Manifestul de la Valea Rea - vestigiile dacilor incotro?

Către autoritățile abilitate ale Statului Român. Cerem implicarea în cazul profanării vestigiilor dacice pentru o conservare și o valorificare a acestora cât mai aproape posibil de originalitate.

      Nu judecăm sub nici o formă opțiunile spirituale ale unui individ sau ale unui grup de persoane, reunit sub diferite doctrine, mai mult sau mai puțin inventate. Libertatea de exprimare spirituală este necesară, ca o expresie a democrației și noi o respectăm.

       Nu putem asista, însă, impasibili la distrugerea fizică a vestigiilor și la folosirea lor în alte scopuri decât cele pentru care sunt protejate, în numele unor credințe inventate și a libertății de mișcare sau a libertății de aderare spirituală. De asemenea nu putem fi de acord nici cu prozelitismul unor grupări religioase care se folosesc să adune adepți profitând de sentimentul național și de dragostea față de strămoși, în paralel cu falsificarea și inventarea de teorii și ipoteze legate de viața, credința, istoria, cultura etc., ale dacilor, ca strămoși ai poporului nostru.

        UNESCO a decis că cetățile dacice sunt o capodoperă a geniului uman, creator și nu loc de manifestații pseudo-religioase, pseudo-patriotice, exchibiționiste, artistice, sau de natură piromană. Suntem total împotriva unor astfel de manifestări, în spațiile publice pe care se află monumente istorice de o valoare excepțională, destinate exclusiv vizitării și studiului arheologic și istoric.

       Diversificarea ritualurilor din zona cetăților de după 1996, când, conduși de Gregorian Bivolaru, trei mii de persoane au invadat zona sacră, cu pahare de urină în mână, a fost una progresivă și păguboasă pentru monumente. S-a ajuns astăzi la peste 60 de grupări având cîteva mii de adepți, care îmbrățișează doctrine, obiceiuri și comportamente  diferite.

       Constatăm cu mâhnire că ultimii 30 de ani au adus prejudicii mai mari decât  ultimii 300 de ani, atât din punct de vedere al imaginii, dar mai ales al integrității fizice a monumentelor.

         Având în vedere

-          escaladarea fără precedent a atentatelor îndreptate asupra patrimoniului național cultural românesc, înregistrate în zona monumentelor istorice incluse în patrimoniul mondial UNESCO,

-         distrugerile ireversibile provocate monumentelor, prin incendierea locației de la Fețele Albe, afectarea prin foc aprins a altarului de andezit de la Sarmizegetusa Regia, mutilarea unor pietre din turnurile locuință de la Costești Cetățuie,

-         cel mai recent eveniment, scrijelirea blocurilor de calcar de la Blidaru, cu autor identificat de către autorități, ca fiind cetățeanul Ruiu Marian.

       Considerăm că ...

-          cetățile dacice sunt bun al întregii omeniri și nu aparțin unei grupări sau alteia, -         protejarea și respectarea acestor monumente nu este o opțiune, ci o datorie a fiecărui vizitator,

-         un turism civilizat se face respectând intimitatea fiecărui turist și nu în sunete de tulnic, în acorduri de muzică sau în hore încinse în incinta monumentului, filmate și răspândite ostentativ,

-          atât imaginea cât și integritatea monumentelor trebuie conservate și protejate de autorități,  pentru a fi transmise în cât mai bună stare generațiilor care vor urma,

-         faptele săvârșite recent, și de o gravitate îngrijorătoare, trebuie pedepsite drastic, pentru a nu se constitui într-un precedent pentru alte minți inflamate de un misticism bolnăvicios, străin totodată de valorile autentice culturale și naționale ale poporului român.

      Condamnăm public astfel de manifestări, cerând autorităților o atitudine mai fermă și mai concretă împotriva lor.   

  Ieromonah Eftimie Mitra,

Schitul Sfinții Români

Grădiștea de Munte

Jud. Hunedoara

 

Sarmizegetusa Regia, dans cu foc (noaptea) pe Soarele de andezit:

Biris_foc_2.jpg

 

Fețele Albe, urme de foc :

Fetele_Albe_foc_11.jpg

 

 

Blidaru, cioplituri în vestigii:

Ruiu_Marian_-_Blidaru_1.jpg

 

 

Costești, scris pe vestigii:

Ruiu_Marian_Costesti_1.jpg


ieromonah Eftimie Mitra, schitul "Sfinții Români", HD    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez ieromonah Eftimie Mitra, schitul "Sfinții Români", HD să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...