Pentru linia aeriană Viena-Iași/Für die Flugstrecke Wien-Iași

Către Conducerea Companiei Austrian Airlines

Domnului Jaan Albrecht

Domnului Dr. Andreas Bierwirth

Domnului Dr. Peter Malanik

 

Am luat cunoștință cu îngrijorare de decizia Companiei Dumneavoastră de a reduce numărul de zboruri săptămînale ale avioanelor AUA pe ruta Viena-Iași-Viena de la șase, cîte existau începînd cu anul 2006, la patru.

Motivațiile care, dupa anul 2000, au contribuit la efortul AUA de a-și diversifica și extinde rutele de zbor in România, sînt și astăzi actuale. Aderarea României la Uniunea Europeană, care în 2006 încă nu era înfăptuită pe deplin, aduce o creștere semnificativă a schimburilor economice, politice și culturale și o cerere sporită în ceea ce privește traficul de persoane dinspre și înspre România. Relația economică specială dintre Austria și România a jucat și joacă și astăzi un rol esențial în proiectele de dezvoltare ale Estului și Sud-estului Uniunii Europene. AUA a înțeles deja foarte devreme că în acest proces nu doar legătura cu Bucureștiul, ci și cu marile orașe de provincie ale României, este foarte importantă, și a reușit pe această cale să facă din Viena și Austria una din cele mai căutate destinații ale românilor.

În ciuda unor rezistențe, AUA a obținut în anul 2006, cu sprijinul unor instituții românești, deschiderea liniei aeriene directe Viena-Iași-Viena. Prin aceasta, Compania Dumneavoastră a avut posibilitatea să acopere cererea tot mai stringentă către conexiunea directă cu Centrul și Vestul Europei (și de aici mai departe) a unui numeros public de toate profesiile și vîrstele, locuind în zona de Est a României, ca și invers, a unui mare număr de călători occidentali interesați să ajungă direct în această întinsă zonă geografică. Zborul Iași-Viena-Iași s-a transformat curînd într-o punte privilegiată, legînd nu doar orașul Iași, al doilea ca mărime al României, ci și toate centrele economice și culturale situate la Răsărit de Carpați, cu restul lumii. Popularitatea acestei linii aeriene este atestată în primul rînd de încărcarea constantă a avioanelor, fapt care a invitat chiar la reflecția asupra oportunității unui al doilea zbor zilnic pe această rută.

Din această cauză, recenta decizie de a renunța la zborurile directe Viena-Iași-Viena în zilele de marți și joi a fost primită cu perplexitate de clienții Companiei Dumneavoastră. Nu înțelegem cum o regiune cu întinderea Estului României, cu un imens potențial economic și cultural, nu-și mai găsește locul de pînă acum în proiectele AUA, în comparație cu Vestul țării, și în ciuda succeselor evidente avute în ultimii cinci ani. Credem că și pentru Compania Dumneavoastră devalorizarea unei linii aeriene pe care nu a realizat-o fără eforturi va reprezenta, mai ales pe termen lung, o pierdere deloc de neglijat.

Vă rugăm de aceea să reanalizați consecințele deciziei de a reduce numărul de zboruri zboruri săptămînale ale avioanelor AUA pe ruta Viena-Iași-Viena, în speranța că această poartă aeriană a Estului României are, împreună cu și prin AUA, un viitor.

 

 

An den Vorstand von Austrian Airlines

Herrn Jaan Albrecht

Herrn Dr. Andreas Bierwirth

Herrn Dr. Peter Malanik

 

Wir haben mit grosser Sorge die Entscheidung Ihrer Fluggesellschaft erfahren, die Zahl der wöchentlichen Flüge der AUA-Maschinen auf der Strecke Wien-Iași-Wien von sechs, die seit 2006 bestanden, auf vier zu verringern.

Die Gründe, die nach 2000 zu den Bemühungen von AUA, die Flugstrecken nach Rumänien zu verdichten und auszuweiten, geführt haben, sind noch heute aktuell. Der Beitritt Rumäniens zur Europäischen Union, der 2006 noch nicht vollzogen war, bringt einen bedeutenden Zuwachs im wirschaftlichen, politischen, kulturellen Austausch und in der Nachfrage des Personenverkehrs von und nach Rumänien mit sich. Die besondere Wirtschaftsbeziehung zwischen Österreich und Rumänien spielte und spielt auch heute eine wesentliche Rolle für die Entwicklungsprojekte im Osten und Süd-Osten der Europäischen Union. AUA hat bereits früh verstanden, dass in diesem Prozess nicht nur die Flugverbindung mit Bukarest, sondern auch mit den grossen Provinzstädten Rumäniens sehr wichtig ist und gerade deshalb gelang es AUA, Wien und Österreich zu den meist gesuchten Reisezielen der Rumänen zu machen.

Trotz mancher Widerstände durfte AUA im Jahre 2006 mit der Unterstützung einiger rumänischen Institutionen und Behörden die direkte Fluglinie Wien-Iași-Wien eröffnen. Damit konnte Ihre Fluggesellschaft den immer wachsenden Bedarf einer zahlreichen und beruflich und vom Alter her umfangreichen Kundschaft aus dem Osten Rumäniens, wie auch umgekehrt, einer grossen Zahl von westlichen, für diese weiträumige Region Rumäniens interessierten Passagieren für einen direkten Anschluss zum Mittel- und Westeuropa (und auch weiter) decken. Der Flug Wien-Iași-Wien wurde rasch zu einer privilegierten Brücke nicht nur zwischen Iași, der zweitgrössten Stadt Rumäniens, sondern auch den anderen wirtschaftlichen und kulturellen Zentren östlich der Karpaten mit dem Rest der Welt. Die Beliebtheit dieser Fluglinie wird in erster Reihe von der konstanten Auslastung der Flugzeuge, was auch gelegentlich dazu geführt hat, dass die Oportunität eines zweiten Fluges nach Iași in Erwägung gezogen wurde.

Aus diesem Grund wurde die neueste Entscheidung Ihrer Fluggesellschaft, auf die direkten Flüge Wien-Iași-Wien am Dienstag und am Donnerstag zu verzichten, von Ihren Kunden mit Befremden empfangen. Es ist uns unmöglich zu begreifen, dass eine Region von der Fläche des ganzen rumänischen Ostens, die ein riesiges wirtschaftliches und kulturelles Potential hat, nicht mehr einen entsprechenden Platz in den AUA-Projekten findet, im Vergleich zu dem Westen Rumäniens und trotz der erfolgreichen Entwicklung der vergangenen fünf Jahre. Wir sind überzeugt, dass auch für Ihre Fluggesellschaft die Abwertung einer Flugstrecke, die nicht mühelos eröffnet wurde, langfristig einen nicht zu übersehenden Verlust bedeuten wird.

Darum möchten wir Sie bitten, die Folgen des Entschlusses, die Zahl der wöchentlichen Flüge der AUA-Maschinen auf der Strecke Wien-Iași-Wien von sechs auf vier zu verringern, zu überdenken, in der Hoffnung, dass dieses Tor zur Welt im Osten Rumäniens zusammen mit der AUA und über die AUA eine Zukunft hat.

 

 


Andrei Corbea-Hoisie    Contactați autorul petiției