Modificari recomandate ce se refera la eliminarea examenului de primire in profesia de avocat a categoriilor profesionale ce ocupa pozitii diferite in activitatea juridica

 
OPINII
exprimate la propunerea legislativă b263/2022 Propunere legislativă pentru modificarea art.20 alin.(5) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat initiata de un grup de parlamentari
 
INTRODUCERE
1. La data de 26.04.2022 un grup de initiatori a inregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr. B 263/2022 Propunerea legislativă pentru modificarea art.20 alin.(5) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (adresa nr. BPI 272/26.04.2022)
2. In expunerea de motive, initiatorii invedereaza ca prin initiativa legislativa cu privire la modificarea art.20 alin.(5) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat ”Cel care a promovat examenul de primire în profesia de avocat și care până la data susținerii examenului de primire în profesia de avocat a îndeplinit funcția de judecător, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult timp de 5 ani dobândește calitatea de avocat definitiv, fără susținerea examenului de definitivare prevăzut la alin. (1), cu condiția promovării examenului de definitivat în profesia din care provine.” se doreste repararea unei inechitati fata de o categorie profesionala omisa si anume a grefierilor cu studii superioare juridice si a magistratilor asistenti in raport cu alte categorii profesionale : judecător, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult timp de 5 ani care pot accede la calitatea de avocat definitiv, fara sustinerea exemenului de definitivare
3. Prin modificarea alineatului (5) al articolului 20 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, care nu are impact bugetar, initiatorii articolului aprecieaza ca si aceasta categorie profesionala angrenata in infaptuirea actului de justitie poate beneficia de acelasi regim cu cel al categoriei profesionale mentionate in alineatul articolului.
 
CONTEXTUL TEXTULUI MODIFICAT PRIN INTITATIVA LEGISLATIVA B 263/2022
4. Contextul prezentei opinii se rasfrange asupra Propunerii legislative pentru modificarea art.20 alin.(5) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, prezentata spre a fi analizata, cu referire la o alta categorie profesionala omisa de grupul de initiatori, dar si de legiuitor si anume a consilierului juridic, jurisconsultului care are calitatea de definitiv, ”indiferent de vechimea în activitatea juridică”, la data intrarii in vigoare a legii nr. 514/2003 [art. 29, alin.(1)]
5. Opinia se axeaza pe acele prevederi ale alin.(5) al art. 20 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, raportat la prevederile alineatului (1) al aceluiasi articol ce priveste modul de dobandire a calitatii de avocat definitiv de catre categoriile profesionale dupa ”primirea in profesia de avocat, ”numai în baza unui examen organizat de U.N.B.R.” (”Calitatea de avocat definitiv se dobândește în baza unui examen organizat de U.N.B.R., anual și la nivel național, potrivit prezentei legi și Statutului profesiei de avocat sau prin promovarea examenului de absolvire a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, în condițiile prevăzute de Statutul profesiei de avocat".)
6. Opinia se axeaza, de asemenea, mai mult pe acele prevederi care necesită a fi imbunatatite si nu numai pe cele prezentate in propunerea legislativa.
7. Modificarile recomandate din aceasta opinie se refera la eliminarea discriminarii dintre categoriile profesionale : juristi ce ocupa diverse pozitii in activitatea juridica cu privire la primirea in profesia de avocat, ”numai în baza unui examen organizat de U.N.B.R.” pentru anumite categorii profesionale si a primirii in profesia de avocat, fara examen pentru o singura categorie profesionala : judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie.
 
ARGUMENTAREA MODIFICARILOR RECOMANDATE LA
Propunere legislativă pentru modificarea art.20 alin.(5) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
 
Modificarile recomandate vor avea un impact pozitiv asupra claritatii legii, cat si asupra evitarii discriminarii intre categoriile profesionale cele mentionate in dispozitiile Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat si cele omise, dar si asupra modului de primire in profesia de avocat, fara examen, a unei singure categorii profesionale.
 
Asadar, modificarile recomandate sunt :
 
La articolul 20, alineatul (5) se va completa pe langa propunerea grupului de initiativa prin b263/2022 Propunere legislativă pentru modificarea art.20 alin.(5) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu urmatorul cuprins ce priveste :
- 1 - o alta categorie profesionala omisa atat de grupul de initiatori, cat si de legiuitor si anume a consilierului juridic care are calitatea de definitiv, ”indiferent de vechimea în activitatea juridică”, la data intrarii in vigoare a legii nr. 514/2003 [art. 29, alin.(1)] si nu numai a consilierului juridic cu o vechime de minim 5 ani si definitiv, realizandu-se astfel, repararea unei inechitati fata si de aceasta categorie profesionala
- 2 - primirea in profesia de avocat definitiv fara sustinerea examenului de calificare in profesia de avocat, fiind scutite de efectuarea stagiului profesional, precum si fara sustinerea examenlui de definitivare in profesia de avocat definitiv, pentru :
- persoanele care detin titlul de doctor in drept, considerat titlu academic si sunt titularul diplomei de doctor in drept, care solicita emiterea deciziei pentru exercitarea profesiei de avocat definitiv
- persoanele care detin titlul de master in drept (magister in drept) considerat titlu pre-academic si sunt titularul diplomei de master in drept si solicita emiterea deciziei pentru exercitarea profesiei de avocat definitiv
- persoanele care inainte de solicitarea inscrierii in profesia de avocat (definitiv) a fost consilier juridic definitiv ”indiferent de vechimea în activitatea juridică” conform art. 29, alin.(1) din Legea nr. 514/2003 si sunt titularul unei decizii de consilier juridic definitiv
- persoanele care au indeplinit funcţia de judecător, procuror, magistrat-asistent, timp de min. 3 ani si sunt titularul unei decizii de admitere a examenului de capacitate pentru noile generatii
- persoanele care au exercitat activitatea profesionala in entitati paralele recunoscute pana la data publicarii in Monitorul Oficial nr. 816/03.11.2015 a Deciziei nr. 15 din 21 septembrie 2015 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie si detin o decizie de numire
- persoanele ce se bucura de o buna reputatie, dovedita cu scrisoare de recomandare, de regula, de la angajator, organizatia profesionala, universitati, institutii sau altele asemenea, conducator de doctorat, conducator stiintific
 
In final, modificarile recomandate la Propunere legislativă pentru modificarea art.20 alin.(5) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat - b263/2022, evidentieaza in mod cert eliminarea discriminarii la alegerea ori exercitarea libera a unei profesii sau activitati, eliminarea tuturor formelor de discriminare privind egalitatea de tratament între aceleasi categorii profesionale, repararea unei inechitati fata de toate categoriile profesionale indiferent de pozitia ocupata in activitatea juridica si eliminarea unui privilegiu de casta.
Asadar, fiecare dintre noi care se regaseste printre persoanele sus mentionate ce indeplinesc una din conditii, in functie de ”agenda profesională” trebuie sa urmareasca cu atenție orice Propunere legislativă pentru modificarea art.20 alin.(5) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat care are tangenta cu profesia de avocat spre dezbatere publică, pentru a avea timpul necesar pentru o reactie bine fundamentata.
 
Initiator de opinii, 
Drd. Ma. Gabriela-Stefania Nuţ
ex candidat independent la alegerile europarlamentare
ex candidat independent la alegerile pentru presedinte al Romaniei
ex avocat com in B.Bxelles
 
 
 
 

Stefania/departament juridic    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Stefania/departament juridic să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...