Nu vrem blocuri la intrare în Comuna Cristian

Dragi locuitori ai Comunei Cristian,

Ne adresăm vouă cu o îngrijorare profundă cu privire la viitorul arhitecturii peisagistice care definește frumusețea și autenticitatea locului nostru, Comuna Cristian. Observăm cu îngrijorare schimbările rapide și presiunile asupra peisajului nostru, iar aceasta este o chemare la acțiune pentru a proteja și conserva localitatea noastră.

De ce este important? Arhitectura peisagistică din Cristian reprezintă o parte integrală a identității noastre locale. Casele tradiționale, străzile împădurite și terenurile verzi nu sunt doar elemente estetice, ci și păstrători ai istoriei și tradițiilor noastre. Ele oferă un peisaj unic, definind caracterul nostru distinct.

Ce s-a schimbat? Se dorește elaborarea unui PUZ în favoarea construirii unui complex de 21 de blocuri la intrarea în comuna Cristian dinspre Brașov, pe partea stângă.

Se pot depune/trimite observații și recomandări la registratura@primariacristian.ro și urbanism@primariacristian.ro până pe 14.12.2023

Anunț elaborare PUZ

Pe website-ul primariei (https://primariacristian.ro/documente/anunt-elaborare-puz-etapa-i-construire-locuinte-si-functiuni-complementare-zona-comerciala-cf-108099-108190-108187-10818) veti găsi detalii despre ce construcții va deservi noul PUZ. Consultați vă rog informațiile mentionate în memoriu precum și planșa de informare.

Screenshot_2023-11-26_at_19.07_.21_.png

 

De ce nu considerăm că ar trebui să se emită un PUZ favorabil construcției unui ansamblu de blocuri în Comuna Cristian?
 
1. Scopul principal al amenajarii in teritoriu este de armonizare si dezvoltare - cu respectarea specificului zonei (cf art. 7 din Legea nr. 350/2001), or prin măsura propusă nu se asigură nici armonizarea (prin edificarea unor blocuri chiar la intrarea pe teritoriul dintr-un mediul rural, în care caracteristic este ca imobilele sa fie realizate de tip case unifamiliale sau multifamiliale), dar nici dezvoltarea, nefiind niciun argument real în măsura propusă din care să rezulte tendința de dezvoltare a comunei prin această măsura, iar specificul zonei nu este mentinut.
 
2. În cazul in care se doreste transformarea destinației parcelei de teren din extravilan in intravilan, avand in vedere arhitectura peisagistica si infrastructura comunei Cristian, zona este potrivita pentru constructii de case unifamiliale sau multifamiliale (duplexuri).
 
3. Comuna Cristian are infrastructura adecvata densitatii populatiei specifice unui sat. Construirea unei ansamblu de locuinte compusa din 21 de blocuri va determina ca zona respectiva sa aiba cea mai mare densitate de pe intreaga suprafata a Comunei Cristian.
 
4. Conform regulilor din certificatul de urbanism o locuinta unifamiliala/multifamiliana amplasata pe teritoriul comunei necesita o parcela de cel putin 500mp. In acest conditii pe suprafata parcelei in cauza, de aprox 31.809 mp, s-ar putea amplasa aprox 50 de case. Conform statisticilor, fiecare casa detine aprox 1.2 masini, avand un total de 60 de masini. Pe de alta parte, cele 21 blocuri, avand in medie 12 apartamente/bloc, conform statisticilor ar introduce in traficul din Cristian peste 1.5 masini/apartament, insumand aprox. 378 masini, care se vor alatura cozii de peste 1 km care se formeaza in fiecare dimineata la iesirea din Cristian.
 
5. In memoriul general puz se mentioneaza multiple avantaje ale acestei investitii printre care:
5.1 "Crearea un pol de dezvoltare"
    - Un complex de blocuri nu poate fi considerat un pol de dezvoltare, neavând ca scop principal afaceri sau actvitatea de comerț.
5.2 "Pozitionare si accesibilitate foarte bune, in proximitatea orasului Brasov"
    - Se va construi un hub ce va avea cea mai mare densitate a populatiei din Comuna Cristian, chiar la iesirea din Cristian, ce va contribui la congestionarea traficului din Cristian.
5.3 "Crearea de zone de recreere si eventuale zone comerciale"
    - În planșe se pot observa niste simple spații verzi, probabil cu iarba.
5.4 "Crearea de legaturi de trafic"
    - Investiția nu are ca scop construirea de noi artere rutiere sau de căi de access însă blocurile vor introduce într-un trafic deja congestionat peste 370 de masini.
 
În niciun caz beneficiarii acestei modificări de PUZ nu vor fi locuitorii comunei Cristian.

Nu exista niciun raționament pentru care să se stabilească posibilitatea edificării de blocuri în această zonă.

 

Semnează petiția pentru menținerea arhitecturii peisagistice a comunei Cristian!