Petitie drepturi salariale specifice pers. did. inv. preuniv.

Adeziune de susținere a proiectului de lege privind acordarea unor drepturi salariale specifice personalului didactic din învățământul preuniversitar depus de grupul de 16 deputați și senatori din Parlamentul României în data de 21 decembrie 2015

Noi, semnatarii acestei petiții, ne declarăm susținerea totală pentru aprobarea proiectului de lege privind acordarea unor drepturi salariale specifice personalului didactic din învățământul preuniversitar, care ar reprezenta un act de reparație pentru slujitorii domeniului de activitate declarat ”prioritate naţională” (art. 2 alin. (7) din Legea educației naționale/Legea nr. 1/2011).
Suntem în consonanță deplină cu aprecierea inițiatorilor propunerii de lege, cuprinsă la punctul 1/Descrierea situației actuale al secțiunii a 2-a/Motivul emiterii actului normativ care apreciază că "uzura (fizică şi psihică) generate de exercitarea muncii de formare a tinerilor e cel puţin egală cu aceea a magistratului. Complexitatea meseriei de dascăl cere un efort susţinut şi permanent de pregătire şi perfecţionare pe toată durata activităţii. Dascălul este nevoit să facă faţă stresului accentuat al meseriei în aşa fel încât să nu se resimtă efecte negative în interacţiunea cu elevii" (subl. n.).
La punctul 2/Schimbări preconizate al secțiunii a 2-a/Motivul emiterii actului normativ se precizează: ”Prin prezentul proiect de lege se are în vedere reglementarea unei pensii de serviciu în cuantum de 80% din media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de activitate înainte de data pensionării, pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control, cu o vechime efectivă de cel puțin 25 de ani în învățământ” (subl. n.).
Actul de reparație invocat în rândurile anterioare este descris în punctul 4/Impact social al secțiunii a 3-a/Impactul socio-economic al proiectului de act normativ: ”Asigură recunoașterea statutului cadrelor didactice și a rolului acestora în societate, precum și echitate, în raport cu alte categorii bugetare care beneficiază de pensii în condiții speciale”. Se face referire, mai mult ca sigur, la pensiile speciale ale militarilor, aviatorilor, diplomaților, personalului auxiliar din justiție, inclusiv ale parlamentarilor.
Prin aprobarea acestui act normativ se respectă prevederile art. 16 alin. (1) din Constituţie, care stipulează expres: „Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări“.
Prezenta adeziune de susținere se adresează personalului didactic din învățământul preuniversitar românesc aflat în diferite stadii de vechime în acest sector de activitate (la început de carieră didactică, cu vechime diferențiată, pensionabili sau pensionari), membrilor de familie ai acestora, tuturor cetățenilor majori ai României, conștienți de necesitatea elaborării unei asemenea legi reparatorii. Rugăm ca fiecare semnatar să distribuie petiția la cât mai multe persoane (cel puțin încă 10 persoane: părinți, frați, surori, rude, prieteni, vecini, colegi).
Acest lucru e necesar pentru a avea o șansă de a crește ca număr de semnatari. Adeziunea, semnată, sperăm, de 300.000 – 400.000 persoane, reprezintă un suport solid pentru susținerea inițiativei legislative în momentul discutării acesteia în comisiile de învățământ ale Senatului și Camerei Deputaților și, ulterior, în cursul dezbaterilor din plenurile celor 2 Camere.
Proiectul depus la Camera Deputaţilor, la finalul sesiunii parlamentare (21 decembrie 2015), se află în consultare publică. Senatul este for decizional.
Proiectul a fost transmis spre consultare federațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, așa cum se specifică la punctul 1/Informații privind procesul de consultare cu organizațiile neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate al secțiunii a 6-a/Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ.
Momentul discutării inițiativei legislative în comisiile de învățământ ale Parlamentului va fi la începutul lunii februarie 2016, când parlamentarii își reiau activitatea legislativă. Timpul este scurt și noi trebuie să ne mișcăm repede și eficient. Să folosim oportunitățile momentului!
Succesul acțiunii depinde și de noi!Purcărea Petre    Contactați autorul petiției