Oprim crearea noii bombe ecologice în Floreni!

La 28 ianuarie 2022 consilierii au aprobat decizia cu nr. 1/08, prin care sa expus la licitație publică pentru obținerea dreptului de superficie asupra terenului cu numărul cadastral 1027102.482 proprietate publică a satului Floreni, pe un termen de 20 ani, pentru construcția unei stații de sortare a deșeurilor, drept care i se va acorda SRL ”Anintercom”, terenul se află în imediata apropiere a caselor de locuit.

Conform studiului de oportunitate si fezabilitate efectuat, pe teritoriul extravilanului s. Floreni va fi creat un depozit cu aria efectiv ocupată de 25000mp(2.5ha) ce va avea capacitatea de 10.000 tone deșeuri pe an.

În Floreni, va fi depozitat gunoiul de la 29.836 locuitori din 10.256 gospodării din Calfa, Botnărești, Cobusca Nouă, Geamăna, Ciobanovca, Hîrbovăț, Gura Bîcului, Roșcani, Șerpeni și Floreni, după cum urmează citez: ”deșeuri municipale solide, respectiv deșeurile menajere și asimilabile din comerț, industrie și instituții, deșeurile generate de serviciile municipale – piețe, deșeuri stradale”.

Pe teritoriul satului Floreni, Anenii Noi funcționează de aproape 40 de ani o gunoiște neautorizată unde au fost depozitate câteva zeci de mii de tone de deșeuri, care în loc să fie evacuate în localitățile învecinate au fost îngropate și care vor polua solul și apele subterane câteva sute de ani.

Depozitul care urmează a fi creat va fi un adevărat focar de infecție și îmbolnăvire pentru cei aproape 4000 de locuitori din Floreni.

Solicităm anularea deciziei 1/08 și 1/09 din 28 ianuarie 2022 și evacuarea tuturor deșeurilor din Floreni la platformele autorizate.  

 

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Hîncu Igor să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...