NE LUĂM VIAȚA ÎNAPOI

PREMISE

România și omenirea traversează o perioadă în care răspândirea virusului SARS CoV-2 a afectat și afectează deopotrivă viața economică, viața socială, drepturile și libertățile omului recunoscute prin tratate internaționale.

Pandemia COVID-19 a determinat autoritățile să recurgă la un set de măsuri restrictive care a condus la închiderea sau restrângerea activităților pe diferite segmente de activitate. Acest fapt a schimbat brusc comportamentul social, afectând în mod semnificativ psihicul maselor sociale și a împins în zona de faliment mai multe sectoare de activitate.

Având în vedere că Autoritățile Statului Român au impus o serie de măsuri care s-au dovedit în mare parte a fi cu o eficiență scăzută sau chiar ineficiente, propunem spre adoptare prin Ordonanță de Urgență, un set de măsuri în acord cu drepturile garantate de Constituție, normele epidemiologice universal valabile și cu scopul de a relansa economic și social România.

Pandemia “NU trece de la sine”. Din punct de vedere epidemiologic, epidemia COVID-19 se poate încheia atunci când, pe o perioadă de minimum 3 luni, cel puțin 70% din populația afectată este imunizată. Având în vedere că procesul de vaccinare este unul de durată și fără efecte clar definite/demonstrate, societatea trebuie să învețe să conviețuiască cu virusul, minimizând în același timp efectele negative produse de acesta.

 

PROPUNERI

 1. Eliminarea TUTUROR restricțiilor de circulație indiferent de oră, zonă și cazurile raportate la mia de locuitori.

 2. Eliminarea TUTUROR restricțiilor impuse TUTUROR agenților economici și înlocuirea acestora cu urmatoarele:

        a. Toți agenții economici care desfășoară activitate la un punct de lucru cu mai mult de 3 angajați, vor avea obligația de a testa prin metoda RT-PCR săptămânal toți angajații sau prin metoda de testare rapidă a Antigenului SARS-CoV-2 la un interval de 3 zile. În cazul în care angajatul a fost infectat, obligativitatea se va reduce la determinarea cantitativă a anticorpilor antiSARS-CoV-2 de tip IGM/IGG lunar; pe perioada în care valoarea IGG este una pozitivă, neimpunându-se testarea de tip RT-PCR sau de tip ANTIGEN pentru detecția virusului. Costul testărilor și al serviciilor medicale conexe vor putea fi deduse din impozitul pe profit. 

        b. Toți agenții economici care lucrează cu publicul (restaurante, hoteluri, baruri, cluburi, organizatori de evenimente, media etc) vor permite accesul  publicului în punctele de lucru sau în zonele în care își desfășoară activitățile comerciale, fără limită numerică de persoane sau reguli de distanțare, doar dacă persoanele/clienții/vizitatorii prezintă la intrare unul dintre următoarele documente:

  •  Buletin de Analize pentru identificarea prin metoda RT-PCR a virusului SARS-CoV-2, cu rezultat negativ, efectuat cu maximum 72 de ore anterior, conținând un cod de bare, care prin scanare va certifica  pe site-ul laboratorului sau unității sanitare emitente, rezultatul NEGATIV.
  • Buletin de Analize pentru identificarea rapidă a antigenului SARS-CoV-2, cu rezultat negativ, efectuat cu maximum 24 de ore anterior, conținând un cod de bare care prin scanare va certifica pe site-ul laboratorului sau unității sanitare emitente, rezultatul NEGATIV.
  • Buletin de Analize pentru identificarea Anticorpilor antiSARS-CoV-2 de tip IgG cu rezultat pozitiv, efectuat cu maximum 30 de zile anterior, conținând un cod de bare care prin scanare va certifica pe site-ul laboratorului sau unității sanitare emitente, rezultatul POZITIV.
  • Certificat de Vaccinare, cu un vaccin care oferă protecție de tip Anticorpi și cu un buletin de analize Confirmare Rapuns Imunitar conținând un cod de bare care prin scanare va certifica pe site-ul laboratorului sau unității sanitare emitente, rezultatul POZITIV, NU MAI VECHI DE 90 de zile

  3. La intrarea în țară se va impune solicitarea acelorași documente menționate la punctul 2.b. În cazul în care cetățeanul care dorește să intre în România NU deține un astfel de document, va avea obligația de a se testa contra cost pentru detecția virusului SARS-CoV-2 prin metoda RT-PCR în unitățile mobile de recoltare a probelor biologice autorizate, special amenajate pentru această activitate medicală. În cazul în care cetățeanul român refuză testarea, va avea obligativitatea carantinării/autoizolării pentru 14 zile în locații amenajate de către autorități sau la adresa de domiciliu/reședință, cu stricta monitorizare din partea autorităților. În cazul în care cetățeanul de altă naționalitate decât cea română refuză testarea, acestuia i se va interzice intrarea pe teritoriul României. În cazul în care rezultatul testului este POZITIV, cetățeanul român are obligația de a se izola la domiciliu sau la adresa de reședință până la obținerea dreptului de a părăsi carantina prevazută la punctul 6. În cazul în care rezultatul cetățeanului de altă naționalitate decât cea română este POZITIV SARS-COV-2, persoana va fi carantinată conform punctului 6., într-un centru desemnat de către autorități sau la o adresă aleasă de către persoana respectivă.

 4. Eliminarea TUTUROR restricțiilor în ceea ce privește ÎNVĂȚĂMÂNTUL de STAT, cu respectarea normelor prevăzute la punctul 2.a. Testarea personalului și a elevilor/studenților va fi asigurată în mod gratuit din fonduri GUVERNAMENTALE prin buget alocat direct instituției publice de învățământ, serviciile de testare fiind prestate de către Direcțiile de Sănătate Publică Județene sau a Municipiului București sau de către Unități Sanitare autorizate.

 5. Eliminarea TUTUROR restricțiilor în ceea ce privește ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIVAT, cu respectarea normelor prevazute la punctul 2.a. Testarea personalului și a elevilor/studenților va fi asigurată din fondurile Instituției Private de Învățământ cu posibilitatea de a deduce din impozitul pe profit valoarea testelor și a serviciilor medicale conexe aferente sau de către elevi/studenți.

 6. Înlăturarea restricției de a părăsi domiciliul/reședința în cazul în care o persoană a fost depistată POZITIV SARS-CoV-2 prevăzută în Ordinul MS nr. 414/2020 ART1. și Ordinul MS nr. 1513/2020 Punctul C 1 a) și înlocuirea acesteia cu restricția de a părăsi domiciliul/reședința în cazul în care pacientul este depistat POZITIV SARS-CoV-2 până la obținerea unui rezultat NEGATIV la testarea prin RT-PCR cumulat cu un rezultat POZITIV la testarea serologică cantitativă a Anticorpilor anti SARS-CoV-2 de tip IgG si rezultat NEGATIV la testarea cantitativă a Anticorpilor Anti SARS-CoV-2 de tip IgM sau până la obținerea unui rezultat NEGATIV la testarea prin RT-PCR, cumulat cu un rezultat NEGATIV la testarea cantitativă a Anticorpilor anti SARS-CoV-2 de tip IgG si rezultat NEGATIV la testarea cantitativă a Anticorpilor anti SARS-CoV-2 de tip IgM. 

Menționăm că pacientul depistat pozitiv SARS-COV-2 va fi testat săptămânal în mod gratuit la cererea Direcției de Sănătate Publică Județeană sau a Municipiului București atât prin metoda RT-PCR cât și anticorpi anti SARS-COV-2 de tip IgM și IgG.

 7. Excepție de la prevederile punctelor 1-6 fac unitățile de distribuție a alimentelor, instituțiile publice ale statului (Posta, Casa de Pensii, Lăcașuri de cult), unități sanitare, mijloace de transport în comun, unități de distribuție și depozitare a produselor medicamentoase, în care va fi necesară respectarea măsurilor de prevenție instaurate până în prezent și care vor fi menținute pe tot parcursul pandemiei COVID-19 ( purtarea obligatorie a măștii de protecție, păstrarea distanțării fizice, evitarea zonelor aglomerate, efectuarea procedurilor de igienă și dezinfecție a mâinilor, eticheta de tuse).

 8. Renunțarea la obligativitatea purtării măștii în spații deschise sau închise în urmatoarele cazuri:

  • Persoanele se află în spații ale punctelor de lucru ce respectă normele enunțate la punctele 2, 4 sau 5.
  • Persoanele pot prezenta un Buletin de Analize pentru depistarea Anticorpilor antiSARS-CoV-2 de tip IgG conținând  un cod de bare care prin scanare va certifica  pe site-ul laboratorului sau unității sanitare emitente, rezultatul POZITIV efectuat cu maximum 30 de zile anterior.
  • Persoanele pot prezenta un Certificat de Vaccinare cu un vaccin care oferă protecție de tip Anticorpi și cu un buletin de analize Confirmare Rapuns Imunitar conținând un cod de bare care prin scanare certifică pe site-ul laboratorului sau unității sanitare emitente, rezultatul POZITIV, efectuat cu maximum 90 de zile anterior.
  • Persoanele care prezintă o Adeverință Medicală care confirmă prezența unei afecțiuni care nu îi permite purtarea maștii de protecție, emisă de către Medicul de Familie sau de către un Medic Specialist.

* Menționăm faptul că purtarea măștii de protecție pe perioada sezonului umed și rece în spațiile deschise, NU reprezintă o măsură de protecție și de prevenție a răspândirii virusului SARS-CoV-2 datorită faptului că prin umezirea acesteia, protecția oferită scade semnificativ prin creșterea permeabilității.

 9. Nerespectarea oricărei prevederi propuse la punctele 1-8 constituie contravenție, în măsura în care, potrivit legii, nu este infracțiune, și se pedepsește cu amendă cuprinsă între 5.000 de lei – 50.000 lei pentru persoane fizice și 50.000-1.000.000 lei pentru persoane juridice.

 

Solicităm prin prezenta petiție aprobarea unor acte normative cu caracter obligatoriu întocmite de autoritățile competente, care să țină cont de măsurile propuse, pentru a limita cât mai mult posibil reducerea răspândirii virusului SARS-CoV-2 pe teritoriul României, cât și efectele negative asupra drepturilor și libertăților omului, asupra evoluției economiei și asupra vieții sociale. 

 

Data inițierii petiției: 08.01.2020

 

INIŢIATOR

Mihail Lala

Manager OK Medical

 

 

CO-INIŢIATORI:

Prof. Univ. Dr. Lorand Savu

Prof. Dr. în genetică medicală și biologie moleculară

 

Lucian Cojocaru

Director General BIOgenetiX

 

Dr. Dana Margine

Medic specialist epidemiolog Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului București

 

Dr. Monica Mustaţă

Medic specialist epidemiolog detașat Direcţiade Sănătate Publică a Municipiului București

 

Asist. Univ. Dr. Silviu Epuran

Medic primar epidemiolog detașat Direcţiade Sănătate Publică a Municipiului București

 

Dr. Elisa Munteanu

Medic specialist epidemiolog și Medic specialist Boli Infecţioase

OK Medical

 

Dr. Alina Lăpădat

Medic specialist epidemiolog

OK Medical

 

Av. Romeo Ghiţă

Semnează această petiție

Prin semnarea petiției, accept faptul că Mihail Lala va putea să vadă toate informațiile pe care le introduc în formular.


Îmi dau consimțământul pentru prelucrarea informațiilor pe care le furnizez în acest formular în următoarele scopuri:
Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...