Petitie impotriva PUZ cu bloc Giarmata Vii, comuna Ghiroda

PETIȚIE ÎN INTERESUL COMUNITĂȚII GIARMATA-VII, COMUNA GHIRODA  

 Noi, semnatarii acestei petiții, cetățeni ai comunei Ghiroda și proprietari ai unor imobile și terenuri din comuna Ghiroda, ne exprimăm cu fermitate obiecțiunile față de propunerile preliminare pentru PLANUL URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) întocmit de societatea DE URBAN FACTORY S.R.L. la solicitarea beneficiarului David Ilie, C.F. 401223,  nr.cad 401223, supus analizei publicului care este invitat să transmită observații până la data de 27.04.2021 la Primăria Ghiroda – Direcția de urbanism.

Pentru o serie de motive de natură tehnică, urbanistică și juridică (cum ar fi, doar cu titlu de exemplu, nerespectarea regimului de înălțime al construcțiilor specifice zonei, de pe parcelele învecinate, precum și alte norme de urbanism incidente), astfel cum acestea sunt prezentate și detaliate în memoriul anexat prezentei petiții.

Neglijarea unor asemenea situații, dă naștere unui precedent în măsură să desconsidere interesul legitim al cetățenilor comunității noastre, motiv pentru care solicităm autorităților publice locale (și județene, dacă va fi cazul) să analizeze temeinic PUZ-ul propus, constatându-se că se impune respingerea acestuia.  

Prezenta petiție, având ca obiect observațiile și obiecțiile față de P.U.Z.-ul supus dezbaterii, este susținută de către un număr de _________ persoane (familii), conform datelor de mai jos: