Petiție studenți!

Această petiție se adresează tuturor studenților care vor să-şi redodândească reducerea abonamentelor RATBV. Este un drept al nostru şi trebuie să-l revendicăm! 

Conform noilor reduceri şi gratuități acordate cetățenilor braşoveni, studenții din acest oraş nu mai beneficiază de reducerea de 50% a abonamentelor lunare. 

Universitatea "Transilvania" din Braşov decontează abonamentele în procent de 50%, în limita fondurilor. Pentru acest decont, studenții trebuie să completeze un formular la caseriile studențeşti, să aducă extras de cont de la băncile la care au contract si să aştepte decontarea abonamentelor pe card. 

Optimizarea permanentă a nivelului calitativ al serviciilor RATBV, nu relevă realitatea întrucât programul autobuzelor se decalează din minut în minut, iar condițiile de temperatură din interiorul mijloacelor de transport nu coincid cu strandardele normelor prevăzute. 

Conform Titlului II, cap. 1, art. 16: " Cetățenii sunt egali în fața legii şi a autorităților publice, fără privilegii şi discriminări ".

Conform Titlului II, cap. 2, art. 31: " Dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public, nu poate fi îngrădit." şi "Autorotățile publice,  prin competențele ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetățenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes public". Astfel că, deşi această lege este în vigoare, studenții nu au fost informați că nu vor mai beneficia de reducerea abonamentelor, ci au fost puşi îm fața faptului împlinit. 

Conform Titlului II,  cap. 2, art. 51: " Cetățenii au dreptul să se adreseze autorităților publice prin petiții formulate numai în numele semnatarilor. " şi " Autoritățile publice au obligația să răspundă la petiții în termenele şi condițiile stabilite potrivit legii".

Toate aceste articole au fost preluate din Declarația de Politică în Domeniul Calității Mediului, Sănătății şi Securității Ocupaționale (25.01.2017 - RATBV) şi din Codul drepturilor şi obligațiilor studenților. 

Aşadar, toți cei care doresc să semneze această petiție, vor da o mână de ajutor pentru redobândirea reducerii abonamentelor pe RATBV.

Țin să menționez faptul că în celelalte oraşe mari (de exemplu Cluj, Sibiu, Bucureşti, Timişoara, Piatra Neamț) studenții au asigurat transportul intern local gratuit. 

Vocea studenților se va face auzită!


Tănăsuică Gheorghe Daniel    Contactați autorul petiției