Crearea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor în Bălți

În conformitate cu Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018, semnatarii prezentei petiții, solicităm elaborarea unui sistem de colectare selectivă a deșeurilor, pentru asigurarea unui trai decent și un mediu de viață sănătos.

Un management adecvat al deșeurilor conduce după sine o serie de beneficii, unele dintre ele fiind menționate și în Strategia de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027.

  • Minimizarea folosirii solului pentru deșeuri reduce riscul de poluare a apelor subterane, dar și de la suprafață, a aerului atmosferic și a terenului aferent, ce poate fi folosit cu scop de recreere sau în agricultură;
  • Gestionarea eficientă a deșeurilor îmbunătățește sănătatea publică, minimizând focarele de infecții și emanări de bioxid de carbon;
  • Implicarea directă a comunității în funcționarea acestui sistem de colectare selectivă a deșeurilor, facilitează educarea locuitorilor municipiului în direcția protecției mediului înconjurător și participării civice cetățenești;
  • Creșterea viabilității economice a managementului durabil de deșeuri solide la nivel de municipiu, prin obţinerea noilor surse de venituri din acţiunile de reducere a emisiilor de bioxid de carbon asociate cu degradarea deşeurilor.

Din 1972 până la momentul actual, toate deșeurile municipiului Bălți sunt evacuate la poligonul de depozitare de la Țambula și Bilicenii Noi, ce nu corespunde cerințelor legislației de protecție a mediului. Gunoiştea este localizată în zona de protecție a râului Ciulucul Mare, cu ieşirea apelor subterane la suprafață, neamenajată după cerințele necesare, ce ar exclude influența negativă asupra mediului înconjurător. Mai mult de atât, din cauza încălcării tehnologiei de depozitare, are loc incendierea de sine stătătoare a gunoiului cu emisie în atmosferă a substanțelor toxice. La momentul actual aproape toate deșeurile produse de locuitorii municipiului sunt transportate de întreprinderea municipală „Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi” către gunoiștea municipală, iar urne pentru colectarea separată a unor deșeuri o au niște agenți economici și o serie de instituții de învățământ din municipiu, ce au fost instalate de către ONG-urile din Bălți prin finanțări externe. 

Conform sursei datelor proiectului pilot al Autorităților publice locale din Chișinău și compania ABS Recycling, 16% din deșeurile menajer poate fi reciclat, iar acest coeficient poate crește până la media europeană de reciclare de 47%, dacă s-ar evita contaminarea deșeurilor. Respectiv aceste procente de deșeuri vor fi valorificate economic, fără a aduce un impact negativ mediului și sănătății publice, fiind depozitate la gunoiștea municipală. În urma acestor observații, conchidem că locuitorii municipiului Bălți au nevoie într-un timp cât mai scurt posibil de un sistem de colectare selectivă a deșeurilor pentru a soluționa sau diminua problemele enumerate mai sus și pentru a crește conștiința ecologică a populației.

Prezenta petiție este semnată de cetățenii care urmăresc responsabilizarea tuturor organelor administrației publice locale în privința aplicării unor soluții constructive urgente.

În conformitate cu art. 11 și art. 14 din legea nr. 209 din 29-07-2016 privind deșeurile, a obiectivelor Strategiei de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027 și a nr. 6 „Construcția liniei de sortare a gunoiului” din Planul de Acțiuni pentru Energie Durabilă și Climă pentru mun.Bălți (PAEDC) 2016 - 2030 aprobat prin decizia Consiliului mun. Bălți nr. 2/2 din 11.03.2016, cerem crearea unui sistem eficient de colectare, de asigurare etapizată a condițiilor pentru colectare separată și de transportare a deșeurilor și stabilirea modului de funcționare a acestuia, în conformitate cu actele normative. În crearea acestuia, cerem să se ia în calcul următoarele particularități:

  • La fiecare 6 luni, prezentarea raportului privind stadiul îndeplinirii cerințelor locuitorilor municipiului şi măsurile pe care autorităţile le iniţiază în vederea îndeplinirii acestora.
  • Colaborarea dintre societatea civilă și Autoritățile Publice Locale să fie un factor esențial în elaborarea respectivului sistem, în scopul asigurării transparenței APL și participării cetățenești.

Link de acces către evenimentul de mobilizare comunitară la Bălți (27 februarie) aici.


Mutruc Laurențiu (Fridays For Future Bălți)    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Mutruc Laurențiu (Fridays For Future Bălți) să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...