Petiție online privind declararea lui Herman von Hebel, Victoria HENLEY și Nona TSOTORIA ca persoane indezirabile

ADRESARE PUBLICĂ PRIVIND DECLARAREA STRĂINULUI HERMAN VON HEBEL CA FIIND PERSOANĂ INDEZIRABAILĂ PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA, URMATĂ DE EXPULZAREA SA IMEDIATĂ ȘI NECONDIȚIONATĂ.  

Potrivit art. 55 alin. (1) din Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, „declararea străinului persoană indezirabilă este o măsură asiguratorie de autoritate, dispusă împotriva unui străin care a desfășurat, desfășoară ori în a cărui privință există indicii temeinice că intenționează să desfășoare activități de natură să pună în pericol securitatea națională sau ordinea publică”.           

Alin. (5) al aceluiași articol din Legea nr. 200/2010 statuează -  „perioada pentru care un străin poate fi declarat persoană indezirabilă este de la 5 la 15 ani, cu posibilitatea prelungirii termenului cu o nouă perioadă cuprinsă între aceste limite, în cazul în care se constată că motivele care au determinat luarea acestei măsuri nu au încetat”.   

Raportând textele de lege la conduita străinului Herman von HEBEL se constată că acesta realizează acțiuni care pun în pericol securitatea și ordinea publică din Republica Moldova.          

Un prim episod, rezidă în faptul că acesta este membrul activ al unui grup criminal organizat care urmărește scopul de a captura sistemul de drept din Republica Moldova, prin plasarea în funcții decizionale a persoanelor implicate în acte de corupție care sunt șantajabile și vor executa indicațiile conducătorului grupului criminal organizat.                 

Astfel, străinul Herman von HEBEL în complicitate cu Victoria HENLEY, Nona TSOTORIA și alte persoane neidentificate din Secretariatul Comisiei de evaluare a candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale procurorilor și judecătorilor au tăinuit informații legate de implicarea în acte de corupție a candidatului Iulian MUNTEANU și a participat la emiterea actului administrativ favorabil a promovare a evaluării. În context se atestă o bănuială rezonabilă privind comportamentul corupțional care aduc atingere încrederii societății în sistemul de drept.              

Același Herman von HEBEL,  prin manifestarea șovinismului față de cetățenii nerezidenți ai Republicii Moldova, care își câștigă bucata de pâine peste hotare, la munci plătite derizoriu, a recurs la acte de discriminare și persecuție judecătorului Ion CHIRTOACĂ.          

Mai mult, străinul Herman von Hebel reprezintă elementul subversiv care atentează grav la regimul constituțional, prin segregarea judecătorilor, procurorilor și a cetățenilor Republicii Moldova.          

Potrivit art. 4 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 618/1995 „pericol deosebit pentru securitatea statului prezintă acțiunile/inacțiunile orientate spre materializarea următoarelor fapte, precum și materializarea acestora: (…) implicarea în manifestări de corupție a persoanelor cu funcții de demnitate publică, a angajaților din cadrul organelor de ocrotire a normelor de drept și/sau din cadrul autorităților de control, care, în virtutea funcției/statutului, săvârșesc o acțiune sau inacțiune ilegală în interesul sau la indicația unui grup criminal organizat ori a unei organizații criminale sau care au pus în aplicare scheme de fapte coruptibile ce prejudiciază buna funcționare a instituției în care activează ori buna funcționare a ramurilor economiei naționale”.

Potrivit art. 123/1 Cod penal al Republicii Moldova, „prin persoană publică străină se înțelege: orice persoană, numită sau aleasă, care deține un mandat legislativ, executiv, administrativ sau judiciar al unui stat străin; persoana care exercită o funcție publică pentru un stat străin, inclusiv pentru un organ public sau o întreprindere publică străină; persoana care exercită funcția de jurat în cadrul sistemului judiciar al unui stat străin”.          

Pentru aceste motive, facem apel la vigilența organelor de control al activității străinilor pe teritoriul Republicii Moldova și anume Serviciul de Informații și Securitate, Inspectoratul General pentru Migrație, și inițiem procedura de colectare a semnăturilor pentru declararea străinilor Herman von HEBEL, Victoria HENLEY, Nona TSOTORIA, ca fiind persoane indezirabilă.

Mai multe detalii și motivele care au stat la baza acestei peții le puteți afla accesând 

https://t.me/Victoria_Furtuna

sau 

https://www.facebook.com/profile.php?id=61557759692101&sk=about_contact_and_basic_info 


Victoria Furtună    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnarea petiției, accept faptul că Victoria Furtună va putea să vadă toate informațiile pe care le introduc în formular.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face numărul dvs. de telefon public pe internet.


Îmi dau consimțământul pentru prelucrarea informațiilor pe care le furnizez în acest formular în următoarele scopuri:Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...