Opriți Codul Construcțiilor!

            Conform PNRR, Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor va corela, simplifica și codifica într-un singur act normativ cel puțin 10 acte normative din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcțiilor. Totodată, România  și-a asumat prin PNRR reducerea cu cca. 50% a termenelor de avizare - autorizare a construcțiilor de către entitățile relevante, comparativ cu durata procesului la nivelul anului 2020, de la 270 de zile la 135 de zile pentru întregul proces de avizare-autorizare a construcțiilor, astfel cum a fost analizat în raportul Băncii Mondiale, Doing Business Report.”   (extras din expunere de motive la  Proiect de Lege pentru aprobarea Codului amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor)  

Ce probleme au fost identificate în domeniul construcțiilor?  

·       definirea incompletă a rolurilor și răspunderii a factorilor implicați;

·       deficit legislativ privind aplicarea și urmărirea cerințelor fundamentale ale construcțiilor;

·       deficiențe în legătură cu procedurile de control privind respectarea condițiilor din avize;

·       carențe privind stadiile ciclului de viață al investiției;

·       proces  uneori deficitar de realizare a recepției;

·       limitări de soluție tehnică, buget și valabilitate la nivel de studiu de fezabilitate și documentație de avizare a lucrărilor de intervenție;

·       proces de proiectare deficitar și dificil de revizuit în timp;

·       legislație permisivă privind intrarea în legalitate a construcțiilor executate fără autorizare de construire;

·       lipsa certificării tehnico-profesionale a operatorilor economici;

·       sistem deficitar de acordare și restituire a avansurilor în construcții;

·       neclarități și măsuri excedente privind sistemul de asigurare;

·       dublarea nejustificată a garanției de bună execuție în contractele de lucrări;

·       control uneori  deficitar al calității în construcții;

·       inexistența unui sistem de stabilire a indicatorilor de costuri cu rol de referință. (extras din expunere de motive la  Proiect de Lege pentru aprobarea Codului amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor)    

Ce nu face Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, în forma supusă acum consultării publice?  

·         Nu clarifică roluri și responsabilități. Răspunderea rămâne disipată între aceiași actori, cu aceleași roluri, acum puțin mai neclare. Primarul semnează tot ca primarul, deși s-ar putea limita la a verifica activitatea arhitectului-șef.  Și încercarea de responsabilizare a beneficiarului e stângace și ineficientă – o declarație pe proprie răspundere că va respecta tot ce e oricum obligat prin lege să respecte, dar fără consecințe.

·         Nu îmbunătățește controlul calității pe produsul finit – CLĂDIREA. Adică acolo unde apar de fapt consecințele. Controlul calității rămâne Olimpiada de construcții faza pe hârtie, cu aceleași probe și aceiași participanți – arhitecți, urbaniști și ingineri care proiectează, verificatorii care verifică, avizatorii care avizează, autorități care ștampilează.

·         Nu clarifică măsurile excedentare privind sistemul de asigurare, ci mai adaugă unele în plus. Conform Codului, toți actorii implicați – beneficiar, dezvoltator, proiectant, constructor - sunt obligați să se asigure, dar nu se specifică pentru ce riscuri.

·         Nu rezolvă problema ocupării funcției de arhitect-șef de către persoane fără studii de specialitate – arhitect sau urbanist. Practic, oricine face un curs de 3 zile poate fi arhitect șef. Pentru numiri temporare – și știm cu toții cât de permanent poate deveni interimatul în România – nu e nevoie nici măcar de acest curs.

·         Nu reduce timpii de avizare / autorizare. Se reia exact același sistem cu reformulări ambigue, neclare, care vor genera noi interpretări și blocaje. Arareori se simplifică, uneori se complică. Procedurile de acord tacit sunt inoperabile, cu potențial de a crea corupție. Termenele reduse cu 50% sunt o dorință, nu un efect previzibil al acestui proiect legislativ. ·        

NU ESTE UN COD. Un cod consfințește principii fundamentale, drepturi și libertăți, obligații, vinovății și circumstanțe, detaliate prin coduri de procedură. CATUC e doar un banal compendiu. Adună acte normative de importanță diferită, păstrând și o seamă de conflicte între reglementările pe care trebuia să le coreleze, simplifice și codifice.  

Ce face de fapt Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor?  

·         Încalcă principiul dreptului deja câștigat al arhitecților și inginerilor de a proiecta orice categorie de clădiri, precum și pe al constructorilor de a construi prin introducerea sistemului de certificare.

·         Vulnerabilizează statutul de profesie liberală autoreglementată al profesiei de arhitect preluînd selectiv elemente de reglementare a profesiei din legea specială (legea 184/2001) într-o lege organică.

·         Subminează economia de piață, prin introducerea unor criterii arbitrare de segmentare a pieței proiectării și construcțiilor. Adâncește premisele creării unui oligopol. Vom avea locuințe, școli, spitale, mai puține și mai scumpe.

·         Descurajează investițiile, îngreunează absorbția de fonduri, inclusiv cele din fondurile nerambursabile, cum este PNRR-ul.    

Toate acestea fără a atinge obiectivele enunțate în expunerea de motive.  

Orice specialist (jurist, economist, asigurator, inginer, arhitect) ar putea face mult prea multe observații legate de coerența textului din procedura de transparență decizională.  

Codul Construcțiilor trebuie să se întoarcă la planșetă pentru reproiectare! Din faza de analiză a disfuncționalităților cadrului legal existent.  


Monica Iacovenco    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnarea petiției, accept faptul că Monica Iacovenco va putea să vadă toate informațiile pe care le introduc în formular.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.


Îmi dau consimțământul pentru prelucrarea informațiilor pe care le furnizez în acest formular în următoarele scopuri:
Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...