Petiție pentru susținerea Doamnei Doctor Adina Alberts

sustinem2.png

Petiție pentru susținerea Doamnei Doctor Adina Alberts
🔹Semnez pentru susținerea medicului Adina Alberts și consider nejustificată orice sancțiune disciplinară care i s-ar putea aplica în urma cercetărilor care vor fi efectuate de Colegiul Medicilor din București!
🔹Semnez prezenta petiție pentru că și pe mine m-au ajutat sfaturile si informațiile medicale postare de Dr Adina Alberts pe paginile de socializare.
🔹Semnez pentru adevăr, profesionalism și libertatea de a alege în cunoștința de cauză!
🔹Semnez această petiție cunoscând următoarele:
•ART. 1 - Codul Deontologic al Medicilor
Scopul și rolul profesiei medicale. Întreaga activitate profesională a medicului este dedicată exclusiv apărării vieții, sănătății și integrității fizice și psihice a ființei umane.
•ART. 4 - Codul Deontologic al Medicilor
Primordialitatea interesului și a binelui ființei umane. În toate deciziile cu caracter medical, medicul va trebui să se asigure că interesul și binele ființei umane prevalează interesului societății ori al științei.
•ART. 8 - Codul Deontologic al Medicilor
Obligaţia diligenţei de mijloace.
Medicul îşi va dedica întreaga ştiinţă şi pricepere interesului pacientului său şi va depune toată diligenţa pentru a se asigura că decizia luată este corectă, iar pacientul beneficiază de maximum de garanţii în raport cu condiţiile concrete, astfel încât starea sa de sănătate să nu aibă de suferit.
•ART. 37 - Codul Deontologic al Medicilor
Obligaţii referitoare la sănătatea publică.
(1) Medicul are obligaţia profesională şi legală să se îngrijească de respectarea regulilor de igienă şi de PROFILAXIE. În acest scop, ori de câte ori are ocazia şi este cazul, el va semnala persoanelor respective responsabilitatea ce le revine acestora faţă de ele însele, dar şi faţă de comunitate şi colectivitate.
(2) Medicul are obligaţia morală de a aduce la cunoştinţa organelor competente orice situaţie de care află şi care reprezintă un pericol pentru sănătatea publică.
•Art.29 - CONSTITUȚIA ROMÂNIEI   
„(1) LIBERTATEA GÂNDIRII ŞI A OPINIILOR, precum şi libertatea credinţelor religioase NU POT FI ÎNGRĂDITE SUB NICI O FORMĂ. NIMENI NU POATE FI CONSTRÂNS SA ADOPTE O OPINIE ori să adere la o credinţa religioasă, contrare convingerilor sale.    
(2) LIBERTATEA CONŞTIINŢEI ESTE GARANTATĂ; ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranta şi de respect reciproc. (...)”
 •Art.30 - CONSTITUȚIA ROMÂNIEI
„(1) LIBERTATEA DE EXPRIMARE A GÂNDURILOR, A OPINIILOR sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, PRIN VIU GRAI, PRIN SCRIS, PRIN IMAGINI, PRIN SUNETE SAU PRIN ALTE MIJLOACE DE COMUNICARE ÎN PUBLIC, SUNT INVIOLABILE.   (2) CENZURA DE ORICE FEL ESTE INTERZISĂ.(...)      
(6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.    
(7) Sunt interzise de lege defăimarea tarii şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ura naţionala, rasială, de clasa sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenta publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri. (...)”
•Art.31 - CONSTITUȚIA ROMÂNIEI
„ (1) DREPTUL PERSOANEI DE A AVEA ACCES LA ORICE INFORMAŢIE DE INTERES PUBLIC NU POATE FI ÎNGRĂDIT.    
(2) AUTORITĂŢILE PUBLICE, POTRIVIT COMPETENTELOR CE LE REVIN, SUNT OBLIGATE SĂ ASIGURE INFORMAREA CORECTA A CETĂŢENILOR ASUPRA TREBURILOR PUBLICE ŞI ASUPRA PROBLEMELOR DE INTERES PERSONAL.    
(3) Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a tinerilor sau securitatea naţionala.    
(4) MIJLOACELE DE INFORMARE ÎN MASĂ, publice şi private, SUNT OBLIGATE SĂ ASIGURE INFORMAREA CORECTĂ A OPINIEI PUBLICE. (...)”
•Art.53 - CONSTITUȚIA ROMÂNIEI
 „(1) EXERCIŢIUL UNOR DREPTURI SAU AL UNOR LIBERTĂŢI poate fi RESTRÂNS NUMAI PRIN LEGE şi NUMAI DACĂ SE IMPUNE, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamitati naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.    
(2) RESTRÂNGEREA POATE FI DISPUSĂ NUMAI DACĂ ESTE NECESARĂ ÎNTR-O SOCIETATE DEMOCRATICĂ. Măsura trebuie SĂ FIE PROPORŢIONALĂ CU SITUAŢIA CARE A DETERMINAT-O, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi FĂRĂ A ADUCE ATINGERE EXISTENŢEI DREPTULUI SAU A LIBERTĂŢII.”
👇👇👇👇
Adrese importante către care vă rugăm să trimiteți mesajele dumneavoastră de susținere pentru Dr Adina Alberts - Medic Chirurg
👉CĂTRE INSTITUȚIA AVOCATUL POPORULUI  petitii@avp.ro, avp@avp.ro
👉CĂTRE COMISIA PENTRU CERCETAREA ABUZURILOR, COMBATEREA CORUPŢIEI ŞI PENTRU PETIŢII DIN SENATUL ROMÂNIEI  cabu@senat.ro
👉CĂTRE COMISIA PENTRU CERCETAREA ABUZURILOR, CORUPŢIEI ŞI PENTRU PETIŢII DIN CAMERA DEPUTAȚILOR cp05@cdep.ro
👉CĂTRE COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA (https://www.cmr.ro/) E-mail: office@cmr.ro
👉CĂTRE COLEGIUL MEDICILOR DIN BUCUREȘTI ( www.cmb.ro ) E-mail: cmb@cmb.ro


Andrei Selejan    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnarea petiției, accept faptul că Andrei Selejan va putea să vadă toate informațiile pe care le introduc în formular.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face numărul dvs. de telefon public pe internet.


Îmi dau consimțământul pentru prelucrarea informațiilor pe care le furnizez în acest formular în următoarele scopuri:
Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...