Petiția Brațul Chilia

Către: Președinția României, Guvernul României; Ministerul Afacerilor Externe, Comisia Europeană

 

Având în vedere :

-        revenirea în actualitatea a proiectului canalului de mare adâncime Dunăre-Marea Neagră din Ucraina, proiect care include adâncirea brațului Chilia și a canalul Bîstroe pentru folosirea în scopul accesului navelor maritime pe acest canal;

-        Hotărârea Consiliului de Miniștri al Ucrainei nr. 136/09.02.2022 prin care se declară brațul Chilia, între Ceatal Ismail și Vîlkovo pe o lungime de 95 km ca fiind „cale de navigație interioară a Ucrainei”;

-        Anunțul Ministerului Infrastructurii din Ucraina din 17.02.2023 privind existența condițiilor pentru accesul navelor cu un pescaj de până la 6,5 m pe acest canal; -        Solicitarea primită de către Comisia Europeană din partea Ucrainei de a “adapta căile navigabile interioare pe Dunăre la rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) indicativă”;

-        Acceptul transmis de către Ministerul Afacerilor Externe al României Ucrainei, în data de 13.07.2023, prin care se permite “tranzitarea canalelor Chilia și Bîstroe” de către nave sub pavilion terț încărcate cu cereale, document nefăcut public nici până la această dată;

-        Încălcarea Convenției privind navigația pe Dunăre, semnată la Belgrad în 1948, conform căreia singura cale de navigație internațională pe Dunăre este canalul Sulina; -        Raportul Comisiei de anchetă a Convenției Espoo privind evaluarea impactului de mediu în context transfrontier, dat publicității în iulie 2006, care prezintă impactul canalului ucrainean asupra Rezervației Biosferei Delta Dunării din România;

-        Punctul de vedere al Academiei Române din 06.03.2023 privind impactul proiectului ucrainean asupra mediului;  

Solicităm:

1. Oprirea imediată a oricăror lucrări de adâncire sau modificare a cursului natural al brațului Chilia.  

2.  Retragerea Acceptului acordat de România Ucrainei, în iulie 2022, pentru tranzitarea brațului Chilia de către nave sub pavilion terț.  

3. Solicitarea imediată, adresată Comisiei Europene, de a respinge includerea canalului ucrainean în coridorul de transport transeuropean TEN-T.  

4. Punerea în aplicare a recomandării Convenției Espoo din iulie 2006 privind evaluarea impactului de mediu în context transfrontier de a realiza un program bilateral România-Ucraina de cercetare științifică pentru a fi evidențiat impactul asupra tuturor componentelor de mediu din Rezervația Biosferei Delta Dunării din România ale unui astfel de canal.  

5. Informarea tuturor convențiilor și organizațiilor internaționale privind reluarea proiectului de agresare de către Ucraina a Rezervației Biosferei Delta Dunări, zonă aparținând Patrimoniului Natural Mondial – UNESCO, site al Convenției Ramsar privind Zonele Umede de Importanță Internațională.  

6. Monitorizarea permanentă de către instituțiile statului român cu atribuții în domeniu a oricăror lucrări sau activități care se desfășoară pe brațul Chilia.  

7. Informarea transparentă a opiniei publice din România cu toate aspectele ce privesc acest subiect, în conformitate cu Convenția de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu.


Marius Tucă și Virgil Munteanu    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnarea petiției, accept faptul că Marius Tucă și Virgil Munteanu va putea să vadă toate informațiile pe care le introduc în formular.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.


Îmi dau consimțământul pentru prelucrarea informațiilor pe care le furnizez în acest formular în următoarele scopuri:



Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...