Pact Național pentru combaterea Pandemiei de COVID-19

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS), organizație non-guvernamentală, non-profit și apolitică, propune adoptarea “Pactului Național pentru combaterea Pandemiei de Covid19”, în vederea depășirii consecințelor de ordin sanitar, administrativ și economic, determinate de cea mai acută criză mondială, înregistrată în perioada postbelică.

În confruntarea cu o amenințare globală, ale cărei efecte pe termen mediu și lung sunt înca imprevizibile, FACIAS consideră că este esențial să depăsim conflictele și rivalitățile interne care ne vulnerabilizează întreaga societate!

În consecință, asumând necesitatea unei reacții solidare a națiunii române, FACIAS solicită liderilor politici și administrativi, precum și reprezentanților societății civile și instituțiilor media, să respecte trei principii esențiale:

1. Transparența totală a activităților de combatere a Pandemiei, desfășurate de liderii politici și administrativi.

2. Abordări referitoare la Covid19 concentrate pe prevenție și responsabilitate - din partea Opoziției politice, a societății civile și a comunicatorilor publici.

3. Combaterea fermă a oricăror abuzuri sau dezinformări deliberate.

Dincolo de utilitatea obiectivă și imediată a principiilor enunțate, un astfel de Pact Național ar constitui un exemplu de responsabilitate esențial pentru a consolida încrederea în instituțiile publice și în reprezentanții societății civile.

Prin activitatea sa, precum și prin calitatea de membru al CIVICUS (World Alliance for Citizen Participation), de membru de drept al FRA (Agenția Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale) și de membru al Consiliului Economic și Social de pe lângă Guvernul României, FACIAS veghează asupra respectării drepturilor cetățenilor, în relația acestora cu Statul Român.


Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS)    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...

Facebook