Petitie pentru respectarea drepturilor persoanelor cu autism

Petitie pentru respectarea drepturilor persoanelor cu autism

Autismul nu doare, dar poate fi o povară pentru cel afectat şi pentru familia sa.

Un tânăr diagnosticat cu autism poate fi un matematician excepţional, dar să nu se poată hrăni singur


În atenţia

 

Domnului Prim Ministru

Doamnei Ministru a Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale

Domnului Ministrul al Ministerul Sănătăţii

Domnului Ministrul al Ministerului Educaţiei

 

Noi, semnatarii acestei petiţii, solicităm Statului român să recunoască şi să respecte prevederile
Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi în toate domeniile care afectează sau aduc atingere dezvoltării, creşterii şi integrării sociale a copiilor, tinerilor şi adulţilor cu autism, luând în considerare următoarele 3 puncte esenţiale:

1.            Încadrarea în grad de handicap a copiilor cu autism:
evaluarea necesităţii furnizării serviciilor trebuie să se realizeze nu în baza coeficientului de inteligenţă ci în urma evaluării complexe a nivelului de funcţionalitate al fiecărui copil.

2. Modificarea Ordinelor comune ale MMFPS şi MS nr. 725/2002 și nr. 762/1992/2007:
adoptarea de urgență a unor criterii specifice bazate pe evaluarea gradului de funcționalitate pentru încadrarea în gradul de handicap, care să nu mai permită confuzii între autism, retard mental şi schizofrenie şi să permită, astfel, servicii adecvate, dar și continuitatea accesului la aceste servicii pe tot parcursul vieții.

3. Implicarea reprezentanţilor organizaţiilor neguvernamentale: societatea civilă trebuie implicată în procesul de elaborare şi modificare a actelor normative care pot afecta viaţa copiilor, tinerilor şi adulţilor cu autism.

Solicităm tuturor reprezentanţilor administraţiei publice centrale să depună toate eforturile pentru amendarea şi modificarea actelor normative care pot conduce la asigurarea dreptului la recunoaştere şi integrare în societate a tuturor copiilor, tinerilor şi adulţilor cu autism.


Adelaide Katerine Tarpan    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Adelaide Katerine Tarpan să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...

Facebook