Petiție către Guvernul Romaniei în vederea corecției HG 423/ 2016

Subsemnata, Popescu Maria Iuliana, mamă și susținător legal al unui copil cu dizabilitate fizică, din Rm. Vâlcea, telefon- 0754268782, vă aduc la cunoștință următoarele: în data de 29 iunie a.c. am luat la cunoștință că, urmare a HG nr. 423/2016, fiul meu nu mai beneficiază de suport financiar pentru hrană și cazarmament, drepturi stabilite prin Legea 1/2011, OM 5555/2011 și HG 6552/2011.
 Conform hotărârii mai sus menționate copiii prinși inițial în planul de școlarizare și sprijin financiar sunt scoși de la plata acestor drepturi, începând cu 1 ianuarie 2016. Anormal este faptul că, această hotărâre, votată și publicată în MO în luna iunie a.c. are efect retroactiv, adică își începe funcționalitatea cu 1 ianuarie 2016.
 Orice lege are efect odată cu publicarea ei în MO, excepție făcând HG 423/2016, al cărei efect este anterior datei emiterii și publicării. Astfel, copiii și tinerii beneficiari ai acestor drepturi pe primul semestru al anului școlar 2015-2016, nu mai sunt beneficiari pe semestrul al doilea.
 Așadar, domnule ministru al Educației, domnule Prim ministru al României, vă rugăm să explicați, prin ce concurs de împrejurări un act normativ votat și publicat în MO în luna iunie 2016 își începe efectul în luna ianuarie a aceluiași an (2016). Conform cărei legislații se lucrează într-un stat european ?
 Precizez că, prin OAP 6552/2011 articolul 27 punctele a și b, "beneficiarii serviciilor de asistență psihi-educațională sunt copii/elevi/tineri:
 a) cu certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de comisia pentru protecția copilului din cadrul DGASPC.
 b) certificat de orientare școlară și profesională, eliberat de COSP din cadrul CJRAE/ În atenția ministrului Educației și a Primului ministru al României.


Popescu Maria Iuliana    Contactați autorul petiției