Kezdeményezés a pluralizmusért - Inițiativa pentru pluralism - Initiative for pluralism

A félelem alternatívája a demokrácia

Állásfoglalás a közelgő magyarországi választásokról  

„Állítsuk a gyűlölet szervezettségével szembe a szervezett szeretet seregét.”

(Márton Áron)  

Idén választások vannak Magyarországon. Az erdélyi magyarok közül sokan, akik magyar állampolgárok is, regisztrálnak és szavazni készülnek az áprilisi választáson. Erre törvény adta lehetőségük, demokratikus joguk van. Sokan vannak azok is, és ők adják az erdélyi magyarság többségét, akik nem vesznek részt a magyarországi választásokon. Nem kérték a honosítást, nem tartják etikusnak egy másik országban szavazni, vagy egyszerűen érdektelenek. De a választásoknak mindannyiunk számára van tétje.  

Nem lehet közömbös számunkra, hogy milyen kormánya lesz egy olyan országnak és népnek, akikhez kulturális, társadalmi, baráti és rokoni kapcsolatok fűznek. Az is befolyásolja életminőségünket, hogy az Európai Unió egyik tagállama milyen értékek mellett áll ki, és ennek következtében miként tekintenek ránk, magyarokra az EU-ban. Azt is fel kell mérnünk, hogy a román és a magyar kormány milyen viszonyt ápol egymással, és ennek következtében mi, akik Románia polgárai is vagyunk, milyen helyzetekbe kényszerülünk.  

Magyarország politikai kultúrája, belső megosztottsága átnyúlik a határon, nekünk is rombolják mindennapi kapcsolatainkat az utóbbi évek gyűlöletkampányai. Nem kell, és nem akarunk félni Brüsszeltől, Soros Györgytől, a migránsoktól, vagy a szexuális kisebbségektől! Nem kell megvédeni minket tőlük. Párbeszédet szeretnénk, nem riogatást.  

Az utóbbi években dominánssá vált a klientelisztikus, támogatásosztó-megvonó magyarországi politizálás a határokon túl is. Ennek egyik eredménye, hogy az erdélyi közbeszéd lehetőségei beszűkültek, a nyilvánosságot elárasztja a propaganda, a józan elemzések és álláspontok vagy le vannak tiltva, vagy, retorzióktól félve, meg sem születnek. Ezen változtatni kell, hiszen nem kevesebbről van szó, mint az erdélyi magyarság morális fennmaradásáról.  

A hallgatás egyik következménye, hogy dominál az a magyarországi érvelés, hogy Erdélyben csupán haszonelvű politizálás folyik. Ez számunkra visszatetsző, és azok malmára hajtja a vizet, akik úgy akarják látni és láttatni az erdélyieket (és a külhoniakat általában), mint akik csupán számításból, önös érdekből vesznek részt a magyar választásokon. Ezt nem fogadhatjuk el, ez ellen fel kell szólalnunk.  

Fontosnak tartjuk a demokratikus elvek tiszteletben tartását, tiltakozunk az ellen, hogy bárki is visszaéljen a külhoni szavazatokkal, azt a látszatot keltve, hogy itt szavazatvásárlás folyik, vagy fennáll a választási csalás lehetősége. Ennek érdekében létfontosságú, hogy biztosítva legyen a külhoni szavazás átláthatósága, ellenőrizhetősége. Ez minden erdélyi magyarnak közös érdeke, azoknak is, akik nem szavaznak, hiszen mindannyiunkra ráég a bélyeg.  

A külhoni szavazatok befolyásolhatják a választások eredményét – ettől nem tekinthetnek el a magyarországi pártok sem. Az erdélyi magyarság sokszínű, vannak köztük baloldaliak, liberálisok, zöldek, konzervatívak, határozatlanok. Azzal, hogy csupán egyetlen párt szavazótáborának tekintenek minket, csak erősítik a határon túli magyarság negatív megítélését. Ezen változtatni kell, és a változáshoz dialógusra, szabad nyilvánosságra és kölcsönös tiszteletre van szükség.  

2022. január 28.

Kezdeményezők: Eckstein-Kovács Péter, Fosztó László, Gáspárik Attila, Kozák Gyula, Magyari Nándor László, Selyem Zsuzsa

------

Democrația pluralistă este alternativa la falsele temeri inoculate politic

Luare de poziție cu privire la alegerile din Ungaria  

Ungaria votează anul acesta. În Transilvania sunt maghiari cu dublă cetățenie care se pregătesc să voteze la scrutinul din aprilie. Este dreptul lor consfințit prin lege. O parte dintre ei, care reprezintă majoritatea maghiarilor din Transilvania, nu va participa la alegeri din varii motive. Nu sunt cetățeni maghiari, nu consideră că este moral să voteze în altă țară, sau pur și simplu nu sunt interesați. Cu toate astea, rezultatele alegerilor ne afectează pe toți în egală măsură.  

Nu suntem și nu putem rămâne indiferenți la evoluția vieții politice din Ungaria, la modul în care se va configura guvernul într-o țară cu care avem relații culturale și sociale, de care ne leagă multiple relații de rudenie sau prietenie. Suntem pe deplin conștienți de importanța valorilor la care aderă un stat membru al Uniunii Europene pentru că acestea modelează atitudinea UE față de maghiari, ceea ce afectează calitatea vieții noastre în Transilvania. Evoluția vieții politice din Ungaria este esențială și în privința relației dintre guvernul României și al Ungariei pentru că dinamica relației va defini cadrele vieții politice și sociale a maghiarilor din România.   

Cultura politică a Ungariei, divizarea internă din țara vecină trece dincolo de granițe. Campaniile saturate de ură promovate în ultimul deceniu contribuie pe deplin la deteriorarea relațiilor sociale chiar și la nivelul vieții cotidiene. Nu trebuie și nu vrem să ne temem de Bruxelles, de György Soros, de migranți sau de minorități sexuale! Nu avem nevoie de protecție împotriva lor. Dorim dialog, nu discursuri alarmiste.  

Clientelismul și arbitrarul promovat în politica din Ungaria a devenit dominant și dincolo de granițele ei cu consecințe nefaste. Discursul public din Transilvania s-a atrofiat, spațiul public este inundat de propagandă fățișă iar analizele, luările de poziție raționale sunt reprimate, ori nici nu ajung să fie formulate de teama represaliilor. Această stare nu poate fi menținută în continuare pentru că miza este viitorul vieții politice, culturale și economice a comunității maghiare din Transilvania, credibilitatea ei morală.  

Tăcerea ar confirma logica prevalentă în Ungaria care susține că politica din Transilvania se reduce la urmărirea unor interese personale imediate. Respingem această idee, pentru că întărește o imagine falsă despre maghiarii din Transilvania (și despre maghiarii din afara Ungariei, în general) cum că ei votează motivați doar de un calcul pragmatic personal. Este inacceptabil să fim priviți în acest mod. Protestăm împotriva acestei caracterizări vădit tendențioase.  

Credem în respectarea principiilor democratice și repudiem toate încercările de prejudiciere a procesului electoral, protestăm împotriva cumpărării de voturi și fraudării alegerilor. De aceea considerăm că este esențial să se asigure transparența alegerilor și verificarea eficientă a voturilor exprimate în afara granițelor Ungariei. Este interesul comun al maghiarilor din Transilvania, inclusiv al celor care nu vor vota, pentru că stigmatul fraudei ne va afecta pe toți.  

Voturile maghiarilor din afara Ungariei pot influența rezultatul alegerilor – un fapt care nu poate fi ignorat de partidele din Ungaria. Comunitatea maghiară din Transilvania este eterogenă cu opțiuni politice diverse: de stânga, liberală, ecologistă, conservatoare, indeciși. Cei care văd în noi un electorat nediferențiat, înregimentat într-un singur partid întăresc imaginea negativă a comunităților maghiare din afara Ungariei. Imaginea comunității trebuie adaptată la pluralismul ei caracteristic, iar pentru asta avem nevoie de dialog, de un spațiu public lipsit de constrângeri și, nu în ultimul rând, de respect reciproc.  

28 ianuarie 2022

Inițiatorii: Eckstein-Kovács Péter, Fosztó László, Gáspárik Attila, Kozák Gyula, Magyari Nándor László, Selyem Zsuzsa

 ---

The alternative to the politics of fear is pluralist democracy

Statement regarding the elections in Hungary

This year parliamentary elections will be held in Hungary. A number of Transylvanian Hungarians, those with dual citizenship, are expected to vote in April. Their right to vote is guaranteed by law. But most will not participate in the elections. The reasons for this vary: many have not requested Hungarian citizenship; yet, even if they had, they might consider it unethical to cast a ballot in another country’s election. Some are merely indifferent. However, the results of the election will affect all of us.

We cannot remain indifferent to changes in Hungarian politics, or to the future government of a country to which we are bound both culturally and socially, by ties of friendship and family. We are acutely aware of the importance of the values expressed by a member of the European Union. The steps we take condition the way we, Hungarians, are seen within the European Union, and this in turn impacts the quality of our lives in Transylvania, Romania. The relationship between the Hungarian and Romanian governments also frames our political and social life.

Hungary’s internal divisions and the country’s political culture spill over its borders. The hatemongering campaigns of the past decade have seriously harmed our social fabric and affected our everyday life. And yet there is no cause and no justification for fear: we refuse to fear ‘Brussels’, George Soros, migrants, or sexual minorities. We do not need politicians to “protect” “us” from “them”. We demand genuine dialogue and reject fearmongering discourses.

For years the political clientelism dominant in Hungary has contaminated the relations between those in power and ethnic Hungarians living beyond the country’s borders. The resulting policies can be described as sponsoring or cutting funds cut on the basis of political loyalty. As a consequence, the freedom of expression among Hungarians in Romania has either receded or vanished outright. Propaganda has saturated the public sphere. Non-partisan analyses and critical opinion pieces are not accepted by media outlets, or worse, fail even to be formulated for fear of repercussions. This state of affairs must change, as what is at stake is nothing less than the political, social and cultural future of Transylvanian Hungarians, as well as the moral credibility of this community.

This silencing of questioning voices promotes the widespread opinion in Hungary  that sees Transylvanian Hungarian politics as constitutionally mercenary. We reject this view, which does nothing but reinforce the misguided stereotype of Transylvanian Hungarians (as well as other ethnic Hungarian communities outside Hungary) as participating in the Hungarian elections purely out of selfish, pragmatic considerations. We must make it clear that such cataloguing is unacceptable to us. We believe in the principles of pluralist democracy and reject all attempts to jeopardise the democratic process. We denounce all forms of vote buying and electoral fraud. Therefore we consider it vital that the process of casting a ballot abroad should be utterly transparent. This is in the best interests of all Hungarians in Transylvania, including those who do not vote, as any potential electoral fraud will lead to the stigmatisation of our entire community.

Since the ballots of Hungarians living outside Hungary may influence the result of the elections, they should be important to all the Hungarian political parties. The Transylvanian Hungarian community is politically and ideologically heterogeneous: among us there are leftists, liberals, ecologists, conservatives, the undecided. Those who would represent us as an undifferentiated political mass ready to cast its vote for a single political party only entrench negative stereotypes of ethnic Hungarians living outside Hungary. A fair representation of a community should register its pluralism, and this can only happen through dialogue, mutual respect, and in a free public sphere. 

January 28, 2022

Initiated by Eckstein-Kovács Péter, Fosztó László, Gáspárik Attila, Kozák Gyula, Magyari Nándor László, Selyem Zsuzsa

---

Sigantures alphabetically (January 31 2022) /

Semnatarii în ordine alfabetică (pînă 31 ianuarie 2022) / 

Az aláírók betűrendben (2022 január 31-ig bezárólag): 

Ádám Gábor, Kolozsvár, nonprofit menedzser, családfakutató / Ágoston Hugó, Marosvásárhely újságíró, szerkesztő / Albert Antal Orsolya, Kolozsvár szabadúszó újságíró / Bányai Éva, Kolozsvár, irodalomtörténész, egyetemi tanár / Béres András, Marosvásárhely, nyugalmazott egyetemi tanár, filozófus / Bíró Zoltán, Magyarvista szoftverfejlesztő / Bognár Zoltán, Phd, Kolozsvár, a Szabadelvű Kör volt elnöke / Brassai Zsombor, Marosvásárhely, levéltáros / Csernik-Vass Attila, Nagyernye, vállalkozó / Csernik-Vass Karmen, Nagyernye gyógypedagógus / Darida István-András, Temesvár, ny.egyetemi tanár, rendező / Demény Péter, Marosvásárhely, író / Dóczy Örs, Kolozsvár, könyvtáros / Dudás Péter, Nagybánya, formatervező / Eckstein-Kovács Péter, Kolozsvár, ügyvéd / Egyed Emese, Kolozsvár, irodalomtörténész, egyetemi tanár / Egyed Ufó Zoltán, Küküllőkeményfalva, fotóriporter / Fazakas Ildikó, Sepsiszentgyörgy, tanár / Fosztó László, Kolozsvár, antropológus / Gáspárik Attila, Nagyadorján, egyetemi tanár / Gidó Attila, Kolozsvár, történész / Györke Zoltán, Kolozsvár, magas rangú köztisztviselő / Hegyi Réka, Kolozsvár, színházkritikus, marketingasszisztens / Hunyadi Zsuzsa, Marosvásárhely, vágó / Iakob Attila, Kolozsvár, történész / Kali Ágnes, Kolozsvár, költő, dramaturg / Kállay Péter, Kolozsvár, közgazdász / Kis Ágoston, Sepsiszentgyörgy / Könczei Csilla, Kolozsvár, egyetemi oktató, kultúrakutató / Könczei Csongor, Kolozsvár, néprajzkutató / Kormos Katalin, Kolozsvár, szociológus / Kormos Zoltán, Kolozsvár, programozó / Koros-Fekete Sándor, Kolozsvár, műszaki szerkesztő / Korponay Dóra, Nagybánya, vállalkozó / Kovács Andrea, Kolozsvár, ügyvéd / Kozák Gyula, Kolozsvár, szociológus / Kuti Csongor, Nagyernye, jogász, egyetemi oktató / Láng Dániel, Kolozsvár, szabadúszó zenész / Lőrinczi Krisztina, Magyarvista, orvos / Madaras Dávid, Kolozsvár, állatorvos technikus, gyermekterapeuta / Madaras Péter, Kolozsvár, állatorvos / Magyari Nándor László, Kolozsvár, szociológus, egyetemi oktató / Makkai Bence, Pusztaszentmárton, graphic designer / Márkó László,  Mansfield, UK, tanár / Mihály Emőke, Marosvásárhely, szerkesztő / Mihálycsa Erika, Kolozsvár, egyetemi oktató, műfordító / Miklósi Dénes,  Kolozsvár, képzőművész / Mostis Gergő, Kolozsvár, kulturális menedzser / Nótáros Lajos, Arad, újságíró, tanár / Orbán Gyöngyi, Kolozsvár, ny. egyetemi tanár / Parászka Boróka, Jedd, újságíró / Plainer Zsuzsa, Kolozsvár, antropológus / Rat Cristina, Kolozsvár szociológus, egyetemi oktató / Rencsik Imre, Nagyvárad, Posticum alapítója / Roth Mária, Kolozsvár, nyugalmazott egyetemi tanár, pszichológus / Sata Kinga-Koretta, Kolozsvár egyetemi oktató, történész / Schneider Bence, Kolozsvár, fizikus, programozó / Schneider Tibor, Kolozsvár TV- adásrendező / Selyem Zsuzsa, Kolozsvár, író, irodalomtörténész / Silye Lóránd, Kolozsvár, geológus, egyetemi oktató / Sipos Zoltán, Kolozsvár, újságíró / Szabó D. Zoltán, Tordaszentlászló, biológus / Szeghalmi Örs, Nagyvárad, újságíró, politológus / Székely Ervin, Nagyvárad, újságíró / Szőcs Levente, Bukarest, újságíró / Szokoly Elek, Marosvásárhely, közíró / Toma Stefánia, Kolozsvár, szociológus / Tompa Andrea, Budapest-Kolozsvár író, egyetemi oktató / Ungvári Zrínyi Ildikó, Marosvásárhely, egyetemi tanár, színházelméleti kutató / Ungvári Zrínyi Imre, Marosvásárhely, filozófus, egyetemi oktató / Varga Ildikó, Kolozsvár irodalomtörténész, egyetemi oktató / Zamfir Korinna, Kolozsvár, egyetemi tanár


Fosztó László    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnarea petiției, accept faptul că Fosztó László va putea să vadă toate informațiile pe care le introduc în formular.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.


Îmi dau consimțământul pentru prelucrarea informațiilor pe care le furnizez în acest formular în următoarele scopuri:
Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...