier sunt obligați să asigure efectuarea controlului medical al conducătorului auto înainte de a începe operațiunea de transport rutier în baza unei foi de parcurs noi. Pentru transporturile  rutiere de mărfuri în trafic național, foaia de parcurs este valabilă pentru o perioadă de 48 de ore din momentul eliberării. Pentru transporturile rutiere de persoane în trafic național, foaia de parcurs este valabilă pentru 36 de ore (cu excepția transporturilor în regim taxi la care valabilitatea foii de parcurs nu poate depăși 24 de ore). Pentru transporturile rutiere de mărfuri și persoane în trafic internațional, foaia de parcurs este valabilă până la efectuarea cursei tur-retur.

  Totodată, art.5 al Codului transporturilor rutiere definește operatorul de transport rutier ca orice întreprindere care efectuează transport rutier, contra plată, cu vehicule rutiere deținute în proprietate, în leasing financiar sau locațiune și este înregistrată în modul corespunzător.

  Astfel, considerăm că prevederile art.49 a Codului transporturilor rutiere, nu ar trebui să fie aplicate entităților care nu prestează servicii de transport rutier contra cost.  

 

 II.  Referitor la implementarea obligativității Certificatul de competență profesională putem spune următoarele:

    - Astăzi, entitățile se confruntă cu o problemă vădită la angajarea muncitorilor cu calificarea „Șofer autocamion”, din cauza emigrării cetățenilor în alte țări;

    - Din cauza acumulării rapide a punctelor de penalizare, ca urmare a parcărilor neregulamentare în scopul descărcării/încărcării mărfurilor în preajma unităților comerciale, care nu sunt dotate cu indicatori rutieri corespunzători, mulți șoferi renunță la activitatea de „Șofer autocamion”;

    - Programul de instruire a „Șoferilor autocamion” pentru obținerea Certificatului de competență profesională – de 28 de ore, conform Ordinului nr. 103 din 10.12.2018 emis de Agenția Națională Transport Auto, este prea vast, totodată, însăși entitatea este responsabilă de pregătirea pachetului de documente pentru livrarea mărfurilor, iar regulile de logistică și sistematizare a mărfurilor în camioane, sunt specifice fiecărei entități în parte, deaceea, o mare parte a informațiilor prezentate în cadrul programului de instruire, sunt inutile;

    - Deseori, agenții economici se confruntă cu demisii inopinate, sau alte situații imprevizibile, care împiedică angajații să-și exercite atribuțiile de serviciu. În cazul livrării de mărfuri cu termen de valabilitate foarte mic (ex. produse lactate, produse de patiserie și panificație, etc.) posibilitatea livrării acestora în cel mai scurt timp este primordială și atunci termenul de 14 zile pentru emiterea Certificatului de competență profesională care atestă finisarea programului de instruire, este prea mare.

    - Mărimea amenzilor contravenționale stabilite în mărime de la 60 la 90 unități convenționale (de la 3 000 lei la 5 400 lei), deseori depășesc mărimea salariului unui conducător auto, fiind o neechitate între veniturile și riscurile asumate, deaceea mulți dintre ei demisionează. Deasemenea, persoanele juridice sunt sancționate cu o amendă de la 210 la 240 de unităţi convenționale (de la 10 500 lei la 12 000 lei),  amendă extrem de exagerată.            

  În conformitate cu art.22 alin.(1) a Codului transporturilor rutiere, prestarea serviciilor de transport rutier contra cost,  este condiționată de notificarea și de înregistrarea prealabilă. Art.27 a Codului transporturilor rutiere prevede că înregistrarea oficială oferă titularului dreptul de a efectua transport rutier în cont propriu. Luând în considerație că entitățile nu prestează servicii de transport contra cost, astfel, solicităm:

  1) Modificarea valabilităţii „Foii de parcurs” de la 48 de ore la o perioadă  determinată de agentul economic în dependență de genul de activitate;

  2) Anularea obligativității prezenței Certificatului de competență      profesională pentru agenții economici care efectuează operațiuni de  transportare a mărfurilor către clienții săi fără a percepe plăți  suplimentare; 

 

Liliana Smochina

auditor, contabil sef


Smochina Liliana    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Smochina Liliana să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...