Învățământul faţă în faţă este regula, nu excepţia. Şcoală online doar în condiții legale stricte şi grave!

Învățământul faţă în faţă este regula, nu excepţia. Şcoală online doar în condiții legale stricte şi grave!

Contextul vechi. Părinții știu că, din nefericire, în România, de la începutul pandemiei, în martie 2020, învățământul preuniversitar s-a desfășurat în mare parte sub forma şcolii online. Amenințarea online-ului pare mereu prezentă și problematică[i], chiar și după ridicarea stării de alertă, fiind ca sabia lui Damocles deasupra capetelor elevilor.

Totul din cauză că la nivel normativ existau și există doar noțiunile cu caracter general și vag privind „stare de urgență” (în Constituție) și „stare de alertă” (în lege), iar în Legea Educației naționale nr.1/2011 nu sunt prevederi speciale ce apără învățământul desfășurat la școală, față în față. De unde rezultă că autoritățile publice au avut și au în continuare o largă marjă de apreciere pentru dispunerea condițiilor și măsurilor în „starea de urgență” și „stărea de alertă”, fiecare val al pandemiei fiind însoţit de un set diferit de criterii legat de învățământul online, iar modificările repetate au bulversat părinții, dar și pe conducătorii școlilor”[ii] .

Contextul nou. După doi ani şi jumătate de pandemie și de continuă amenințare a școlii online, Ministerul Educației lansează, la 13 iulie 2022, în dezbatere publică proiectele noilor legi ale educației[iii] ale „României educate”.

Aceeași problemă. În ceea ce privește posibilitatea învățării exclusiv online se propun, în Proiectele de lege ale educației, la art. 18, aceleași criterii vagi, fără limite precise ale „stării de urgență” și „stării de alertă”, precum şi ale stării de asediu. Aceste criterii sunt lacunare şi lipsite de orice previzibilitate în ceea ce privește modalitatea de aplicare, practic fără a oferi criterii controlabile în baza cărora se va lua decizia desfășurării cursurilor exclusiv online.  

Mai mult, nu se prevede nicăieri, așa cum era firesc, “într-o Românie educată”, ca regulă generală, că învățământul se desfășoară față în față iar școala online este o excepţie, aplicată doar în condiții grave; neprevederea unor situații clare, stricte si controlabile în care învățarea s-ar putea desfășura online ar conduce si la situații de neconstituționalitate, prin afectarea drepturilor constituționale fundamentale, cum este dreptul la învățătură ori de sănătate al elevilor.

Există o soluție. Având în vedere motivele expuse mai sus, în cadrul dezbaterii publice am propus [iv] adăugarea unor limite legale clare și severe în care să se poată decide trecerea învățământului în online: doar atunci când libertatea de circulație a persoanelor din locuință ar fi restricționată prin lege (1) sau când s-a dispus în unitatea administrativ-teritorială suspendarea şi trecerea în online a majorităţii activităţilor economice ce presupun aglomerări de persoane (2).

Aceste limite propuse, ce circumstanțiază clar starea de urgență, alertă și asediu, ar determina ca școala online să aibă caracter într-adevăr exceptional, adică doar în acele situații în care interacțiunea umană respectiv învățarea față-în-față ar fi într-adevăr un pericol major în condițiile în care majoritatea activităților din societate s-ar desfășura online sau ar fi chiar imposibil de desfășurat din cauza interdicțiilor de deplasare din domiciliu.

Ori, într-o Românie educate, elevii trebuie să-și fructifice dreptul constituțional la învățământ de calitate, în care, în afara unor astfel de situații absolut excepționale, care ar impune excepția cursurilor online, învățarea față în față să fie regula clar determinată, iar nu în perpetuă ameninţare.

Este dincolo de orice dubiu că într-o Române educată învățătura copilului trebuie să urmărească dezvoltarea plenară a personalității sale şi a aptitudinilor sale mentale şi fizice, astfel cum protejează Convenţia internațională privind drepturile copilului. Or, acest lucru s-ar putea realiza doar în condiţii de interacțiune deplină profesori-elevi, în timp ce mutarea facilă a acestei interacțiuni într-un mediu virtual, diminuează semnificativ şi iremediabil (poate) capacitatea de a comunica, simți, înțelege şi de a se percepe reciproc prin intermediul mașinii electronice.

În concluzie, cerem adoptarea, în Proiectul de lege, condițiile stricte sus-menționate de intrare în online, pentru ca învățământul faţa în faţă să fie regula, iar nu excepția, într-o Românie care se vrea a fi educată.[v]

[i] 1 A se vedea: Întrebarea care stă pe buzele tuturor este dacă elevii vor învăța fizic sau online din septembrie. Ministrul Sănătății a făcut lumină în acest sens și a vorbit despre noul val pandemic - https://www.ziar.com/news=14469593

[ii] 2 A se vedea - Haos în școli. Regulile privind predarea online s-au schimbat la fiecare val Covid - https://romania.europalibera.org/a/haos-scoli-regulile-privind-predarea-online/31655578.html

[iii]  https://www.edu.ro/proiecte_legi_educatie_2022_consultare_publica

[iv] A se vedea: https://www.portalinvatamant.ro/articole/noutati-97/examen-de-admitere-obligatoriu-la-colegiile-nationale-pentru-100procente-din-numarul-de-locuri-printre-solicitarile-asociatiei-parintilor-pentru-scoala-la-scoala-11421.html

https://www.facebook.com/groups/1075741909923081/permalink/1270843550412915/

Asociaţia Părinţilor pentru Şcoală la Şcoală  


Andrei Gavril, Irina Trăistaru, Ionela Gavril    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Andrei Gavril, Irina Trăistaru, Ionela Gavril să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...