Manifest pentru demnitate

Stimate domnule Prim Ministru Victor Ponta,

Stimate Domnule Vicepremier Liviu Dragnea,

Stimată doamnă ministru Mariana Câmpeanu,

Stimată doamnă Senator, Rozalia Biro, Preşedinta Comisiei pentru drepturile omului din Senat,

Stimate domnule Atanasiu Crişu, Avocat al Poporului,

Stimate domnule Neculai Onţanu, Primar

MANIFEST PENTRU DEMNITATE

Evocând Convenţia privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, ratificată de România în anul 2010 prin Legea nr.221/2010, conform căreia Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale, Familiei şi Persoanelor Vârstnice este autoritatea naţională desemnată pentru monitorizarea implementării Convenţiei Naţiunilor Unite,

Evocând Convenţia împotriva torturii, tratamentelor inumane şi degradante ratificată de România în anul 1990, precum şi Protocolul Opţional la Convenţia împotriva torturii, tratamentelor inumane şi degradante (OPCAT) ratificat de România în anul 2009, care prevede obligativitatea Statelor Părţi de a înfiinţa un mecanism naţional de prevenire a tratamentelor inumane şi degradante în locurile privative de libertate (centre rezidenţiale pentru persoane cu dizabilităţi, centre de plasament, penitenciare, aresturi ale poliţiei, centre pentru refugiaţi şi imigranţi, precum şi în orice loc pe care persoana deţinută dintr-un ordin al autorităţilor statului nu îl poate părăsi atunci când doreşte),

Reamintind statisticile Ministerului Muncii conform cărora 17.404 persoane cu dizabilităţi sunt închise în centre de tip rezidenţial,

Exprimându-ne îngrijorarea cu privire la tratamentul aplicat celor 54 de tineri cu dizabilităţi internaţi în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică „Gheorghe Şerban”, centru aflat în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 2 (DGASPC) aşa cum rezultă din imaginile ori declaraţiile prezentate de mass media,

Protestând faţă de interdicţia de a intra în Centru dată profesioniştilor-voluntari scoţieni ai Fundaţiei RAP dedicaţi lucrului cu aceşti tineri vreme de 23 de ani,

Având în vederevizitele de monitorizare neanunţate efectuate de către Centrul de Resurse Juridice vreme de 10 ani în peste 200 de instituţii închise (centre de tip rezidenţial pentru persoane cu dizabiliăţi mintale, centre de plasament, spitale şi secţii de psihiatrie), care au arătat că, dincolo de condiţiile de deţinere, aceste persoane, odată intrate în sistem, nu au nicio şansă de a duce o viaţă demnă, statul, gardianul în fapt al acestor persoane, răpindu-le posibilitatea de a trăi vreodată în comunitate ( speţă în faţa Marii Camere a CEDO, Centrul de Resurse Juridice pentru Valentin Câmpeanu vs. România, 2013),

Ţinând cont de faptul că aceste persoane aflate în custodia statului nu sunt protejate de către un organism independent, aşa cum o cer normele internaţionale, ele însele neavând posibilitatea de a face plângeri ori a lua legătura cu exteriorul în niciun mod, iar organizaţiile neguvernamentale de drepturile omului nu au acces în astfel de instituţii,

Luând în considerare modelele de bună practică existente în România privind viaţa independentă în comunitate a persoanelor cu dizabilităţi, dezvoltate de organizaţii neguvernametale în parteneriat cu autorităţile locale,

 

SOLICITĂM

  • Ca fiecăruia dintre cei 54 de tineri cu dizabilităţi severe din CRRN „Gheorghe Şerban” să-i fie asigurat accesul la servicii de abilitare şi recuperare pentru atingerea potenţialului de dezvoltare maxim (accent pe abilitate şi nu pe dizabilitate) în comunitate, prin implicarea şi consultarea specialiştilor scoţieni,
  • Investigarea împrejurărilor care au condus la degradarea sănătăţii emoţionale şi fizice a celor 57 de tineri, precum şi a decesului a cel puţin două persoane, de la înfiinţarea Centrului în aprilie 2012 până în decembrie 2012,
  • Ca toate cele 17.404 persoane cu dizabilităţi să primească servicii de suport în comunitate, ca plan profund de reformare a sistemului public de asistenţă socială, dându-i-se fiecăruia şansa de a alege unde şi cum doreşte să trăiască,
  • Ca Statul Român să ia măsuri pentru prevenirea apariţiei tratamentelor inumane şi degradante prin punerea la dispoziţia persoanelor cu dizabilităţi a unui mecanism naţional independent de monitorizare, conform obligaţiilor asumate prin ratificarea OPCAT,
  • Ca accesul organizaţiilor persoanelor cu dizabilităţi şi a activiştilor de drepturile omului să fie asigurat în toate instituţiile în care se află persoane cu dizabilităţi mintale, fără o prealabilă anunţare a vizitei.

Georgiana Pascu    Contactați autorul petiției