Institutul de Științe ale Educației a fost desființat!

Institutul de Științe ale Educației (ISE) a fost până pe 6 noiembrie 2019 singurul institut public de cercetare în domeniul educației din România, reînființat în anul 1990 ca măsură reparatorie la dizolvarea Institutului de Cercetări Pedagogice și Psihologice din 1982 de către regimul comunist. Într-un context marcat de discontinuitate, sub-finanțare și schimbări frecvente, ISE a rămas o instituție profesionistă, independentă politic, focalizată pe inovare.

În prezent, ISE este implicat în derularea unor proiecte importante la nivel de sistem: evaluarea internațională PISA, rețeaua eTwinning (cu peste 7000 de școli implicate), EUROSTUDENT, rețeaua EUROGUIDANCE, proiectul CRED, Raportul privind Starea Sistemului de Învățământ. De asemenea, ISE este recunoscut ca instituție relevantă în cercetarea educațională, partener în consorții internaționale de prestigiu (Horizon 2020), partener de încredere al UNICEF România, al Consiliului Europei și cofondator al consorțiului UNIVERSITARIA în aria științelor educației.

Miercuri 6 noiembrie 2019, în mod netransparent, fără consultare, cercetătorii institutului au aflat din presă despre decizia de desființare a ISE și de organizare a unei noi instituții (Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație). Această măsură pune sub semnul întrebării statutul de cercetător, profesionalismul și rigoarea științifică. De asemenea, această măsură are, ca implicație imediată, ștergerea unei tradiții de cercetare și blocarea temporară a tuturor proiectelor de anvergură ale ISE.

Solicităm reconsiderarea deciziei de desființare a ISE și repunerea cercetării educaționale într-un cadru instituțional care să susțină importanța acestui domeniu pentru societatea românească.

Dacă împărtășiți acest punct de vedere, vă rugăm să semnați această petiție.    


Ciprian Fartusnic, cercetator    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Ciprian Fartusnic, cercetator să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...